עמוד הבית / הניוזלטר החודשי של עוצמה / סיכום פעילות עוצמה: מאי-יוני 2019

סיכום פעילות עוצמה: מאי-יוני 2019

שלום רב,

צוותי הפעולה ב”עוצמה” ממשיכים בפעילות לובי וסנגור בנושאים המשמעותיים לנו. אנו גאים לשלוח אליך עדכון לגבי פעילויות “עוצמה” בחודשים  מאי – יוני 2019.

1. בבית פנימה – פעילות “בתוך” העמותה

אסיפה כללית וחילופי משמרות

ב-20 ביוני, התקיימה האספה הכללית השנתית של העמותה. השופטת בדימוס ריבי צוק נבחרה להחליף את הגב’ סילביה מדניקוב שעמדה בראש העמותה בארבע השנים האחרונות. לוועד המנהל נבחרו שתי פעילות נוספות.

נאחל לכולן הצלחה בתפקידן.

באספה, בניהולו של פרופ’ אלי שמיר, דיווחה  היו”ר היוצאת על הפעילות שהתקיימה ב-2018 ואשר נמשכת ב-2019. החברים אישרו את הדו”ח הכספי ודו”ח הביקורת.

יוכי צ’יבוטרו, חברת הועד המנהל, קראה מן הכתב מילות תודה לסילביה, עם סיום תפקידה.

רגעים נוגעים היו סיפוריהם של שניים מהמשתתפים. הם חלקו עמנו טרגדיות שחוו, הנוגעות לבני משפחתם המתמודדים.

“רשתות חברתיות” הרצאת אורחת במפגש פעילים בתל אביב

ב-21 במאי במסגרת המפגש החודשי, ארחו פעילי עוצמה, את לימור רייך, מנהלת שירות ושיווק דיגיטלי. בהרצאתה התייחסה המרצה לאופן בו מופץ מידע ונחשפת פעילות ארגונים ברשתות חברתיות.

מפגשי פעילים של פעילי עוצמה בירושלים

בחודשים מאי יוני, התקיימו שני מפגשי פעילים בירושלים. באחד הובאו עמדות מקצועיות ואישיות שונות לגבי שינוי במינון ובסוג הטיפול התרופתי או הפסקתו המבוקרת. בשני, נדון הצורך להמשיך להיאבק על זכותם של המתמודדים, הכלולה בהסכמים עם קופות החולים, להיכלל בביטוח הסיעודי של הקופות. כמו כן,  נידונה הדרתם של המתמודדים ובני משפחותיהם משירותי הרווחה.

2. פעילות מול רשויות השלטון וקופות החולים

ישיבות תת הועדה בנושא הפערים ברפורמה בטיפול הנפשי בקהילה

במהלך חודש מאי, השתתפו נציגות עוצמה, המשמשות כחברות בתת הוועדה שהקימה המועצה הלאומית לבריאות הנפש,  בשלושה דיונים בנושא. הועדה עוסקת בבחינה מקפת של שירותי בריאות הנפש בקהילה, תוך התחקות אחר המצב הקיים, הצבעה על חוסרים ופערים, ומתן המלצות באשר לשינויים נדרשים.

הצגת החסמים לניידות של אנשים עם מוגבלות נפשית בוועדה הבין משרדית לבחינת הסכם הניידות

ב-4 ביוני, הופיעה נציגת עוצמה, בפני צוות בין-משרדי לבחינת הסכם הניידות. השתתפו סגנית החשב הכללי, נציגי המוסד לביטוח לאומי, ומשרדי ממשלה, ביניהם האוצר, התחבורה והבריאות. הצגנו את החסמים לניידות עימם מתמודדים אנשים עם מוגבלות נפשית, את חשיבותה של התחבורה הציבורית עבורם, ואת הצורך להנגישה ל”נכויות השקופות”. העלנו את הצרכים  לקצבת ניידות גלובלית למתמודדים, בשים לב למערך הקצבאות הכולל, ובקצבת ניידות מיוחדת לאלו שנבצר מהם לנסוע בתחבורה ציבורית. כמו כן, את חוסר ההלימה שבין ההנחות הניתנות כיום לנסיעה בתחבורה הציבורית לבין צורכי ההנגשה של המתמודדים. הועלתה הצעה להנגשת התחבורה למתמודדים באמצעות הכשרות לעובדי התחבורה הציבורית, לצד הכשרות לתכנון ותרגול הנסיעה למתמודדים, על ידי מפעילי התחבורה הציבורית.

מטה השיקום במשרד הבריאות

ב-30 ביוני, נפגשה יו”ר העמותה, ריבי צוק עם גב’ רונית דודאי, הממונה הארצית על השיקום. פגישה נוספת התקיימה, עם עדי נאמן, האחראית על הפרויקטים באגף השיקום, בה נדונה סוגיית הניידות שהועלתה בפני הועדה הבין-משרדית בנושא.

