עמוד הבית / חדשות עוצמה / עוצמה בבית המשפט המחוזי: תעריפי מכרז הדיור מהווים הפרה של חוק השיקום ויביאו לפגיעה בזכויות המשתקמים

עוצמה בבית המשפט המחוזי: תעריפי מכרז הדיור מהווים הפרה של חוק השיקום ויביאו לפגיעה בזכויות המשתקמים

להלן טיעוני “עוצמה” שהושמעו בדיון בבית המשפט המחוזי שהתקיים ב8.2.2017 בנושא מכרז הדיור.

בית המשפט המחוזי בירושלים, בו נידונה העתירה נגד משרד הבריאות בנושא מכרז הדיור, החליט בישיבתו בספטמבר לצרף את “עוצמה”  כידידת בית המשפט. בתוקף תפקידה זה הגישה “עוצמה” את עיקרי טיעוניה, בתגובה לכתב התשובה מטעם המשיב, קרי: משרד הבריאות.

ביום 8.2.17 התקיים דיון בעתירה. טיעוני עוצמה הוצגו בדיון באמצעות ריבי צוק, חברה בוועד המנהל של עוצמה. הדיון בעתירה טרם הסתיים ונמצא בעיצומו.

בעיקרי הטיעון נטען שהתעריפים שנקבעו במכרז יביאו, בשל חוסר סבירותם, לפגיעה חמורה בזכויות היסוד של המשתקמים ויפגעו בהיקף וטיב השירות. עוד נטען שההסדרים שעל פי המכרז מעלים שלוש הפרות בסיסיות ועיקריות של חוק השיקום.

לעניין הפגיעה הישירה במתמודדים בהעדרו של תקצוב נאות נטען בעיקר:

  • להעדרה של תמורה לספקי השירות בגין רכיב שכר הדירה (מעבר לסכום ההשתתפות של משרד השיכון בסך של 770 ש”ח), שברור שלא ימומן מכיסם של ספקי השירות, ויבוא על חשבון איכות הדירות והמבנים שבהוסטלים.
  • לאופן תמחור עלויות כוח האדם, הנופל בעשרות אחוזים מתמחור מקביל במסגרות הרווחה, והמביא לתחלופה מואצת של עובדי המסגרות.

עוד נטען שההסדרים שעל פי המכרז מעלים שלוש הפרות בסיסיות ועיקריות של חוק השיקום:

  • התעלמותו של המשיב מהעובדה ששירותי סל השיקום כוללים במפורש גם סיוע בשכר דירה ולא רק מתן שירותי סיוע תמיכה וליווי, כפי השירותים הניתנים בפועל. בבקשת עוצמה להצטרף לדיון הובהר בהרחבה כי בשים לב למקורות המחיה של המתמודדים העדרו של סיוע כאמור מונע מרבים לצאת מההוסטלים לדיור המוגן או להתגורר בנפרד ממשפחותיהם.
  • ראייתו של המשיב את תפקידי שירותי השיקום בדיור הנתמך במתן שירותי ליווי וסיוע בלבד, תוך התנערות מאחריות לעצם קיומה של קורת גג אפשרית לזכאי הסל, לסיוע באיתורה, לפיקוח או קשר כלשהו להיבטים הפיסיים של הדיור, ומאחריות כוללת לביטחונו ורווחתו של המשתקם מקבל השירות. דבר זה בא לידי ביטוי, בין השאר, במספרן ההולך וקטן של דירות השותפים הנשכרות על ידי ספקי השירות, ונטען כי מנגנוני המכרז לא רק שאינם בולמים תופעה זאת, אלא מביאים את הקץ על דירות השותפים.
  • סטנדרטיזציה של שירותי הדיור בכלל, ושל שירותי הדיור הנתמך בפרט, ללא יצירתו של רצף שיקומי, הכולל מתן שירותים בקשת של רמות תמיכה שונות, כפי הכוונה הברורה של חוק השיקום. הדבר בא לידי ביטוי, בין השאר, בניסיון שבמכרז, לביטולה של ההבחנה בין דיור מוגן רגיל למתוגבר, ומתן היקף שעות אחיד לכל, ותנאים שיביאו להעברתן מהעולם של דירות השותפים שבניהול ספקי השירות.

לקריאת עיקרי הטיעון המלאים של “עוצמה” כפי שהוגשו לבית המשפט: עיקרי הטיעון המלאים של עוצמה

כלי נגישות