עמוד הבית / “עוצמה” בסקר איכות השיקום

“עוצמה” בסקר איכות השיקום

סוקרי איכות במסגרות השיקום

בתאריך  11.4.16 השתתפו נציגות “עוצמה”במפגש מבורך שקיימה מיל”ם חדרה למשפחות בנושא “למשפחה יש את הכח להשפיע”, בהשתתפות אסתי ויסברג, מנהלת תכנית סוקרי איכות ב”יוזמה דרך הלב”. הערכת יעילותן של תכניות התערבות בקהילה לצורך שיקום אנשים עם מוגבלויות פסיכיאטריות באמצעות מדידת שביעות הרצון ואיכות החיים של הצרכנים, הפכה  אסטרטגיה מקובלת כיום בעולם. למשפחות ...

מידע נוסף

פעילות עוצמה בשיפור חווית המטופל ובני משפחתו

להלן דיווח חבר עוצמה על פעילותו בוועדת ההיגוי 15.06.2015 אני משתתף בוועדת היגוי של שיפור חווית המטופל ובני משפחתו באשפוז הפסיכיאטרי (כנציג עוצמה). וועדה זאת מתקיימת מדי חודשיים בבית חולים לב השרון. הוועדה זו היא ביוזמת גב’ גלית לוי יו”ר העמותה לסיעוד פסיכיאטרי ונציגים בה בעלי תפקידים מבתי החולים הפסיכיאטרים ...

מידע נוסף

“עוצמה” בסקר איכות השיקום

סקר איכות השיקום מתנהל באופן קבוע מסוף שנת 2006. מטרת הסקר היא להעריך את יעילות תכניות השיקום של משתקמים הנמצאים במסגרות השונות של סל השיקום, על פי רמת שביעות הרצון ואיכות החיים של המשתקמים. המטרה היא לשפר על ידי המשוב את השירותים הניתנים. הסקרים מתבצעים בכל המסגרות הקיימות: בדיור (בהוסטלים ...

מידע נוסף