 מפגשים עם מנהלי תחום בריאות הנפש בקופות החולים

ב-20 במאי, קיימו נציגי עוצמה מפגש עם בכירי תחום ברה”נ בהנהלת קופ”ח מכבי. בין השאר נדונו ביקורי בית, אמות מידה להפניה למרפאות הממשלתיות ומרפאות החוץ והשירות החדש של בתים מאזנים. העברו שמות של אנשי קשר בבריאות הנפש במחוזות הקופה.

ב-2 ביוני, נפגשו נציגי עוצמה עם בכירי תחום ברה”נ בהנהלת קופ”ח מאוחדת.  נדונה סוגיית ביקורי בית עבור מאתגרי טיפול. הוצגו “חירם”, הבית המאזן של המאוחדת בקיבוץ הרדוף, והתוכנית להקמתו בעתיד של בית מאזן לאוכלוסייה הערבית. הובטח שהקופה תנסה ליעל העברת מידע נגיש למתמודדים ולבני המשפחה. נציגי עוצמה יעקבו אחר השיפור המובטח בנושא.

המועצה הארצית לשיקום מחדשת את פעילותה

ב-26 ביוני, למעלה משנה מאז נועדה לאחרונה, התכנסה המועצה הארצית לשיקום בהרכבה החדש. נציגת עוצמה נכחה בישיבה. לאחר ברכת מנכ”ל משרד הבריאות, נסקר מערך השיקום על ידי הגב’ רונית דודאי. מנהלת האגף לבריאות הנפש במשרד, ד”ר טל ברגמן והגב’ רינת יופה מנהלת תחום מידע והערכה, העלו את הצורך בבחינת איתורם של חסמים בשיקום בעקבות דו”ח מבקר המדינה בעניין זה. לסיכום, הציג יו”ר המועצה את דרכי עבודתה המתוכננות.  ברכות לאבי אורן, היו”ר הנכנס של המועצה הארצית לשיקום.

הערות למכרז שירותי העברה וליווי בכפייה

ב- 21 במאי, נשלחו הערות עוצמה ל”מכרז פומבי מס’ 61/2019 למתן שירותי העברה וליווי בכפייה של חולי נפש עבור משרד הבריאות”. ההערות התייחסו בעיקר לזמן המתנה, הדרישות ממבצעי השירות, נוכחות בן משפחה ותאום עמו

דיון בבית המשפט העליון – מהי מחלת נפש לצורך אשפוז בכפיה ומהו מעמד המשפחה בהליך הכפייה

בבית המשפט המחוזי בחיפה נדון עניינו של צעיר שהיה מצוי בפסיכוזה חריפה בעקבות שימוש בסמים. ביהמ”ש,  דן בערעור  על החלטת הועדה הפסיכיאטרית להורות על המשך אשפוזו הכפוי. הערעור נדחה וההחלטה נותרה על כנה.

המתמודד, הגיש לביהמ”ש העליון בקשה למתן רשות לערער על פסק דינו של ביהמ”ש המחוזי, בטענה כי עולה ממנו שניתן לאשפז בכפיה במצב של מסוכנות, גם אדם שלא אובחן עם הפרעה נפשית.

עוצמה” עתרה לצרופה להליך כ”ידיד בית המשפט”. לדעתנו, ביהמ”ש המחוזי פרש נכונה את המונח “מחלת נפש” כמשמעו בחוק טיפול בחולי נפש, תנאי מקדמי להפעלת אשפוז כפוי, ולא נקבע בו את מה שקרא בו המערער.
הדיון התקיים בביהמ”ש העליון ב-21 במאי. בסופו של דבר הבקשה לא נדונה, וביהמ”ש העליון לא התייחס לשאלה שבמחלוקת ביחס לפרשנותו של המונח “מחלת נפש” שבחוק הטיפול. הצדדים להליך הסכימו, שהצעיר יישאר באשפוז עד להבאת עניינו בפני ועדה פסיכיאטרית נוספת.

בפסק הדין שתיעד את הסכמת הצדדים, ציין ביהמ”ש העליון, כי יש מקום לדאוג לכך שיהיה מנגנון מסודר להבאת דברי הורים וקרובים בפני וועדות פסיכיאטריות, שמן הראוי שיבחן אופן יידועם לגבי הדיונים הנערכים בהן, ושיפורסם נוהל פורמלי בעניין זה.

להרחבה בעניין, ראו:

פסק דין של המחוזי (PDF), פסק הדין של העליון (PDF), נוסח בקשת הצטרפות של עוצמה להצטרף כידיד בית המשפט, וכן, שני פרסומים של עוצמה בנושא הדיווח התקשורתי הלא מהימן והסטיגמתי של פסק הדין, וארבעה דברים שחשוב להדגיש בנושא האשפוז הכפוי.

