עמוד הבית / הניוזלטר החודשי של עוצמה / סיכום פעילות עוצמה – מאי 2018

סיכום פעילות עוצמה – מאי 2018

שלום רב,

צוותי הפעולה השונים של עוצמה מוסיפים לפעול, ללא הרף, בפעילות לובי וסנגור  לקידום ענייניהם של  המתמודדים ובני משפחותיהם. אנו שמחים לשלוח אליך עדכון ובו דיווח על פעילויות בהם “עוצמה” נטלה חלק בחודש מאי. עדכון זה עוסק בנושאים הבאים:

 • שיקום בתעסוקה
 • יוזמת משרד הבריאות להפרדתו של השיקום מאגף בריאות הנפש
 • כנס של איגוד הפסיכיאטריה בישראל
 • תיקון חוק חינוך מיוחד
 • יום העיון השנתי של מיל”ם חיפה בנושא מעמד המשפחה
 • כנס משפחות
 • נגישות שירותי קופות חולים – כנס משרד הבריאות (מחוז ירושלים) בנושא תזונה נכונה, פעילות גופנית והימנעות מעישון
 • פורום ירושלים
 • פעילות שוטפת
 1. שיקום בתעסוקה

מחלקת השיקום באגף בריאות הנפש במשרד הבריאות נערכת לקראת ריענון הנוהלים בתחום השיקום בתעסוקה ובגיבושם של מכרזים לצורך התקשרויות עם ספקי שירות בתחום זה.

הנוהל והמכרז הראשון המצוי בשלבי הכנה מסדיר את תחומי התעסוקה הנתמכת והתעסוקה המעברית, שהינם שירותים המיועדים לשילובם וליוויים של מתמודדים בשוק החופשי, תוך העסקה בתנאי שוק וקיומם של יחסי עובד – מעביד.

כחלק מעבודות ההכנה מבקש המשרד ללמוד על עמדות המשפחות, ציפיותיהן והשגותיהן ביחס לשירותים הניתנים כיום.

ביום 6.5.18 קיימה הגברת נועה לוי, מנהלת תחום בכירה בתעסוקה, פגישת התייעצות עם נציגי משפחות. נציגי עוצמה השתתפו בפגישה והעלו, בין השאר את העניינים הבאים:

 1. הצורך במיסוד והמשך של הליכי ההיוועצות.
 2. הצורך בהגדרה ברורה למתמודד ולמשפחה אודות השירות לו הם זכאים לקבל מספק השירות ובנייתה של תוכנית השמה וליווי.
 3. הצורך בקיומן של הכשרות מקצועיות, במיוחד למתמודדים שאינם בעלי השכלה גבוהה או בעלי תעודת בגרות, אשר תותאמנה לקשיים טיפוסיים, ובכלל זה הכשרות שאינן כרוכות ביום לימודים ארוך.
 4. הצורך בחניכה אינטנסיבית של חלק מהמתמודדים בתקופת עבודתם הראשונה.
 5. הצורך ביוזמות והצעות, מערכתיות ושל ספק השירות, שיהיה בהן להגדיל את היצע המשרות המונגשות לאוכלוסיית המתמודדים (בין השאר באופן המאפשר שעות עבודה גמישות, יום עבודה מקוצר ועבודה במשרה חלקית.

הגברת לוי הציגה סקר אינטרנטי המופץ על ידי משרד הבריאות והמיועד למשפחות. עוצמה סייעה בהפצתו של הסקר בקרב המשפחות וקראה למשפחות להשיב עליו, בתקווה שיהיה בכך להשפיע על תוכנו של השירות, לאחר שחסמים וקשיים אותם אנו חווים יובאו לידיעת הנוגעים בעניין. להלן קישור לסקר: https://survey.gov.il/he/rehabilitationFamily

 1. התנגדות ליוזמת משרד הבריאות להפרדתו של השיקום מאגף בריאות הנפש

בתחילת חודש מאי נודע לעוצמה כי משרד הבריאות פנה לנציבות שירות המדינה, בבקשה להפריד את השיקום מאגף בריאות הנפש ולכינונו של אגף שיקום הפועל בנפרד ובאופן עצמאי.

