עמוד הבית / הפצת אינפורמציה ובקרת שירותי המדינה / בית המשפט אישר את הצטרפות עוצמה וארגונים נוספים להליך המשפטי בנוגע למכרז הדיור

בית המשפט אישר את הצטרפות עוצמה וארגונים נוספים להליך המשפטי בנוגע למכרז הדיור

“עוצמה” ביקשה לשנות את התנאים במכרז הדיור למסגרות השיקום, על מנת למנוע פגיעה במשתקמים, כתוצאה מחסרים מהותיים בתנאיו ולכן ביקשה להצטרף להליך המשפטי לצד היזמים (ספקי השירות), שביקשו לדחות את מועד הגשת ההצעות  למכרז, כדי לנסות להביא לתיקון המגרעות לפני זה (ראו כאן את הסיקור התקשורתי בנושא).

ביום רביעי, ה-14 לספטמבר, התקיים דיון בבית המשפט המחוזי בירושלים בבקשת היזמים לדחות את המועד להגשתן של הצעות היזמים למכרז זה, וגם בבקשת “עוצמה” וארגונים נוספים להצטרף להליך המשפטי. תחילה התנגדה המדינה (קרי- משרד הבריאות)  לדחיית המועד בטענה שסיכויי הטענות שהועלו כנגד המכרז קטנים, ובשל כך עיכובו של המכרז יגרום לנזק.

“עוצמה” טענה, בין השאר, כי על המדינה מוטלת חובה לסייע לזכאי סל שיקום בסכום שיש בו לאפשר לפחות את שכירתו של חדר בדירת שותפים, בהתאם למחירי השוק באזור מגוריהם.

בית המשפט ציין, שלא לפרוטוקול, כי כנגד המכרז הועלו טענות כבדות משקל, הורה על צרוף הארגונים כצד להליך המשפטי, ו”הקפיא” את המכרז, כלומר דחה את המועד להגשת הצעות למכרז עד שתינתן החלטה אחרת.

הדיון המשפטי בכלל הטענות כנגד המכרז עתיד להתקיים בחודש נובמבר.

לקריאת העתירה המלאה: עתירה מינהלית מכרז הדיור

כלי נגישות