עמוד הבית / הניוזלטר החודשי של עוצמה / סיכום פעילות עוצמה – יולי-אוגוסט 2019

סיכום פעילות עוצמה – יולי-אוגוסט 2019

שלום רב,

צוותי הפעולה ב”עוצמה” ממשיכים בפעילות לובי וסנגור בנושאים המשמעותיים לנו. אנו גאים לשלוח אליך עדכון לגבי פעילויות “עוצמה” בחודשים  יולי-אוגוסט 2019.

1. בבית פנימה – מפגשי פעילים

“מה יקרה לאחר לכתנו” הצגת היערכות למיזם

ב-30 ביולי במסגרת מפגש הפעילים החודשי, הציג אחד מחברינו מיזם המכוון לכינונה של נאמנות, שאינה רק כלכלית, שתלווה את בני משפחותינו המתמודדים לאחר יומנו האחרון. למטרה זאת, התקיימו עד כה כשמונה מפגשים עם עמותות וארגונים בשאיפה לבדוק היתכנות של “מוצר” שיהיה הקרוב ביותר לתמיכה לה זוכה המתמודד במהלך חייהם של בני משפחתו. הודגש כי הנושא חשוב גם לתקופת חיינו. העלתה השאלה, האם אנו מעוניינים, כעמותה, לקדם גם היצע של שירותי שיקום פרטיים.

שירותי הדיור המוגן

בהמשך להיערכות במשרד הבריאות להכנתו של מכרז לשירותי הדיור המוגן קיימו קבוצות הפעילים של עוצמה דיונים בנושא השירותים, התמיכות והליווי שישפרו את הנגשת השירותים ואת רמת ואיכות חיי המתמודדים בדיור.

לקריאת סיכום הדיונים בצרכים המרכזיים של בני משפחותינו במסגרת הדיור מוגן – לחצו כאן.

לקריאת דבריה של חברתנו מיכלי גל ביחס למרכזיותו של ליווי אישי בשיקום בדיור – לחצו כאן

צוותי הפעולה של עוצמה

במפגש יולי, החברים התבקשו להשתבץ בצוותי פעולה בנושאים: קופ”ח ורפואה בקהילה, שיקום ומשפחה, פניות ותלונות, תקשורת, בתי חולים ואשפוז כפוי, שוויון ונגישות. בחודש אוגוסט יוחד המפגש למשימות עבודה שוטפות ולהגדרת נושאי הפעילות העיקריים של הצוותים.

מפגשי פעילים בירושלים

במפגשי הפעילים האחרונים, דנו המשתתפים בעמדותיהם לקראת פרסום מכרז הדיור. נמסר דווח על המצב בבתי החולים הפסיכיאטריים: מחסור ברופאים ובאחיות והעדר אפשרות לאשפוז יום. עוד נדון שילובו של נציג עוצמה בוועדת היגוי מילם בעיר.

2. פעילות מול משרדי ממשלה

ועדת היגוי סוקרי איכות

ב4 ביולי, השתתפה נציגת עוצמה בוועדת היגוי סוקרי איכות, תוכנית האמורה לספק מידע למשרד הבריאות על שביעות רצונם של המתמודדים ממסגרות השיקום.

במפגש הועלה הקושי בגיוס מרואיינים ואנשי צוות בדיור מוגן לשיתוף פעולה עם הסקר. הוצע לחשוב על דרכים שיסייעו למרואיינים ולצוותים להכיר בערך הסקרים.  נציגתנו הדגישה את כוונתה לחשוף בפני המשפחות את חשיבות ההשתתפות בסקר ובמשוב שמקיימת המסגרת לגבי תוצאותיו.

נמסר שסקר מרכזי המשפחות נערך היטב ועדיין נחוצים סוקרים נוספים למרכזים בחיפה ובירושלים.

