עמוד הבית / חדשות עוצמה / מידע חשוב למשפחות לתקופת הקורונה: מרכזי ייעוץ, מרכזי בריאות הנפש בקהילה, מרכזי המשפחות במערך הקליני

מידע חשוב למשפחות לתקופת הקורונה: מרכזי ייעוץ, מרכזי בריאות הנפש בקהילה, מרכזי המשפחות במערך הקליני

משפחות יקרות, עוצמה מתכבדת להעביר אליכם מידע לגבי ימים ושעות הפעילות של מרכזי הייעוץ למשפחות במרכזי בריאות הנפש ובקהילה בתקופת הקורונה.

1. ימים, שעות ומספרי טלפון למענים למשפחות  במרכזים לברה”נ בתקופת הקורונה (מסמך WORD): שעות ומענים במרכזים חידוש

2. הודעה ממרכזי המידע למשפחות (מסמך WORD): מרכזי מידע למשפחות

3. פירוט השירותים הניתנים למשפחות בתקופת הקורונה (מסמך WORD): קורונה- טבלת מענה שירותי משפחה עדכון 2 7.4.20

4. מרכזי המשפחות במערך הקליני (PDF): מרכזי משפחות במערך הקליני- דרכי התקשרות 2020

כלי נגישות