עמוד הבית / הפצת אינפורמציה ובקרת שירותי המדינה / עמדת עוצמה: שנתון בריאות הנפש

עמדת עוצמה: שנתון בריאות הנפש

מזה כחמש שנים נמנע משרד הבריאות מלפרסם את הנתונים הסטטיסטיים הנוגעים לעולם בריאות הנפש. הנתונים הללו הם תנאי לכל חשיבה ושיח ברמת המדיניות וכן לקיומו של דיון ציבורי בנושאים הנוגעים לעולם בריאות הנפש.
במשך השנים, חזרה עוצמה ודרשה את פרסום השנתון, שהיה מפורסם דרך קבע בעבר, ואשר הפעם האחרונה שפורסם היתה בשנת 2014 עם נתוני 2012. בשנה האחרונה חזרנו והעלינו דרישה זו שוב בוועדת השקיפות של הכנסת, בראשותה של ח”כ סתיו שפיר, כמו גם במועצת השיקום.
לפני מספר ימים, בדיון ועדת השקיפות ב-21.11.2017, התבשרנו כי השנתון הסטטיסטי עתיד לחדש את הופעתו ולהתפרסם בשבועות הקרובים.
מדובר אמנם בהתקדמות, אך הנתונים בו יהיו נכונים לסוף 2015 ומשום כך, אינם עדכניים מספיק ופוגמים באפשרות לנהל חשיבה ודיון ציבוריים רלבנטיים. בייחוד, כאשר מביאים בחשבון את הרפורמה בבריאות הנפש שקרתה לאחר מכן. מיותר לציין את חשיבות מרבית בחינת הנתונים לאור הרפורמה והשינויים שהיא הכניסה לעולם בריאות הנפש בישראל.
עוצמה תמשיך לעקוב אחר הדפסתו והעלאתו לרשת של השנתון הסטטיסטי, ותדרוש את הוצאתם של שנתונים כאמור באופן סדיר ושוטף גם בשנים הבאות. בעתיד אף נדרוש כי שנתונים אלה יכללו נתונים עדכניים של השנה שקדמה להוצאתם.
עוד נוודא כי הנתונים בשנתון יכללו גם את תוצאות מדדי האיכות שנקבעו למערכת.

 כתבו ועידכנו: ריבי צוק ואלי שמיר, חברי הנהלת עוצמה

 

כלי נגישות