עמוד הבית / אודות עוצמה

אודות עוצמה

מי אנחנו? 

עוצמה היא עמותת משפחות הפועלת בהתמדה למעלה משני עשורים למען מתמודדי נפש ובני משפחותיהם. הפעילות נעשית באמצעות סנגור וייצוג מול מקבלי ההחלטות בדרגים השונים. כל הפעילות היא על בסיס התנדבותי.

 

מטרת העל

לפעול לשינוי המציאות של עולם בריאות הנפש ושיפור מצבם של מתמודדי הנפש ומשפחותיהם בתחומים כגון: זכויות, חקיקה, תנאי אשפוז, טיפול בקהילה, שיקום, תעסוקה, הסרת הסטיגמה שיש על התמודדות נפשית, השכלה, מניעת הפללה ועוד. הפעילות נעשית תוך שיתוף פעולה עם מוסדות השלטון ומירב ארגוני החברה האזרחית הרלוונטיים.

 

מטרות עוצמה

 • הבטחת שירותים ראויים בקהילה, רצף טיפולי והנגשת מידע בתחום בריאות הנפש בעידן שלאחר ביצוע הרפורמה הביטוחית.
 • הכרה ציבורית בקשר ההדוק שבין היקף ומגוון שירותי הקהילה לבין הצורך באשפוז, לרבות אשפוז בכפיה.
 • ביסוסם של שירותים ראויים למצבי חירום ולמתן מענים למצבי משבר בקהילה, הרחבתם של שירותים קיימים ופיתוח מגוון שירותים חדשים חסרים, בכללם צוותי משבר, בתים מאזנים וביקורי בית.
 • פיתוחם והטמעתם של שירותים שיהיו מותאמים לאוכלוסייה גדולה של מתמודדים המצויה מחוץ למעגלי השיקום והטיפול בקהילה, ובכלל זה פעולות יישוג מגוונות, לרבות הפעלה של צוותים ניידים רב מקצועיים.
 • שיתוף פעולה ואינטגרציה בין שירותי הטיפול לשירותי השיקום.
 • הסרתם של חסמים לקבלתם של שירותי רווחה.
 • יצירת התנאים שיאפשרו מגורים עצמאיים בקהילה לכלל המתמודדים.

 

הישגים עיקריים

 • עוצמה פועלת בעקביות ובאינטנסיביות למעלה משני עשורים, ומשקפת מומחיות מכוח ניסיון של  צרכני השירותים (מתמודדים ומשפחות).
 • עוצמה נהנית מהכרה רחבה בקרב רשויות השלטון, גורמי המקצוע, ארגוני החברה האזרחית וקהל המשפחות במומחיותה, בייחודיותה  ובתרומתה להליכי שינוי ובקרה בעולם בריאות הנפש.
 • עוצמה הייתה בין היוזמים העיקריים ושותפה מלאה לתמורות מרכזיות בעולם בריאות הנפש:
 1. חקיקתו של חוק שיקום נכי נפש בקהילה ויישומו.
 2. הרפורמה הביטוחית בריאות הנפש.
 3. התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.
 4. הקמתם של מרכזי יעוץ למשפחות, תחילה בקהילה ולאחר מכן גם בבתי החולים הפסיכיאטריים.
כלי נגישות