מפגש של תת הועדה בנושא האשפוז הכפוי

ב- 4 ביוני השתתפה נציגת עוצמה בישיבת תת ועדה במועצה הלאומית לבריאות הנפש, לבחינת הצורך בשינויים בחוק הטיפול בחולי נפש. הועדה בוחנת את האשפוז הכפוי “האזרחי”, אשפוז כפוי בהוראת הפסיכיאטר המחוזי. בפגישה, סקרה עו”ס יונית אפרתי מנציבות השוויון לאנשים עם מוגבלות, את האמנה הבינלאומית לשוויון זכויות של אנשים עם מוגבלות. היא תיארה את  פעילותה של הנציבות לקידום האמנה ואת הזיקה שבין הוראות האמנה לבין מוסד האשפוז הכפוי.

3. מרכזי משפחות

ב-23 במאי, השתתפה חברת ועד מנהל עוצמה בישיבת ועדת ההיגוי במיל”ם תל אביב, שעסקה בתכנון יום העיון של המרכז העתיד להתקיים בספטמבר.

בין ה-10-11 ביוני, נערך כנס משפחות “ידיד נפש”  שהתמקד בחלופות אשפוז וטיפול. פעילות עוצמה שהשתתפו בכנס, הזמינו את המשתתפים להצטרף אלינו.

ב-26 ביוני, נפגשו נציגות עוצמה עם אילה ראלי, מנכ”לית “איכות בשיקום”, ועם עליתה תור, המנהלת המקצועית החדשה של מרכזי המשפחות יה”ל, ,המופעלים על ידי “איכות בשיקום” ופועלים בראשון לציון, אשדוד, כפר סבא וחדרה. עוצמה הציגה את עשייתה ותחומי פעילותה ונבחנו אפיקים שונים להידוק הקשר והמשך שיתוף הפעולה הפורה שבין עוצמה לבין מרכזי המשפחות.

ב-26 ביוני, השתתפו נציגות עוצמה בטקס פרידה מרחל הוברמן, מנהלת מיט”ל בביה”ח אברבנאל, והמתנדבת תלמה ברוך שעבדה לצידה. נציגותינו ברכו את הפורשות והודו להן על התמיכה והסיוע שהעניקו במהלך השנים למשפחות המתמודדים.

4. ארגוני החברה האזרחית

פורום הארגונים בבריאות הנפש

ב- 23 במאי, השתתפו נציגינו במפגש פורום הארגונים בבריאות הנפש. את עבודת הפורום  מרכזת “האגודה לזכויות החולה”. שותפים בו גם: יספר”א, עמיתים לזכויות, לשמ”ה, אנוש, איכות בשיקום ועוצמה.  בישיבה נידונו היבטים שונים הנוגעים לפעילות הפורום, כגון: צרוף חברים נוספים וטיוב עבודת “לוביזם” ונגישות לתקשורת. עוד נדונו עניינים שוטפים שבטיפול הפורום: צוות חשיבה לקידום הכשרתם של מתאמי טיפול, חידוש פעילותה של מנהלת הרפורמה, ותע”ס 1.9 (הסעיף בתקנות העובדים הסוציאליים) העוסק בתפר שבין בריאות ורווחה.

מנכ”לית חדשה ל”בזכות”

ב-6 במאי, פעילות עוצמה פגשו את עו”ד נטע דגן, שהחליפה את יותם טולוב בתפקיד. נציגות עוצמה הדגישו בפניה את חשיבות שיתוף הפעולה בין הארגונים העוסקים בנושאים שהוגדרו על ידי עו”ד דגן כפרויקטים בהם עוסק “בזכות”. בין השאר, דיור בקהילה, נגישות ואשפוז פסיכיאטרי.

5. ימי עיון והרצאות

יום עיון “מובילים שינוי”, באוניברסיטת חיפה

ב-12 ביוני, השתתפו נציגי עוצמה ב”מעגלי שיח” שנערכו ביוזמה משותפת של החברה לבריאות הנפש בקהילה והחוג לבריאות נפש קהילתית באוניברסיטה.

פתחה את יום העיון בברכה, ד”ר טל ברגמן, ראשת אגף ברה”נ במשרד הבריאות. טלי ניר, מנכ”לית עמותת “121, מנוע לשינוי חברתי”. ניתחה בהרצאתה שלבים שונים של מאבק ציבורי שנוהל על ידי העמותה, בניסיון לגזור ממנו מודל כללי לניהולו המוצלח של מאבק להשגת שינוי חברתי.

יחחודו של יום העיון היה במגוון מארגניו ומשתתפיו: מתמודדים, משפחות, ומטפלים ממערך הטיפול והשיקום.