פניה למשרד הרווחה לקראת ניסוחו של תע”ס 1.9 החדש

ב-4 ביולי, נשלח מכתב פורום הארגונים בבריאות הנפש, לו אנו שותפים, למנכ”ל משרד הרווחה. הפנייה עוסקת בעקרונות המנחים ביחס למתן שירותי רווחה למתמודדים עם פגיעה נפשית המתגוררים בקהילה ומשפחותיהם, ובממשקי העבודה בין משרד הרווחה ומשרד הבריאות. המשרדים נקראים לשתף פעולה להגדרתם של קריטריונים לשירותים אישיים-קהילתיים באופן שוויוני וללא החרגתה של מוגבלות כלשהי.

בפנייתנו הודגש שחוק שיקום נכי הנפש כשמו כן הוא, ואין הוא אמור להיות תחליף לשירותי הרווחה. במכתב אנו מצהירים על ציפייתנו להיות שותפים לתהליך שנועד להסדיר הענקה שוויונית של שירותי רווחה למתמודדים והיבטים אחרים של הממשק שבין בריאות לרווחה.

לקריאת מכתב פורום הארגונים בבריאות הנפש (PDF): עמדת פורום ארגוני בריאות הנפש

המועצה הלאומית לבריאות הנפש

ב- 11 ביולי, השתתפה נציגת עוצמה בישיבת המועצה בה הוצג ונידון דו”ח תת הוועדה לבחינת הפערים בשירותי בריאות הנפש בקהילה, בתום ארבע שנים לרפורמה.

תת הוועדה פעלה במשך כחצי שנה, ובחנה את הפערים בשירותים הקהילתיים בבריאות הנפש. נציגות עוצמה נטלו חלק פעיל בישיבות הועדה ובניסוחו של הדוח אשר סיכם את עבודתה.

יו”ר הוועדה, ד”ר עידו לוריא, הציג את עיקרי הממצאים וההמלצות בפני מנכ”ל משרד הבריאות וחברי המועצה הלאומית. הדוח הצביע על מספר המלצות קריטיות:

  1. הרחבת המערך האמבולטורי וחיזוקו כך שיוכל לתת מענה טיפולי ראוי, לרבות הצורך בחיזוק הרגולציה והגדרת סטנדרטים מחייבים לזמינות, נגישות ואיכות הטיפול.
  2. יצירת מערך אמבולטורי לטיפול אינטנסיבי במצבי משבר נפשי.
    נאמר כי בצד הצורך בפיתוחם של שירותים מתקדמים בעניין זה יש להפעיל באופן מידי את שירותי מד”א נפשי, לשלב פסיכיאטרים במערך המוקדים בקהילה, ליצור גמישות מערכתית שתאפשר מתן מענה למצבי משבר במרפאות בריאות הנפש, ולהרחיב את פרישתם של המרכזים לטיפול יום.
  3. יצירת פתרונות טיפול למצבים מורכבים או כרוניים, שהמערך כעת לא מצליח לתת להם תשובה וטיפול הולם, דוגמת מערך ביקור וטיפול בית.

דוח תת הועדה מהווה את המלצות המועצה הלאומית בנושא. לקריאת הרחבה בנושא הדוח לחצו כאן.

עוד התקיים בישיבת המועצה דיון בנושא מדדי איכות בתחום בריאות הנפש. פרופ’ ירון ניב וגב’ חנה שרודר הציגו בפני המועצה את התוכנית הלאומית למדדי איכות בבתי החולים, המיועדים לשפר את איכות ובטיחות הטיפול. התקיים דיון ביחס למדדי איכות (פסיכיאטריים וגופניים) באשפוז פסיכיאטרי. בסיום הדיון הוחלט על הקמתה של ועדת משנה של המועצה הלאומית בנושא המדדים בתחום בריאות הנפש. יו”ר עוצמה, ריבי צוק, התמנתה לחברה בוועדה זאת.

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

ב-16 ביולי, הציגו נציגות עוצמה, במסגרת “שולחן עגולבנושא התאמות נגישות לשירות הניתן במחלקה לרפואה דחופה(“מיון”), את הצרכים הייחודיים של המתמודדים ובני המשפחה בהגיעם למיון. לעמדות עוצמה, שהתבססו על עדויות שאספנו, ניתן ביטוי בדף הפייסבוק של הנציבות.

לקריאת עמדת עוצמה בנושא הנגשת המיון למתמודד עם מגבלות נפשיות – לחצו כאן

להתייחסות נציבות השוויון לעמדת עוצמה – לחצו כאן.

