עמוד הבית / הניוזלטר החודשי של עוצמה / סיכום פעילות עוצמה: אוקטובר-דצמבר 2018

סיכום פעילות עוצמה: אוקטובר-דצמבר 2018

שלום רב,

צוותי הפעולה ב”עוצמה” עוסקים ללא הרף בפעילות לובי וסנגור בנושאים המשמעותיים לנו. אנו גאים לשלוח אליך עדכון לגבי פעילויות “עוצמה” בחודשים אוקטובר-דצמבר 2018.

הדיווח חותם שנה גדושת יוזמות לקידום ענייני המתמודדים ובני משפחתם: בתוך עוצמה עצמה, עם מרכזי המשפחות, פעילות עניפה בוועדות הכנסת ומול משרדי ממשלה, ועדות ארציות וקופות החולים, וכן, פעילות משותפת עם ארגוני חברה אזרחית נוספים, השתתפות בימי עיון, כנסים והרצאות.

1. בבית פנימה – פעילות “בתוך” העמותה

ב-6.11.18 הסתיים קורס להכשרת פעילים. 28 פעילים חדשים ומוכשרים, תרתי משמע, הצטרפו לשורות העמותה. נילי אהרונוב, חברת הועד המנהל, אירחה את מפגש הסיכום המרגש, שבו נבחנו סוגיות שונות להמשך פעילות העמותה.

אנו מברכים את הפעילים החדשים בהצלחה בדרכנו המשותפת. נוסיף וניפגש אחת לחודש, בתל אביב, להעמקת הפעילות ולהעשרה.

להצטרפות להתנדבות בעוצמה, לחצו כאן.

2. שיתוף פעולה עם מרכזי משפחות

פעילת עוצמה, החברה בוועדת ההיגוי של  כנס המשפחות השנתי של “אנוש”, תנחה קבוצת שיח בכנס שיתקיים ב6-7 לפברואר.

3. פעילות עוצמה בכנסת

נגישות לשירות במצבי חירום

בתאריך 13.11.18 התכנסה ועדת המשנה של ועדת העבודה, הבריאות והרווחה לאישור תקנות העוסקות בפינוי ממסגרות בשעת חירום, לרבות בתי חולים פסיכיאטריים. משרד האוצר, משרד השיכון, בעלי מסגרות שיקומיות וחברות שמעסיקות עובדים בטיפול בקשישים, ביקשו זמן לאמוד את התקציבים הדרושים להיערכות והכנת נהלים למצבי חירום. והתקנות לא אושרו. נציין שהתקנות אינן עוסקות במתן מענה למתמודדים החיים בקהילה.

שירותי הרווחה הניתנים לאזרחים ותיקים

ב–21.11.18 השתתפו נציגי עוצמה בישיבת הוועדה המשותפת לוועדת העבודה הרווחה והבריאות וועדת הכלכלה בנושא שירותי הרווחה לאזחרים ותיקים.נציג עוצמה הזכיר את סעיף תע”ס 19.1, שבמשך עשרות שנים החריג את נפגעי הנפש ומשפחותיהם ואת מאבקנו לביטולו.

הוא הדגיש כי הורים בגיל השלישי דואגים יותר לעתיד ילדיהם פגועי הנפש מאשר לעצמם ודרש תוספת קטגוריה חמישית בטבלה שנכללה במצגת, והתייחסה למענים המותאמים למצבו התפקודי של האזרח הוותיק: “נפגעי נפש שהיו לאזרחים ותיקים”.

השקת שדולה למען מתמודדי נפש בכנסת

ב–26.11.18 השתתפו נציגי עוצמה בהשקת שדולה למען מתמודדי נפש בכנסת. המהלך עשוי לתרום להעלאת המודעות לאוכלוסייה שלנו, המודרת חברתית בנסיבות הסטיגמה. את השדולה ייסדו ח”כ פנינה תמנו-שאטה, יהודה גליק ורוברט אילטוב.

