עמוד הבית / הפצת אינפורמציה ובקרת שירותי המדינה / פעילות עוצמה בדיון וועדת הכנסת לביקורת המדינה בדו”ח מבקר המדינה בנושא שיקום נכי נפש בקהילה

פעילות עוצמה בדיון וועדת הכנסת לביקורת המדינה בדו”ח מבקר המדינה בנושא שיקום נכי נפש בקהילה

דיווח מפעילות “עוצמה” בישיבת ועדת הכנסת לביקורת המדינה, שהתקיימה ב-2 לאוגוסט 2016

מדווחת: נילי אהרונוב, פעילת עוצמה

הוועדה לביקורת המדינה התכנסה ביום ה-2 באוגוסט 2016 על מנת לדון בדו”ח מבקר המדינה לשנת 2015 בנושא שיקום נכי נפש בקהילה. יו”ר הוועדה, ח”כ קרין אלהרר, ניהלה כהרגלה את הדיונים בצורה מרשימה ועניינית. בעת הדיון ציינו נציגי מבקר המדינה  לשבח את נכונות משרד הבריאות להכיר בטעויות שנעשו וללמוד מהן. למרות שהישיבה התקיימה באווירה של נזיפה, משולבת בציפייה לשינוי, לא היה ניסיון מצד אנשי משרד הבריאות, או של כל גורם אחר, לטייח את הממצאים ולטעון שאין בעיה ושאין מה לתקן.

ח”כ אלהרר התייחסה לממצאי הביקורת בכובד ראש, וציינה את השיעור הקטן, יחסית למדינות מערב אחרות, של תקציב בריאות הנפש מתוך סל תקציב הבריאות. היא “שלחה” את סמנכ”ל משרד הבריאות, פרופ’ ארנון אפק, לפעול להשגת תקציב נוסף לפני שרכבת התקציב של 2017-18 תברח, וקבעה ישיבה נוספת של הוועדה לינואר 2017, לצורך מעקב אחרי תיקון הליקויים, כמו גם לצורך דיווח על התוכנית שנבנתה לשם כך,  וזאת לאחר שייוודע היקף התקציב שיושג.

מטעם “עוצמה” השתתפו בדיון הפעילות ריבי צוק, יוכי צ’בוטרו ונילי אהרונוב. ניצלנו את הבמה בכדי לדבר על הליקויים שנמצאו בבמכרז הדיור האחרון, בהדגישנו כי הליקויים שאותרו בצורת העבודה של מחלקת השיקום, שצוינו בדוח מבקר המדינה (קישור לדוח המבקר) באים לידי ביטוי גם במכרז הדיור (מכרז הדיור החדש).

לדברים שנשאה ריבי צוק בוועדה, לחצו על הקישור הבא

נילי אהרונוב חיזקה את דבריה של ד”ר הילה הדס, מנכ”ל אנוש, כי נדרש שיח אמיתי בין המשרד לבין כל הגורמים הפועלים בשטח. כמו כן,  היא ציינה את דרישתה של “עוצמה” לאורך השנים ליצור אפשרות להגשת תלונות על השיקום בפני גורם חיצוני (אומבודסמן). חשוב לציין כי דרישה זו של עוצמה הופיעה גם היא בהמלצות מבקר המדינה.

יוכי צ’בוטרו הדגישה את הצורך להתייחס למספר הגדל בהתמדה של המשתקמים, ויחד עימו של הצרכים וכן של התקציב לעומת התקופה שבה הוכרז על החלת החוק. לדבריה, בעוד תחילה התנהל השיקום בסדר גודל של “חנות מכולת”, הרי שכיום מדובר בסדר גודל של “קניון ענק”, סדר גודל הדורש התארגנות חדשה לגמרי. למשל, היא ציינה כי לא יתכן ששלושה תפקידים ניהוליים גדולים יופקדו בידי אדם אחד כמו שקורה כעת.

כלי נגישות