עוצמה פנתה למנכל משרד הבריאות ולמ”מ נציב שירות המדינה, הביעה התנגדותה למהלך כאמור, שלא צפוי לשרת את המטרות והאתגרים הניצבים כיום בפני עולם בריאות הנפש, וקראה לשיתופם של כל בעלי העניין בתהליך קבלת ההחלטות בעניין זה.

במהלך החודש הצטרפו לקריאה זאת ארגונים נוספים. עמותת משפחות בריאות הנפש פרסמה נייר עמדה, שנשלח למנכל משרד הבריאות, על פיו לא תוכל לתמוך בהצעה להקמתו של אגף שיקום נפרד והקורא לדיון ציבורי בשאלה. על הצורך בשקיפות ובשיתופם של כל בעלי העניין בתהליך קבלת ההחלטות עמדו, בפניות נוספות למנכ”ל, גם יספר”א וארגון בזכות.

 1. כנס של איגוד הפסיכיאטריה בישראל

ב-30 וב-31 למאי 2018 התקיים הכנס התלת שנתי של איגוד הפסיכיאטריה בישראל. אחד ממושבי הכנס, בראשותו של פרופ’ יובל מלמד, מנהל בית החולים אברבנאל, הוקדש לשאלה האם יש מקום לשינויו של החוק לטיפול בחולי נפש. במושב נטלו חלק אבי אורן מעמותת לשמ”ה, עו”ד שרון פרימור מארגון בזכות, דר’ הילה הדס, מנכ”לית אנוש, וריבי צוק, נציגת עוצמה.

נציגת עוצמה התייחסה למספר סוגיות שמעלה חוק הטיפול, כשעיקרי הדברים נסבו על הטענה כי הדרך היעילה והאפקטיבית היחידה לצמצום הכפייה מצויה בשינוי בדרכי הטיפול, שינוי הכרחי ומתבקש, שיכול שיביא לצמצום מהותי בהיקף האשפוזים הנדרשים, וממילא גם לצמצום האשפוז האזרחי הכפוי. עוד הודגש כי לדעת עוצמה כל דיון על צמצום עילות הכפייה מחויב להיות מלווה בצעדים כאמור, שכן בהעדרם של מענים מתאימים בקהילה, סופו להביא לקרימינליזציה ולהזנחה פושעת.

 1. תיקון חוק חינוך מיוחד

גם החודש עוצמה הוסיפה לשתף פעולה עם ארגונים נוספים בעניין הצעת החוק הממשלתית לתיקון חוק חינוך מיוחד. נציגת עוצמה השתתפה בישיבות מקדימות עם נציגי הארגונים וכן בישיבות ועדת החינוך בכנסת. התיקון עבר את הקריאה הראשונה בכנסת ובתקופה זו הוא נדון, לפרטיו, בוועדת החינוך של הכנסת כהכנה לקריאה שניה ושלישית.

ככל שהדיונים בוועדת החינוך נמשכים מתברר עד כמה מטרת החקיקה לחשק את הנהלים שמשרד החינוך נוקט בהם בעניין החינוך המיוחד, במיוחד בשל העובדה שנהלים אלו סותרים את חוק שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלויות. במהלך הניסיון של משרד החינוך לאחז עיניים, המשרד נימק בתחילה את הצורך בתיקון בחוק כתמיכה בתהליך השילוב של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך הרגילה (ברוח המלצות ועדת דורנר). רק לאחרונה נאלצו אנשי המשרד להודות שאין זאת מטרת החקיקה, אלא מטרתה לעשות סדר בהתנהלות ולעגן את הנהלים הקיימים, וזאת על מנת למנוע חזרה של הקטסטרופה שהתרחשה באחד בספטמבר, שבה תלמידים רבים שנקבעו כזכאים לשירותי חינוך מיוחד לא קבלו אותם ורבים כלל לא שובצו בבתי ספר (במילים אחרות, למנוע את הגידול הטבעי ההכרחי בהקצאת משאבים לחינוך המיוחד). השופטת בדימוס דורנר הוזמנה לוועדה ותמכה בעמדת הארגונים.

