עמוד הבית / חדשות עוצמה /  הכרחי ואפשרי לשנות – עמדת עוצמה בנושא ריבוי מוגבלויות אצל מתמודדים עם מוגבלות נפשית

 הכרחי ואפשרי לשנות – עמדת עוצמה בנושא ריבוי מוגבלויות אצל מתמודדים עם מוגבלות נפשית

אין כיום נתונים רשמיים, מדויקים ועקביים של אחוז האנשים עם מחלה נפשית הסובלים גם ממחלות ומוגבלויות קשות נוספות. למרבה הצער, אנחנו, המשפחות, לא צריכות לחפש רחוק: מי כמונו יודעים עד כמה התופעה נפוצה בקרב ילדינו בכל הגילאים. להלן עמדת עוצמה בנושא המענים הדרושים לריבוי מוגבלויות

מאת מירי דביר, פעילת עוצמה

תמצית עמדת עוצמה:

  • הדרך לקידום משמעותי של מענים משולבים בהתאמה לצרכים השונים כתוצאה מריבוי תחלואות ומוגבלויות היא להקים גוף מאוחד באחריות ראשית משותפת של משרדי הרווחה והבריאות, שיתבסס על חובה חוקית של כל גורם לספק את מכלול המענים הרלוונטיים בתחומו.
  • חובותיו של משרד הבריאות בתחומי אחריותו מעוגנות כיום בחוק. לכן, דרושה השלמת חקיקה שתעגן גם את חובתו של משרד הרווחה בכל תחומי אחריותו.
  • המענה המיטבי בהקשר זה הוא חוק רווחה ושירותים חברתיים, עם התאמות לתחומי מוגבלות שונים ולתפקודו של האדם הפרט.
  • הצרכים דחופים, ותהליכי החקיקה עלולים להתמשך זמן רב. לכן עמותת עוצמה מנסה לקדם הפעלת גוף זמני באחריות משותפת של משרדי הבריאות והרווחה, בהקדם וללא התניה בהשלמת החקיקה ועל בסיס תקדימים.

כאן המקום להדגיש כי שעבור משפחות עוצמה, הצורך בעיגון חוקי הוא לא רק תיאורטי, אלא הצלחה מוכחת. למשל, בתחום בריאות הנפש השיגה עמותת עוצמה את מטרתה לצמצם משמעותית את ההתרוצצות המייאשת של משפחות מגורם לגורם, מול ואקום במענים שיקומיים המותאמים לצרכיהם המיוחדים של אנשים עם מחלת נפש בקהילה. זאת על ידי מעורבותה האינטנסיבית בקידום וניסוח החוק המיוחד לשיקום נכי נפש בקהילה 2000. כך, החל משנת 2000 מחייב החוק את משרד הבריאות לספק מענים שיקומיים בקהילה, בהלימה לצרכי האדם ומשפחתו – בזכות ולא בחסד. אלמלא החוק המיוחד, היינו ממשיכים עד היום לקבל אמפטיה במקום מענים שיקומיים ממשיים במצבי מחלה ומוגבלות נפשית במשפחה, ותופעת האשפוזים החוזרים בדלת מסתובבת והאשפוזים המתמשכים בלית ברירה היתה חמורה פי כמה וכמה מהמצב הנוכחי.

בנוסף, עם השלמת הרפורמה בשירותי הטיפול הקליני בבריאות הנפש, שעוצמה ניהלה מאבק אינטנסיבי ומתמשך ליישומה, בריאות הנפש כבר אינה “בן חורג” למערכת הרפואה, והזכות מעוגנת באופן מחייב. העיגון החוקי של מתן מענה מותאם לריבוי מוגבלויות בצד ההתמודדות עם המוגבלות הנפשית יאפשר למלא סוף סוף את הפער החמור בתחום הטיפול המרפאתי בקהילה.

ומה לגבי הסטיגמות של הלוקים בריבוי מוגבליות? הסטיגמה הקשה ביותר היא כלפי אנשים עם מחלה/מוגבלות נפשית, וניכרת (אפילו בשפת הדיבור) גם כלפי אנשים עם מוגבלות שכלית ואנשים עם אוטיזם. לדעת עמותת עוצמה, הדרך היעילה והאפקטיבית ביותר לצמצום הסטיגמה היא להבטיח שהאדם יקבל מענה הולם, כולל ואינטגרטיבי לצרכיו הטיפוליים והשיקומיים בסיטואציות שונות ובשלבים שונים. זו גם הדרך להעביר את מרכז הכובד מלקויות ליכולות מקדמות עצמאות ושילוב.

התנאי הראשון וההכרחי הוא במישור העקרוני: השלמת החובה החוקית של המערכות השונות לספק את המענים על בסיס אבחון רפואי ותפקודי. התנאי השני הוא מדיניות שתבטיח שהעקרון ייושם בשטח, דהיינו, פיתוח היצע של מסגרות שירות (דיור, תעסוקה) בהיקף ובפריסה מתאימה לצרכים השונים ברמה פרטנית, אזורית וארצית, וסל שירותים זמינים ונגישים לאדם על בסיס מצבו וצרכיו בזמן אמיתי. התנאי השלישי הוא שהאדם עצמו יכיר בקיומן של מחלות ומגבלות שונות ובצרכים הטיפוליים הנובעים מהן, על מנת שתהיה לו מוטיבציה לממש את זכויותיו. הכרה זו נחשבת צעד ראשון להחלמה: האדם מקבל את עצמו כפי שהוא על מחלותיו ומגבלותיו, ללא סטיגמה עצמית המשודרת החוצה, ומתמקד במימוש פוטנציאל יכולותיו.

מעבר לפעילות העמותה עבור כלל המצבים של ריבוי תחלואות ומוגבלויות הכוללים מחלה ומוגבלות נפשית, עוצמה מפעילה צוות מיוחד שמטרתו לשפר את המצב החמור במיוחד בתחום התחלואה הכפולה, של שילוב בין מחלת נפש והתמכרות לסמים ו/או לאלכוהול.

עמותת עוצמה פונה למשפחות שלהן בן משפחה עם מוגבלות נפשית לצד מוגבלויות נוספות להצטרף לפעילות בעמותה בתחום זה, כמו גם בתחומים אחרים.

הפעילות בעמותה מתגמלת, מעצימה, נעשית בהתנדבות ואינה מחייבת תשלום דמי חבר.

להצטרפות לפעילות – לחצו כאן.

לקבלת דיוורים על הנעשה בעמותה מעת לעת – לחצו כאן.

להצטרפות לעמותה – לחצו כאן.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כלי נגישות