הוועדה לבחינת הרפורמה בבריאות הנפש

ב- 23 ביולי, הופיעה יו”ר עוצמה בפני הוועדה, ביחד עם  יו”ר האגודה לזכויות החולה ,שמוליק בן יעקב, ונציגים נוספים של פורום הארגונים בבריאות הנפש. הוועדה מונתה על ידי מנכ”ל משרד הבריאות  לצורך בחינת ההתחשבנות, הרגולציה והשירותים בתחום בריאות הנפש לקראת פתיחת ההסכמים עם קופות החולים.

נציגתנו טענה בדיון כי השלמתה של הרפורמה וכינונו של מערך בריאות נפש ראוי בקהילה מצריכים הסדרים ייחודיים כגון: צביעת תקציבים, החרגה מהסכמי ייצוב, שינויים בהסכמי העבודה ואמצעים נוספים הנדרשים להבטחת כוח אדם מתאים למערך. היא עמדה בעיקר על הצורך הדחוף בסטנדרט זמני המתנה, במתן שירות של ביקורי בית, בבנייתה של תוכנית אב מתאימה למרפאות רב צוותיות וטיפולים מתמחים, בשינויו של מסלול המטפל העצמאי במתכונת הנהוגה היום, וכן בארסנל של כלים לטיפול במצבי משבר בקהילה.

הופעת הארגונים בפני הוועדה לבחינת הרפורמה דווחה בכתבה שפורסמה באותו יום בעיתון “ישראל היום”. לקריאת הכתבה לחצו כאן.

המרכז לבריאות הנפש באר יעקב

ב-25 ביולי, נפגשו נציגות עוצמה עם פרופ’ חיליק לבקוביץ’ מנהל בתי החולים בבאר יעקב ונס ציונה. פרופ’ לבקוביץ הביע את דאגתו העמוקה ממתקפות של מתמודדים ואמצעי תקשורת על בתי החולים הפסיכיאטריים, וטען כי יש לחולל שינוי עמוק באלה, מאחר והצורך באשפוז פסיכיאטרי לא יעבור מהעולם. הוא סקר שינויים, שבוצעו, וכאלה המתוכננים לעתיד, בניהולו של בית החולים. להלן עיקרי דבריו:

  • הוחל בעבודת הכנה לשילוב ביה”ח באר יעקב במרכז רפואי חדיש למדעי המוח וההתנהגות (נוירולוגיה ופסיכיאטריה), שיוקם בביה”ח הכללי שמיר (אסף הרופא). המרכז החדש יפתח ככל הנראה בשנת 2027.
  • בביה”ח, נעשה בהווה ניסיון לשנות את דרכי ההתנהלות על מנת להגביר את האמון ואת שיתוף הפעולה של המטופלים. זאת, על מנת לשפר את חווית המטופל באשפוז.  בכלל זה: המטופל זכאי לבחור את המחלקה בה יאושפז, נבנית עבורו תוכנית טיפולים הכוללת מחויבות לשעות הטיפול המתוכננות, קו פתוח, אף אל מנהל ביה”ח, לתלונות המאושפזים, עיצוב וארכיטקטורה מותאמים ועוד.
  • ביה”ח פועל לגיבושה של גישה אחרת לטיפול הניתן בחדר המיון, תוך כוונה להופכו ממיון ממיין למיון מתערב, שייתר את הצורך באשפוז.
  • עוד דובר על הקמת מכון שיעסוק בשאלות אסטרטגיות הנוגעות לזכויות האדם בתחום בריאות הנפש, בין השאר על רקע תפיסתו של פרופ’ לבקוביץ כי אין מקום לטיפול נפשי בכפיה, כפי שאין לכפות על אדם טיפול רפואי בכל תחום רפואי אחר.

