עמוד הבית / יעדי העמותה

יעדי העמותה

*הבטחת שירותים ראויים בקהילה, רצף טיפולי והנגשת מידע בתחום בריאות הנפש בעידן שלאחר ביצוע הרפורמה הביטוחית.

*הכרה ציבורית בקשר ההדוק שבין היקף ומגוון שירותי הקהילה לבין הצורך באשפוז, לרבות אשפוז בכפיה.

*ביסוסם של שירותים ראויים למצבי חירום ולמתן מענים למצבי משבר בקהילה, הרחבתם של שירותים קיימים ופיתוח מגוון שירותים חדשים חסרים, בכללם צוותי משבר, בתים מאזנים וביקורי בית.

*פיתוחם והטמעתם של שירותים שיהיו מותאמים לאוכלוסייה גדולה של מתמודדים המצויה מחוץ למעגלי השיקום והטיפול בקהילה, ובכלל זה פעולות יישוג מגוונות, לרבות הפעלה של צוותים ניידים רב מקצועיים.

*שיתוף פעולה ואינטגרציה בין שירותי הטיפול לשירותי השיקום.

*הסרתם של חסמים לקבלתם של שירותי רווחה.

*יצירת התנאים שיאפשרו מגורים עצמאיים בקהילה לכלל המתמודדים.

מטרת העל: לפעול לשינוי המציאות של עולם בריאות הנפש ושיפור מצבם של מתמודדי הנפש ומשפחותיהם

עוצמה שואפת לפעול בתחומים רלבנטים כגון: זכויות, חקיקה, תנאי אשפוז, טיפול בקהילה, שיקום, תעסוקה, הסרת סטיגמות, מניעת קרימינליזציה ועוד – תוך שיתוף פעולה עם מוסדות השלטון ומירב ארגוני החברה האזרחית הרלוונטיים יעדים אופרטיביים: לקדם, להעצים, להטמיע ולהבטיח את זכויות נפגעי הנפש ואת התפקיד החיוני שממלאים בני המשפחה להעצים את כוחן… להמשך קריאה מטרת העל: לפעול לשינוי המציאות של עולם בריאות הנפש ושיפור מצבם של מתמודדי הנפש ומשפחותיהם

מידע נוסף
כלי נגישות