עמוד הבית / הפצת אינפורמציה ובקרת שירותי המדינה / עמדת “עוצמה” בעניין מכרז הרכש לשירותי דיור בקהילה

עמדת “עוצמה” בעניין מכרז הרכש לשירותי דיור בקהילה

שירותי דיור בקהילה הוא אחד הסעיפים המשמעותיים ביותר בחוק השיקום, הן מבחינת מספר המבקשים והן מבחינה תקציבית. כמו כן, קיומו של דיור בתנאים סבירים הוא תנאי הכרחי ובסיסי לעצם המוטיבציה לשיקום ולאפשרות להוצאתו לפועל.

לפני שנתיים בקירוב הוציא משרד הבריאות מכרז לרכש שירותי דיור בקהילה. נגד מכרז זה וגם נגד המכרז שיצא כחצי שנה אחריו הוגשו עתירות לבית המשפט, ולכן משך המשרד את שניהם. באפריל 2016 הוציא משרד הבריאות מכרז נוסף ,שלישי במספר (מכרז ממאי 2016), שגם כלפיו קיימת התנגדות, הן של היזמים והן של גופים נוספים, כולל “עוצמה”.

עמדת “עוצמה” היא כי במידה והמכרז ייוותר במתכונתו הנוכחית, תנאי המחיה שייכפו על המשתקמים, אלה מביניהם שלא יוכלו לקבל עזרה כספית משמעותית מבני משפחותיהם, יותירו את הזכות לאוטונומיה ריקה מתוכן מאחר וכל המשאבים יידרשו להישרדות. לעמדתנו, קיים פער משמעותי בין התעריפים שמציע משרד הבריאות לבין המציאות בשטח. כך, המכרז מטיל על כתפי המשתקמים לאתר דירות להשכרה, לאתר שותפים לדירות ולשלם מכיסם את ההפרש בין התמיכה (הדלה) הניתנת ממשרד השיכון לבין שכר הדירה שיידרש מהם. לאחר למידת החומרים שקיבלנו לעיון, הגענו למסקנה שהמעבר מהוסטל לדיור נתמך בהתאם לתנאי המכרז הזה יגרור אחריו, מעבר לצמצום בשעות הליווי, גם הוצאה נוספת של יותר מ-1000 שקלים לחודש (!), מאחר ובנוסף לשכר הדירה יידרשו המשתקמים להוצאות שבעבר לא נפלו על כתפיהם, כגון ארנונה, חשמל, ציוד ותיקונים (עתירה מנהלית בנושא מכרז הדיור)

“עוצמה” נמצאת בקשר רצוף עם היזמים, מאז הגשנו עמם את העתירה הראשונה, וכן עם גופים כמו “בזכות” ו”לשמ”ה” (עמותת המתמודדים). ביחד עם גופים אלו פנינו לאחרונה במכתב למנכ”ל משרד הבריאות, מר משה בר סימן-טוב, שבו התרענו על הבעייתיות שבמכרז הזה (בקשה לדחית מכרז הדיור). הבהרנו שמאחר והמכרז אינו מחייב את היזמים למלאי דירות כלשהן, הרי שהוא מניח את קיומן של דירות כלשהן ועוסק רק במתן שירותי ליווי למשתקמים. הנחת יסוד זו היא בעייתית במהותה, בשל קושי כללי במציאת דירות להשכרה, מחד, וקושי של המשתקמים להתארגן ולמצוא שותפים מתאימים, מאידך. בנוסף, ידם של רבים מהם אינה משגת את הסכום הדרוש לשכירתה של דירה ראויה.

עוצמה  “מגבירה הילוך” כעת בפעילות בנושא העתירה השלישית, ובין השאר אנו:

  • לומדים את מסמכי המכרז והנהלים החדשים בסמוך לאחר פרסום המכרז באפריל שנה זו.
  • עומדים בקשר ישיר עם נציגות של היזמים (לרבות “אנוש”, המהווה חלק מפורום היזמים). היזמים נקטו הליך משפטי לביטולו או שינויו של המכרז.
  • קיימנו מספר פגישות עם המנהלים המקצועיים של המסגרות השונות על מנת ללמוד את המצב בשטח, בנוסף לתמונות המצב הידועה לנו מנקודת ראותן של המשפחות.
  • קיימנו מספר פגישות עם ארגונים מהמגזר השלישי במטרה לגבש הבנות והסכמות רחבות ביחס לעניינים הטעונים תיקון במכרז, ובכלל זה יצא מכתב משותף עם “בזכות” ו”לשמה” למנכל משרד הבריאות, בעתירה כי ייכנס לעובי הקורה ולתיקון המכרז ללא הליך משפטי.
  • שלחנו למשרד הבריאות שאלות הבהרה ביחס למכרז בהתאם לתנאי המכרז.
  • העלינו את חששותינו מפני המכרז בפני גורמים שונים במשרד הבריאות, וכן בדיון שהתקיים בוועדת ביקורת המדינה.

עוצמה ממשיכה בפעילות אינטנסיבית משל עצמה ומול כל הגורמים דלעיל במטרה להביא לתיקון הכשלים שבמכרז ולקידומן של מסגרות דיור טובות יותר במסגרות השונות לסוגיהן.

הצטרפו אלינו ולצוותי הפעולה שלנו עוד היום.

כלי נגישות