נציגי הארגונים ובכללם נציגתנו, יצאו מאוכזבים מישיבות ועדות החינוך:

 • לא הוסדרו בחוק דרישת הארגונים שהתקציב “ילך אחר הילד” (נראה כי מבקשים להתל בנו: הוסיפו את הכותרת “התקציב הולך אחר הילד” לסעיף שקובע שהתקציב הולך אחר המסגרת…) הדבר פוגע באופן משמעותי במה שמשרד החינוך מציג כהישג הגדול של החוק והוא שלהורים תהיה זכות בחירה במסגרת החינוכית. המצב הקיים שבו התקציב הניתן במסגרת השילוב קטן מהתקציב במסגרת הממיינת, יאלץ הורים רבים לבחור במסגרת הממיינת. כרגע כלל לא ברור שההורים אפילו יוכלו לדעת מראש מה יינתן להם בכל מסגרת, אם כי כאן אנחנו מקבלים תמיכה מהיועץ המשפטי.
 • הרכב וועדות הזכאות והאפיון (שיחליפו את ועדות ההשמה) ישונה באופן הנותן שליטה מלאה לנציגי המשרד על קבלת ההחלטות (תוך הגדלת התקציב למנגנון של משרד החינוך).
 • ויכוח נוסף, שכנראה יוכרע כנגד דעת הארגונים, הוא השמת תלמידים שנחשבים מסוכנים לעצמם או לסביבה. הארגונים דרשו שהסמכות לקביעת המסגרת הזאת תינתן להורים, ובמידה שהמשרד סבור שיש בכך סיכון הוא יצטרך לפנות לערכאות משפטיות, כפי שנוהגים בכל תלמיד, ולא בתלמיד שהוגדר כתלמיד עם מוגבלויות. כנראה דרישתם תדחה.
 • באופן מיוחד לילדים שלנו כואבת ההגדרה הכורכת “הפרעות רגשיות” והפרעות התנהגות”. ביקשנו שלא לחכות עד שפגיעה רגשית תדרדר לבעיית התנהגות, בטרם יתנו לה מענה. כמו כן, ביקשנו בכלל להתייחס לפגיעה נפשית ולפגיעה רגשית ולא ליצור את הסטיגמה של מופרעות התנהגותית לנושא הפגיעה הרגשית. כנראה לא עלה בידינו.

יש לחץ גדול לסיים את שלבי החקיקה בקרוב, על מנת לאפשר למשרד החינוך לפעול על פיהם במהרה לקראת שנת הלימודים הקרובה. ככל הנראה לא רק שלא נזכה לרפורמה בחינוך המיוחד ברוח של שילוב והנגשה אלא שתהיה נסיגה.

 1. יום העיון השנתי של מיל”ם חיפה בנושא מעמד המשפחה

ב- 9.5.18 התקיים יום העיון השנתי של מיל”ם חיפה בנושא מעמד המשפחה בבריאות הנפש.

נציגתנו נילי אהרונוב השתתפה בפאנל שקיים שיח אודות מעמד המשפחה בהשתתפות דינה ברק, ד”ר יעקב פוליאקביץ’, מנהל מרכז בריאות הנפש “מעלה הכרמל” (טירה לשעבר), ומתמודד. בזמן הקצר שהוקצב לה בשיח, נציגתנו סקרה היסטוריה מקוצרת של פעילות “עוצמה” בנושא מעמד המשפחה מ-1998, הכנסת המושג CARER כבר ב-2005 ועוד קצת הישגים היסטוריים, ותיארה את פעילות העמותה בהווה ואת היעדים לעתיד לבוא.

 1. כנס משפחות

ב-21 ו-22 למאי התקיים כנס משפחות במעלה החמישה, שאורגן על ידי מרכז המשפחות ביחד המופעל באשקלון על ידי “ידיד נפש”.

נציגות עוצמה העבירה את אחד המושבים בכנס בנושא “תמורות נדרשות בעולם בריאות הנפש”.

במושב הצגנו את הצורך בחזון קולקטיבי של משפחות ביחס לצביונו של עולם בריאות הנפש, כי לפעמים חלומות מתגשמים, משום שדברים שרואים מפה לא רואים משם, ומתוך אמונה שחזון ומטרה מפיחים תקוה. שיתפנו את חברי המושב בפעילותה של עוצמה ובחזוננו לעולם בריאות נפש הוליסטי, הומני ואינטגרטיבי יותר. משתתפי המושב שיתפו בשינויים שהם מייחלים לעצמם ולכולנו.