חלקו העיקרי של יום העיון הוקדש למעגלי שיח בנושאים שונים. סבב ראשון התייחסות למצב קיים וסבב שני להעלאתם של רעיונות והצעות בדבר אפיקי פעולה אפשריים במענה לקשיים ולליקויים שבהווה. חברת ועד מנהל עוצמה, הנחתה שולחן עגול בנושא התמודדות עם משברים חריפים בקהילה, ועשרה מפעילי עוצמה נטלו חלק במעגלי השיח השונים.

חוק הטיפול בחולי נפש בראי חוק זכויות החולה

ב-26 ביוני, השתתפה נציגת עוצמה בערב עיון שהתקיים בלשכת עורכי הדין.

נישאו דברי פתיחה על ידי עו”ד גלעד בוק יו”ר פורום בריאות ארצי בלשכה העוסק בין השאר בהליכי חקיקה בנושאי בריאות.  אבי חימי, יו”ר לשכת עוה”ד אשר דיבר על המגמה לפתח דיאלוג מכבד בין הפסיכיאטר לעוה”ד לטובת המטופל, ועדכן שיוקם גוף לסיוע משפטי חינמי בשם “מזור” לנזקקים וחסרי יכולת שיסונף ל”שכר מצווה”.

מנכ”ל משרד הבריאות, משה בר סימנטוב הציג את חזון המשרד ובסיום דבריו התייחס למערך בריאות הנפש. מר אבי אורן, יו”ר המועצה הארצית לשיקום נכי נפש בקהילה במשרד הבריאות הציג את עבודת המחקר שלו בנושא “אברבנל כמשל”. בהמשך, נערך פאנל בנושא:” חקיקה נפרדת לטיפול בחולי הנפש- האם נדרשת?!נפרד אבל שווה?!”, בהנחיית עו”ד עדנה שקל, יו”ר וועדת פסיכיאטריה פסיכולוגיה ומשפט במחוז ת”א בלשכה.  בהשתתפות דוברים מכובדים מבכירי מערכת המשפט והרפואה הפסיכיאטרית בשדה ובאקדמיה. עמדות קונפליקטואליות בוטאו בדיון על ידי כבוד השופט שמואל ברלינר, פרופ’אלכסנדר גרינשפון, פרופ’חנן מוניץ, עו”ד לירון חבוט, עו”ד יעל הראל, ועו”ד דרורה נחמני-רוט.  ברך בסיכום, פרופ’ מרדכי שני.

ניתן לצפות בערב העיון, בין הדיונים שמעלה ליו טיוב ועדת פסיכיאטריה פסיכולוגיה ומשפט במחוז ת”א.

הקורס “סוגיות אשפוז בכפייה” באוניברסיטת ת”א

ב-29 במאי התקיים מפגש הפקת לקחים, לקראת סיומו של קורס שנתי, חדש וייחודי, באוניברסיטת תל אביב, בנושא “סוגיות באשפוז בכפייה – פסיכיאטריה ומשפט”. הקורס – בהנחייתם של פרופ’ מרק ופרופ’ שוהם, נערך בשיתוף פעולה בין הפקולטה לרפואה והפקולטה למשפטים, ומשלב הרצאות קצרות, ביחד עם מעגל שיח של משתתפי הקורס המגיעים מדיסיפלינות שונות. הקורס עתיד להכלל גם בתוכנית הלימודים של שנת הלימודים הקרובה. נציגת עוצמה השתתפה במפגש, ברכה על קיומו של קורס חשוב זה, והציעה לגוון את הנרטיב השולט בו של משקפי המשפט מול משקפי הרפואה, על ידי מתן ביטוי לקולותיהם של המתמודדים ושל המשפחות.

על גישת “מיינדפולנס” באספה הכללית ביספר”א

ב-4 ביוני, השתתפו נציגי עוצמה באספה כללית של יספר”א. במהלכה, הרצה ד”ר אסף פדרמן, על “מיינדפולנס” כדרך להתמודדות מטפלים בשחיקה. בפאנל שהתקיים לאחר ההרצאה, סיפרו מנהלת ומדריך בהוסטל בתל אביב, על שיפור בתחושתם האישית של  אנשי הצוות ובהתייחסותם לדיירים כתוצאה מהטמעת הגישה.

6. הצטרפו לפעילות עוצמה עוד היום

רוצים/ות להצטרף לפעילות העמותה? פרטים בקישור הבא.

רוצים/ות רק לקבל עדכונים חודשיים לגבי פעילות העמותה? פרטים בקישור הבא.

למעקב אחרי דיווחים שוטפים על פעילות עוצמה ובנושאים הקשורים למתמודדים ובני משפחותיהם, הירשמו לעמוד הפייסבוק שלנו (עשו LIKE לעמוד): https://www.facebook.com/psychosocialdisabilities/?ref=settings

 

 

כלי נגישות