הודגשו נחיצות רצף הטיפול וחלופות אשפוז בקהילה ובמסגרות פוסט אשפוזיות. נבדקה התקדמות התוכנית הלאומית למניעת התאבדויות ועלתה שאלת החסר הבולט בתוכניות חינוך והסברה במערך החינוך.

פסיכיאטר מבית החולים “איתנים” הדגיש את הצורך להילחם בסטיגמה נגד תחלואת הנפש. והתייחס להזדקקות מופרזת לאשפוז פסיכיאטרי ונזקיו בילדים ונוער. המודל של “בתים המאזנים” זכה לשבחים, ועלה הצורך לדרוש עבורם מימון ממלכתי.

הח”כים הנוספים שהשתתפו באירוע, וכמה מהדוברים בו, טענו שיש להרחיב את חוק השיקום לחולי נפש בקהילה גם מתחת לגיל 18; המארגנים הדגישו שהשדולה תטפל בנושא בריאות הנפש בכל הגילאים, והדגש הוא על הפסיכיאטריה הקשה, הכרונית.

ח”כ  תמנו-שאטה שלחה  למבקר המדינה דו”ח חריף על אשפוז ילדים; הפורום ביקש מתנדבים לעריכת ביקורי פתע בבתי חולים פסיכיאטריים. מרכז  המחקר של הכנסת יתבקש לערוך מחקר בנושא בריאות הנפש בארץ; כמו כן, תהיה פנייה שלהם לראשת האגף לבריאות הנפש להשתתף בישיבה הבאה של השדולה, בה יינתן מקום גם לדברי נציגי הארגונים האזרחיים.

עוצמה בירכה על השקתה של השדולה ואופטימית לגבי פעולתה בהמשך. לאור הקדמת הבחירות, אנו תקווה כי השדולה אכן תפעל גם בכנסת הבאה.

ישיבת ועדה משותפת בנושא בניית תוכנית אב לאומית בתחום הזקנה

ב – 11.12.18 השתתפה נציגת עוצמה בדיון ישיבת ועדה משותפת של הכנסת בנושא תוכנית אב לאומית בתחום הזיקנה. הנושא העיקרי לדיון היה בעיות במיצוי זכויות בביטוח הלאומי לקבלת קצבת סיעוד לזקנים.

מנכ”ל עמותת “ותק” ציין, כי תוחלת חיים של אנשים בריאים נעה בין גיל 72 ל 83. בריאות אוכלוסיית מתמודדי פגועי הנפש ירודה טרם הגיעם לגיל 72, ותוחלת החיים שלהם קצרה באופן משמעותי משל כלל האוכלוסייה. לגביהם, יש לדאוג למעקב אפקטיבי ולתרופות ופתרונות משפרי יכולת תפקוד משלבים מוקדמים יותר.

נציגתנו דברה על הצורך בטיפול ושיבוץ ייעודי של הזקנים המתמודדים הכרוניים.

נציגתנו אף נכחה בדיון נוסף של הוועדה המשותפת שהתקיים ביום 27.11.18 בנושא פיתוח, מחקר ומניעה של מחלות הזקנה ותוכניות הממשלה לשינוי בתחום.

כנס חירום בשדולה לשוויון בבריאות בעקבות קיצוץ תקציב הבריאות

נציגי עוצמה השתתפו ב–12.12.18 בכנס החירום ומחו על הקיצוץ הנוכחי בתקציב הבריאות. הדיון נוהל, בין השאר, על ידי  שמוליק בן יעקב, יו”ר האגודה לזכויות החולה. נציג קופ”ח מכבי התלונן על גלגול התוספות לבתי חולים פסיכיאטרים על הקופות.

נציג עוצמה העלה את סוגיית הקיפוח של תחלואת הנפש, במיוחד בתחום האמבולטורי הקהילתי, המשמעותי במניעת אשפוזים חוזרים, והעדרם של מענים בקהילה למצבים של  החמרה ומשבר. לדוגמא, שירותי מד”א נפשי, שהיו אמורים להיות מופעלים זה מכבר, טרם יצאו לדרך.

