עמוד הבית / חדשות עוצמה / צרכים מרכזיים בדיור המוגן – סיכום מפגש פעילי עוצמה

צרכים מרכזיים בדיור המוגן – סיכום מפגש פעילי עוצמה

ביום 30.7.19 התקיים המפגש החודשי של פעילי עוצמה.

בחלקו הפך המפגש לקבוצת מיקוד בנושא: מהם השירותים, התמיכות והליווי שישפרו את רמת ואיכות חיי המתמודדים במסגרת הדיור המוגן?

חשוב לנו לשתף אתכם במגוון הרעיונות שהושמעו. אנו מביאים כאן את הנקודות כפי שגובשו בסוף הדיון:

 1. הגדלת ההשתתפות בשכר דירה – יש להגדיל את ההשתתפות בשכר דירה. לא ניתן לשכור דירה ב-770 ₪ והמתמודדים אינם יכולים לממן את ההפרש. רבים מהמתמודדים נותרים “כלואים” בבית ההורים או בהוסטל מסיבה זאת.
 2. מחסור חמור בדירות יזםמתמודדים רבים מתקשים לשכור ולתחזק דירה בכוחות עצמם. יש להבטיח שירות של דירות שיושכרו על ידי ספק השירות למתמודדים.
 3. מחסור חמור בדירות שותפים – כיום קשה למצוא בשוק דירות שותפים. דירת שותפים נותנת מענה הן בפן הכלכלי והן בפן החברתי. בנוסף, היא מאפשרת איגום של שירותי השיקום. מלאי של דירות יזם יאפשר הפעלתן של דירות שותפים.
  כמו כן צריך לבנות מנגנון שיסייע באיתור שותפים פוטנציאליים לא רק מבין המתמודדים המוכרים לספק השירות הספציפי הנותן את השירות למתמודד.
 4. הגדלה של רמת התמיכה המירבית הניתנת במסגרת הדיור המוגן וגיוון שירותי התמיכה/ יש להגדיל את רמת התמיכה והליווי המירביים הניתנים במסגרת הדיור המוגן. יש לאפשר במקרים מתאימים שירותים הנדרשים למי שמתקשים, גם בסיוע, בתפקודי חיים בסיסיים (כגון שמירת ניקיון ברמה מספקת, הכנת אוכל).
  אם המתמודד לא זקוק להשגחה 24/7 ורוצה בכך יש להכיר בזכותו להתגורר בדיור מוגן (להבדיל מהוסטל). מתמודדים רבים יכולים ורוצים לגור בדיור המוגן אבל נזקקים לרמת תמיכה גדולה יותר מזאת שבדיור מוגן מתוגבר (זכאות ל-6-7 ביקורים בשבוע כפי שמתקיימת בקטגוריה זאת על פי חוק לא קיימת הלכה למעשה, אפילו לא ברמה של קשר מינימלי של שיחת טלפון יומית).
  אין לחייב איש לגור עם שותפים או בסמיכות להוסטל, ויש לתת את מעטפת התמיכה הנדרשת על ידי יצירתה של רמת תמיכה מקיפה יותר (בין של היקף שעות תמיכה גדול יותר, ובין בחלוקת הביקורים או שמירת הקשר על פני השבוע, כל אחד על פי צרכיו).
 1. מתן מענה למצבי מצוקה. בדיור המוגן צריך לפעול איש צוות כונן אליו ניתן לפנות בכל שעה במקרה שדייר מדיירי הדיור המוגן נקלע למצב מצוקה או מצב החורג משגרת חייו שאין לו את האפשרות להתמודד עימו לבדו.
 1. מתן מענה למצבים החורגים מהשגרה – על שירותי התמיכה והליווי להתאים עצמם לצרכים משתנים, ולאפשר הגדלת היקפם במצבים החורגים מהשגרה (לדוגמא – מתמודד שהתעוררה אצלו בעיה רפואית קשה, מעבר דירה).
 1. תחלופת כ”א והעדרויות – נדרש מנגנון שיפסיק את התחלופה הבלתי פוסקת ובלתי נסבלת של מדריכים ושל מתאמי הטיפול.

קיים היקף גדול ולא סביר של העדרויות. כמו כן, יש צורך בדרישות סף למדריכים שיעמדו בתנאים מינימליים.

 1. שקיפות והעדר עמימות. על המתמודד ומשפחתו לדעת בצורה ברורה מהו השירות לו הוא זכאי תוך הגדרה מדוייקת של היקף השירות (מס שעות שבועיות, מס ביקורים, מס העדרויות מירביות) ומיהו המען לתלונה אם אלה אינם מתקיימים בפועל.
 2. ליווי רפואי ותיאום עם הטיפול הרפואי. השירות כיום נותן מענה ל”סידור תרופות” שגרתי. נדרשים שירותי ליווי שיבטיחו תאום של הטיפול הרפואי הכולל, בבריאות הגוף ובריאות הנפש כאחד.
 1. אין להגביל את הזכאות לשירותי הדיור המוגן למתמודדים שאינם גרים בבית ההורים.
כלי נגישות