עמוד הבית / ניוזלטר וניירות עמדה / החל מחודש יוני משרד הבריאות ישתתף בהוצאות שכר דירה במסגרות הדיור המוגן ובהוסטלים

החל מחודש יוני משרד הבריאות ישתתף בהוצאות שכר דירה במסגרות הדיור המוגן ובהוסטלים

לאחר שנים רבות, מאז נחקק חוק שיקום חולי נפש, בהן התנער משרד הבריאות
מחובתו לסייע בשכר הדירה של זכאי שיקום, הושגה פריצת דרך המהווה תקדים משמעותי.
ראשיתו של המסע בהליך משפטי שהתקיים עוד בשנת 2016, בעתירה של ספקי השירותים
בדיור לביטולו של מכרז שהוצא על ידי משרד הבריאות, בטענה שאינו מתומחר באופן הולם.
עמותת עוצמה, בהובלתה של יו״ר העמותה- ריבי צוק, הצטרפה להליך המשפטי כידידת
בית המשפט והעלתה לראשונה את הטענה כי חוק שיקום מקים חובה של המדינה כלפי
מתמודדי הנפש לסיוע בשכר דירה בהשלמה לסיוע המוענק על ידי משרד השיכון. הליך זה
הסתיים ללא הכרעה בשאלה.
בהמשך, הוגשה עתירה לבג״צ בשאלה זאת ממש. גם להליך זה צורפה עמותת עוצמה,
במעמד של ידיד בית המשפט, תוך שבג״צ מציין בהחלטתו את תרומתה המשמעותית של
׳עוצמה׳ לדיונים בעתירה. העתירה לבג״צ והדיונים שהתקיימו בה הובילו להצהרתו של
משרד הבריאות כי ישתתף, בנוסף על משרד השיכון, בעלות דמי השכירות למשתקמים
בסכומים המפורטים בחוזר משרד הבריאות. בצד הצהרה זאת, בית המשפט קבע בפסק דין
את חובתו של משרד הבריאות לעשות כן. קישור לפסק הדין.
חלף זמן בלתי מבוטל של כשנתיים ממועד מתן פסק הדין בעתירה, בהמשך להצהרת
המדינה, ועד ליישום בפועל. לאחרונה התבשרנו כי המהלך הושלם ויצא מסמך
רשמי, לפיו יוחל בתשלום ההשתתפות החל מחודש יוני וכי צפוי בהמשך גם תשלום חד פעמי,
רטרואקטיבי. קישור למסמך.
אמנם, הסכום הכולל שמקבל המתמודד ממשרד השיכון וממשרד הבריאות רחוק מלהיות תואם
לעלויות שכר דירה, אך ההישג העיקרי בפעילת סינגורית זו ופסק הדין שניתן בבג״צ, בקביעה
התקדימית באשר למחויבות של משרד הבריאות להשתתף בשכר דירה, כחלק משירותי סל
השיקום המעוגנים בחוק שיקום נכי נפש בקהילה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כלי נגישות