נזכיר רק, שב–27.11.18 פנתה עוצמה במכתב לשר האוצר, בדרישה להחרגת תקציב הבריאות מהקיצוץ הרוחבי עקב ההסדר עם גמלאי שירות הביטחון. לקריאת המכתב המלא (מסמך WORD): מכתב לשר האוצר 27.11.18

4. פעילות עוצמה מול משרדי הממשלה, מועצות לאומיות וקופות החולים

מועצת הבריאות

ב-28.10.18 השתתף נציג עוצמה בדיון מועצת הבריאות (הפועלת מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי). הדיון הוקדש לנושא הרפורמה בבריאות הנפש.

המצגת שהוכנה על ידי משרד הבריאות ציינה את קיומן של “שתי אוכלוסיות”. התחלואה הקשה והתחלואה הרכה, אך התייחסה לאלה כמקשה אחת. המצגת התמקדה בגידול בביקוש לשירותי בריאות נפש ציבוריים, תוך הצבעה על חסר בתורים לטיפול ובעיקר על זמן ההמתנה הממושך והבלתי סביר לפסיכותרפיה.

פרופ’ שני אמר, כי תחלואת הנפש היא מגפת המאה ופגיעתה בכל הארצות תלך ותגבר, הזהיר מפני הגדלת מיטות אשפוז בבתי חולים פסיכיאטריים, וקרא להגדלה משמעותית של התקציבים המיועדים לשירותי בריאות הנפש, טיפול ושיקום כאחד, תוך אינטגרציה בין אלה.

מנכ”לי קופות החולים הדגישו את הקשיים בהרחבת השירותים, חוסר בתקציבים וקשיים בגיוס אנשי מקצוע.

פרופ’ קפלן הצביע על קשיים שהתעוררו עם יישום הרפורמה, ובכלל זה המחסור בכוח אדם מקצועי, והעדרם של ביקורי בית במצבי משבר, הגורם לקרימינילזציה ועליה בשיעורי האשפוז הכפוי.

רונית דודאי, אחראית ארצית על השיקום, אמרה שהעדרם של מענים טיפוליים מספקים בקהילה, הן בהתייחס למגוון השירותים והן בהתייחס לזמינותם, מטיל מעמסה בלתי אפשרית על מערך השיקום. עוד התייחסה להזדקנות מוקדמת של המתמודדים והצורך במתן מענים משולבים, לתחלואה הנפשית והפיסית החל מגיל 55.

נציג עוצמה חילק למשתתפים את נייר העמדה של עוצמה בנושא, וציין את הצורך בניסוח המלצות לממשלה ולקופ”ח בנושא “אל מיסוד”. זאת לשם סגירת החסר במשאבים לבריאות הנפש בכלל, ולסגירת פער העיוות בין האשפוז ושירותי קהילה: במשאבים, בתקציבי ובניצול מושכל של כח האדם הטיפולי, במימוש אפקטיבי של מוקדי חרום ומענים למצבי משבר, בביקורי בית לפי הצורך, בטיפול במאתגרי טיפול ולמניעת הדרדרות, ובצורך בהרחבה מאסיבית של שרותי המניעה. הכל לשם צמצום האשפוזים בתחלואת הנפש הקשה והכרונית.

המועצה התפזרה ללא ניסוח המלצות.

לקריאת נייר העמדה של עוצמה בנושא (משמך WORD): נייר עמדה שהוגש למועצת הבריאות

המועצה הלאומית לבריאות הנפש

נציגת עוצמה, חברת הוועד המנהל ריבי צוק, מונתה באוקטובר 2018 לשמש כחברה במועצה הלאומית לבריאות הנפש, בראשותו של פרופ’ זאב קפלן. כתב המינוי הינו לתקופה של שלוש שנים.

ביום 11.11.18 התקיימה הישיבה הראשונה של המועצה, נקבעו סדרי עבודתה ונדונו הנושאים שיידונו על ידי המועצה בשנת 2019.

