עמוד הבית / מועצות ורשתות ארגונים בישראל / פעילות עוצמה בוועדות, מועצות ורשתות ארגונים בישראל

פעילות עוצמה בוועדות, מועצות ורשתות ארגונים בישראל

להלן, מפת הייצוגים של ‘עוצמה’ במועצות ארציות ולאומיות, ועדות הכנסת ומשרדי הממשלה, ובארגונים שונים הפועלים למען מתמודדים עם מוגבלות נפשית.

 1. המועצה הארצית לשיקום נכי נפש בקהילה – מועצה סטטוטורית לפי חוק השיקום-2000. שני נציגי משפחות מעמותת ‘עוצמה’ חברים במינוי שר הבריאות (החל משנת 2001).
 2. המועצה הלאומית לבריאות הנפש – נציג ‘עוצמה’ חבר במועצה במינוי מנכ”ל משרד הבריאות החל משנת 2003. נציג ‘עוצמה’ משמש כנציג ציבור, היחיד שאיננו רופא פסיכיאטר, בתת הוועדה של המועצה להגשת המלצות סל התרופות והטכנולוגיות.
 3. המועצה הלאומית למניעת אובדנות – נציג ‘עוצמה’ חבר במועצה החל מהקמתה בשנת 2013.
 4. הוועדה המייעצת לנציבות השוויון ואנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים – נציגת ‘עוצמה’ הייתה חברה במועצה שתי קדנציות בשנים 2003-2013 וממשיכה להשתתף בדיונים.
 5. ועדות הכנסת, ובמיוחד ועדת עבודה, רווחה ובריאות – נציגי ‘עוצמה’ מוזמנים בקביעות לדיונים כנציגי המשפחות וכן לתת-הוועדות הדנות בנושא נגישות לשירותים לאנשים עם מוגבלות. כמו כן ‘עוצמה’ מוזמנת לועדת חוקה, חוק ומשפט ומשתתפת בדיונים רלוונטיים, כגון בהצעת התיקון הממשלתית לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.
 6. ועדות משרד הבריאות לניסוח מדדי איכות באשפוז הפסיכיאטרי ובשיקום נכי נפש בקהילה – החל משנת 2013, נציגי ‘עוצמה’ חברים בוועדות.
 7. הוועדה לנוהלים ושירותים במצבי חירום – נציג ‘עוצמה’ חבר קבוע בועדה.
 8. ועדת היגוי ארצית של מרכזי ייעוץ ותמיכה למשפחות בקהילה בראשות דינה ברק, הממונה על התחום במשרד הבריאות – נציגי ‘עוצמה’ חברים קבועים בוועדת ההיגוי. במסגרתה הוכנה בין היתר טיוטת נוהל פניות/תלונות ציבור בתחום השיקום בברה”נ.
 9. מנהלת הרפורמה בבריאות הנפש – נציג ‘עוצמה’ חבר קבוע במנהלת מאז הקמתה בשנת 2012.
 10. פורום שר/ת הבריאות לעתיד מערך האשפוז – בשנים 2012-2014 נציג ‘עוצמה’ חבר בפורום.
 11. הוועדה לניסוח נוהל עבודה עם משפחות בשירותים הרפואיים של תחלואת הנפש (בראש ובראשונה- מית”ל במערך האשפוז), בהובלת ענת שליו כנציגת משרד הבריאות – ל’עוצמה’ מספר נציגים בוועדה. הטיוטה הושלמה, אבל האישור מתעכב כבר זמן רב.
 12. החל משנת 2010 ע’וצמה’ מייצגת את ישראל בארגון יופאמי (EUFAMI), שהוא ארגון גג של ארגוני משפחות נפגעי נפש בארצות אירופה (חברים בו כ-50 ארגונים) לפעמים כמה ארגונים מאותה ארץ. ‘עוצמה’ מישראל היא היחידה מארץ שאינה אירופית (בעבר, גם ארגון ממרוקו היה חבר בארגון).
 13. ‘עוצמה’ מיוצגת ב’יספר”א’, ארגון העובדים המקצועיים בתחום השיקום.
 14. ‘עוצמה’ חברה בקואליציית ארגוני החולים, שהקימה האגודה לזכויות החולה.
כלי נגישות