עמוד הבית / מאמרים מקצועיים / שירותי הרווחה במאה ה21 – מגמות ואתגרים

שירותי הרווחה במאה ה21 – מגמות ואתגרים

לקראת העשור השני ליישומו של חוק שיקום נכי נפש בקהילה: אתגר והזדמנות לשינוי במערכת שירותי בריאות הנפש בישראל

מאת: אורי אבירם

עם תום העשור הראשון ליישומה של הרפורמה השיקומית בבריאות הנפש ניתן ואף ראוי להעריך את השינויים שחלו במערכת בעקבות רפורמה זו ולהתייחס לסוגיות שהתעוררו ולנושאים שיהיה צורך להתמודד עימם בהמשך. זוהי מטרתו של מאמר זה. לצד סקירת ההישגי של הרפורמה ותרומתה לשינויים בשירותי בריאות הנפש, המאמר עומד על הסיכונים שהיא ניצבת לפניה ועל הסוגיות שעליה להתמודד עימן. להמשך המאמר

 

אודות יותם בן מאיר

נסו גם

בהיעדר מענה ל”סרבני הטיפול”, המשפחות נושאות את מחיר ההתמודדות

אלפי פגועי נפש שדבקים בזכותם שלא לפנות להליך טיפולי מחייב אינם זוכים למענה למצוקתם. עתה ...