נציגת עוצמה העלתה את הצורך בדיון והמלצות בתחומים שונים. בכללם, העתקת מרכז הכובד בשירותי בריאות הנפש לקהילה:

  • פיתוחם של שירותים לטיפול במצבי משבר בקהילה.
  • בלימתה של ההרעה, בעקבות הרפורמה, בשירותי בריאות הנפש העומדים לרשות התחלואה הכרונית. יש לפתח מודל מרפאות רב מקצועיות שעובדות בעבודה אינטגרטיבית, מונגשות, ומקיימות מעקב יזום ופניות לחולים מורכבים.
  • מתן תשומת הלב לאוכלוסייה רחבת היקף הנדרשת לשירותי בריאות נפש ואינה מקבלת אותם בפועל (מאתגרי טיפול), וקריאה לפיתוח וזמינות של כלי התערבות ואמצעים הנדרשים להקטנת היקפה.

עוד צוין כי בבתי החולים צפיפות ותשתיות בלתי אפשריים מהיבטים שונים, בעיקר מבחינה טיפולית. הוזכרו גם העדרם של תנאים בסיסיים שמאפשרים טיפול יעיל, והצורך בשינוי תפיסתי, החל מהתשתית הפיסית ועד למודלים של קבלת החלטות משותפות.

המועצה הלאומית לבריאות הקהילה

ברכות לנציגת עוצמה, נילי אהרונוב, חברת הוועד המנהל, על מינויה כמשקיפה מטעם עוצמה במועצה הלאומית לבריאות בקהילה. ישיבות המועצה יתקיימו אחת לחודשיים באולם הדיונים של המועצות הלאומיות.

המועצה הארצית לשיקום

עוצמה מברכת את אבי אורן מעמותת לשמ”ה, על מינויו ליו”ר המועצה הארצית לשיקום, ומצפה לתחילת פעילותה החשובה של המועצה, שפעילותה הושבתה החל ממרץ 2018.

הוועדה לבחינת החוק לטיפול בחולי נפש

נציגת עוצמה, ריבי צוק, היא חברה בוועדת משנה של המועצה הלאומית לבריאות הנפש, העוסקת בבחינתו של החוק לטיפול בחולי נפש. הוועדה התכנסה ביום 29.11.18 בבית החולים אברבנאל.

5. פעילות עמותת עוצמה למניעת סגירת מרפאת בריאות הנפש “ברזיל” בבעלות קופח “כללית” בירושלים

המרפאה קיבלה הודעה על כוונת “הכללית” לפנות את המבנה ולהעביר את שרותיו למבנה בפסגת זאב, וזאת ללא יידוע אגף ברה”נ במשרד הבריאות. עוצמה, בשיתוף פעולה עם ארגונים נוספים, החלה במאמצים לביטול ההחלטה. לרבות ניסוח מכתב לקופ”ח בנושא. לאחרונה התבשרנו כי המאמצים נשאו פרי וכי המרפאה לא תיסגר!

לקריאת המכתב שנשלח לקופ”ח (PDF): מכתב בנושא מרפאת ברזיל

6. פעילות משותפת עם ארגוני החברה האזרחית, כנסים, ימי עיון והרצאות

ועדת היגוי לקראת יום עיון בנושא בריאות הנפש בקהילה

נציגת עוצמה חברה בצוות היגוי של יום עיון, המתוכנן להתקיים בחודש יוני באוניברסיטת חיפה במתכונת של “שולחנות עגולים”, בהשתתפות גורמי טיפול, גורמי ממשל, מתמודדים ומשפחות.

יום עיון לעורכי הדין של הסנגוריה הציבורית

ביום 25.10.18 הרצתה נציגת עוצמה בפני עורכי דין של הסנגוריה הציבורית, העוסקים בייצוגם של מאושפזים בכפיה בפני הועדות הפסיכיאטריות ובתי המשפט. נציגתנו הציגה את פעילות העמותה, הדגישה את הצורך בשמיעת עמדת המשפחה, ופרסה את עמדותיה של עוצמה בסוגיית האשפוז הכפוי.