 1. נגישות שירותי קופות חולים – כנס משרד הבריאות (מחוז ירושלים) בנושא תזונה נכונה, פעילות גופנית והימנעות מעישון

הכנס התקיים ב – 22.5.18. בכנס השתתפו נציגי כל קופות החולים, וכן נציג משרד הבריאות העוסק בנגישות (דני גודובסקי).

בכנס דובר הרבה על פתיחת מרפאות חדשות, על הקלות בה אפשר לקבל כיום שירות ועל הקשר האמיץ שיש בין בתי החולים ומרפאות הקופות. נאמר כי כיום לא יוצא חולה מבית החולים בלי שרופא המשפחה יודע על כך. נטען כי קיים קשר טוב בין הקופות והשיקום, בין מתאמי טיפול הקופות ורופאי המשפחה. (במאמר מוסגר נציין, כי לצערנו, זה לא הרושם שהתקבל מהשטח בכנס מרכז משפחות. השיקום עדיין רחוק מלתת מענה, וקשה להגדיר את הקשר בין הגורמים השונים כקשר טוב).

בנושא תזונה דברו על האפשרות ל-14 פגישות בשנה עם דיאטנית (מצריך הפניה על ידי רופא המשפחה).

לשאלת נציגתנו האם הדיאטניות מקבלות הכשרה לליווי מתמודדים, נענתה כי ניתנת הכשרה לבעיות אכילה, בולימיה ועוד. בנושא פעילות גופנית נאמר שניתן להצטרף לפעילות ספורטיבית בתשלום. קיימים שירותי פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק לא מותאמים למתמודדים. בנושא עישון דובר על דרכי טיפול.  על המטפלים להכיר את תחום בריאות הנפש ולברר את תוצאות הפסקת העישון מול הרופא המטפל. נושא התורים הארוכים לקבלת שירות קיבל התייחסות אגבית, תוך הבטחה ליתן מענה לבעיה, ללא התחייבות לפרקי זמן…

נציגתנו העלתה את הבעיה של מאתגרי טיפול, שמסרבים להגיע לטיפול וליטול תרופות, ושלהם עדיין אין הנגשה, ואת הבעיה של הורים מבוגרים התומכים בילדיהם המתמודדים.

נציגי הקופות הסכימו שיש עוד מה לעשות בנושא. נציגה מלאומית אמרה שאין סיכוי שרופא יגיע הביתה. אם כי נראה שבמצבים מיוחדים (הורים זקנים, מצב קשה), יגיע.

גיל ברנובסקי, ממחוז ירושלים במכבי ציין בפני נציגתנו, כי הם מתכננים מפגשי תמיכה למשפחות.

 1. פגישת פורום ירושלים

נציגותנו בירושלים נוהגת לקיים אחת לחודש פגישת פורום של חברי העמותה בירושלים, בו הם מתעדכנים במצב החברים, מתווספים חברים חדשים, ומשתפים בעדכונים מהשטח.

לפגישה האחרונה שהתקיימה ב – 15.5.18, הצטרף חבר חדש, אב לבן שנמצא בצבא בתוכנית מיוחדת בחוות השומר, המסרב לחזור לשם. האב שיתף שהקים קבוצת וואטסאפ לחברים ממקומות שונים בארץ, שהילדים שלהם בלי מסגרת או כאלה שכבר 10 שנים בבית.

חברה אחרת סיפרה על מפגש מעניין שהתקיים במתנ”ס בהר נוף, בנושא בריאות הנפש, בו השתתפו כ – 100 תושבים. המתנ”ס בהר נוף מפרסם עיתון חודשי הכולל מדור קבוע לפסיכיאטר. באותו החודש העיתון כלל הזמנה לכנס בנושא בריאות נפש, שזכה כאמור להיענות גדולה של הציבור. דרך טובה להילחם בסטיגמה הנלווית לתחום. הפעילה שיתפה, כי הקרבה של הר נוף לבית חולים גורמת לכך שתושבי השכונה מגיעים לבית חולים בשבתות ובחגים ומביאים שמחה ומזון.

9.  פעילות שוטפת

הצטרפו לעמוד הפייסבוק שלנו – עשו לנו לייק, קטלגו אותנו כsee first  ותקבלו עדכונים שוטפים

רוצים/ות להצטרף לפעילות העמותה?

פרטים בקישור הבא: https://www.ozma.org.il/טופס-בבנייה-לא-להשתמש/

כלי נגישות