בדבריה, היא הפנתה את תשומת הלב לכך שהאשפוז הכפוי אינו רק סוגיה של חירות הפרט מול בטחון הציבור וקדושת החיים, כי אם בעיקרה סוגיה הנוגעת לשאלת כפייתו של טיפול רפואי של מי שמסרב לקבלו במצב משברי תוך פגם בשיפוט, לתופעת הקרימיניליזציה של נפגעי הנפש, ולכך שהדרך היחידה לצמצום היקף האשפוזים מצויה בשיפורם של שירותי הטיפול, ובראש ובראשונה העמקה וגיוון של שירותי בריאות הנפש בקהילה ככלל, ומתן מענים בקהילה למצבי משבר בפרט.

פגישה עם איגוד הפסיכיאטריה בישראל

ב–12.11.18 נפגשו נציגות עוצמה עם ד”ר צבי פישל, יו”ר איגוד הפסיכיאטריה בישראל.

קורס בנושא היבטים משפטיים ורפואיים של האשפוז הכפוי

ב-21.11.18 נפתח באוניברסיטת תל אביב קורס שנתי בנושא סוגיות באשפוז בכפיה, בשיתוף פעולה בין הפקולטה לרפואה והפקולטה למשפטים.

נציגת עוצמה הציגה בקורס מספר תובנות של משפחות, הנובעות ממומחיות מכוח ניסיון, ביניהן, כי קיים קשר ישיר בין סוגיית האשפוז בכפיה לבין סוגיית הטיפול. כך כעניין מעשי, וכך צריך להיות גם בדיון המשפטי והחברתי על סוגיית הכפייה.

חזוננו ביחס לטיפול מתמקד בארבעה צירים: העתקת מרכז הכובד לקהילה תוך כינונם של שירותים משמעותיים למיון וטיפול במצבי משבר בקהילה, תפיסה הוליסטית ואינטגרטיבית של המונח שירותים בבריאות הנפש, הנגשה וניהול מקרה ומעמד המשפחה.

חברת עוצמה נמנתה על המנחים של מפגש נוסף של הקורס הנ”ל, שהתקיים ביום 28.11.18, בו סקרה את תופעת הקרימיניליזציה של נפגעי הנפש, הנובעת מהעדרם של מענים נאותים למצבי משבר.

מפגש עם תלמידי המרכז ללימודי המוגבלויות בבית הספר לעזרה סוציאלית בהר הצופים

ב-28.11.18 השתתף נציג עוצמה במפגש של תלמידי המרכז ללימודי המוגבלויות בבית הספר לעזרה סוציאלית בהר הצופים, עם שלוש חוקרות בתחום המוגבלויות מטעם מכון ברוקדייל  JDC.

פורום ארגוני בריאות הנפש

עמותת עוצמה חברה בפורום של ארגונים שונים הפועלים בתחום בריאות הנפש. ביום 15.12.18 התקיימה ישיבת עבודה של הפורום, בעקבותיה נשלח מכתב הארגונים לשר הבריאות ובו דרישה להוציא לפועל את ההחלטה שהתקבלה על ידי משרד הבריאות, והוכרזה כמעשה עשוי על ידו, להשקתו של שירות מד”א נפשי.

לקריאת מכתב הארגונים בנושא מד”א נפשי (PDF): מכתב הארגונים לשר הבריאות בנושא שירותי מדא נפשי 30.12.18

כנס יספר”א בנושא שחיקת עובדים בשיקום

ב-25.12.18 חברי הועד המנהל ופעילים בעוצמה השתתפו בכנס יספר”א בנושא שחיקת עובדים בשיקום. חברת עוצמה הציגה את השחיקה מנקודת מבטן של המשפחות באחת מקבוצות המיקוד שקדמו לכנס.

 

נחזור ונעדכן בעתיד. בינתיים, עקבו אחרי הדיווחים השוטפים על פעילות עוצמה בעמוד הפייסבוק שלנו (עשו LIKE לעמוד): https://www.facebook.com/psychosocialdisabilities/?ref=settings

כלי נגישות