נציגי עוצמה הביעו דעתם כי סוג ההתערבות המתוכנן במסגרת פרויקט המיון המתערב חיוני ומתבקש, אלא שחדר המיון בבית החולים הינו המקום הכי פחות מתאים לעריכתה. פעילות שכזאת, צריכה להתבצע מבעוד מועד, בקהילה, על ידי צוותי משבר המיועדים לכך. גישה זאת, מתקיימת במדינות מערביות רבות, המגדירות את תפקידם של צוותי המשבר, בין השאר ובעיקר,  כשמירת סף מפני הגעה לחדר המיון. פרופ’ לבקוביץ הביע דעתו כי שירותי בריאות הנפש בקהילה לא יהיו בשלים לכך בעתיד הנראה לעין מפאת העדר תקציבים ומשאבים, לרבות חסר עמוק באנשי מקצוע, שאינו ניתן לגישור, מאחר והכשרת דור העתיד של מקצועות הטיפול בתחום בריאות הנפש יכולה להיעשות רק בבתי החולים.

עוד נאמר בפגישה על ידי נציגי עוצמה, כי חשיבה אסטרטגית בתחום בריאות הנפש וצמצום האשפוז בכלל והאשפוז הכפוי בפרט הם צו השעה. אולם, לדעתנו אלה צריכים להתבצע ברמה הלאומית, ובעיקר תוך בחינה מחדש של הפרדיגמות הטיפוליות ומבנה מערך השירותים. התנהלותו של בית חולים, תוך הצבתה במרכז של פריזמה משפטית של זכויות אדם, עלולה להחטיא את המטרה ואף להסב נזק של ממש. מפאת קוצר הזמן ומיעוט הפרטים הנוגעים בעניין לא היה ניתן לפתח נושא זה.

הפגישה הסתיימה בקריאה הדדית להמשך השיח. פרופ’ לבקוביץ’ הזמין את המשפחות לשתף פעולה ולהתנדב לטובת משימת שיפור שירותי האשפוז בבית החולים שבניהולו.

תתי ועדות של המועצה הלאומית לבריאות הנפש

ב-5 באוגוסט, השתתפה נציגת עוצמה בישיבה של תת הוועדה בנושא מדדי איכות בבריאות הנפש. חברי הועדה פגשו את נציגי התוכנית הלאומית למדדי איכות. בישיבה, הובהרו אמות המידה והמבחנים בהם על מדד לעמוד על מנת לשמש כמדד איכות במסגרת התוכנית.

ב-6 באוגוסט, השתתפה נציגתנו במפגש של תת הוועדה לבחינתו של הצורך בשינוי חוק הטיפול בחולי נפש. החברים דנו במתכונת עריכתו של הדו”ח המסכם, וזאת לאור ריבוי העמדות ביחס לתחומים בהם יש לפעול ולטיב השינוי הנדרש.

תת הוועדה של המועצה הארצית לשיקום

ב-7 באוגוסט השתתפה נציגת עוצמה בישיבת הוועדה לתכנון מערך השיקום לקראת 2030. גובשו הנושאים העיקריים שידונו על ידי הוועדה: האתגרים, היעדים המרכזיים ואופייה של מערכת השיקום לקראת שנת 2030.

כמו כן, עלתה שאלת המנגנון הנכון למערכת השיקומית, תוך התייחסות לשאלה מהי המסגרת האופטימלית להפעלתה: האם השארתה במשרד הבריאות, שילובה בקופות החולים או במערכת הרווחה. נדון גם תפקידה של מערכת השיקום בתוך מערך בריאות הנפש, תוך בחינה של הממשקים הרצויים עם מערך האשפוז, המרפאות וקופות החולים.

3. שיתופי פעולה עם קופות החולים

ב- 8 באוגוסט, נערכה פגישה עם יעל נרדי, עו”ס וסגנית מנהלת ברה”נ בקופ”ח מכבי, כחלק מבחינת האפשרות  להשקתו של שירות אשפוז בית פסיכיאטרי. לקופות החולים השונות ניסיון באשפוז בית רק כשמדובר בחולי גופני, לפיכך הגב’ נרדי והמשתתפות בפגישה סבורות שאין ספק שלעניין בריאות הנפש נדרש מערך ייחודי. עלו הצעות למיזם מניסיונן האישי של המשפחות בהכלת המתמודד בכלל, ומהתנסות באשפוז בית פסיכיאטרי בפרט.

ב- 12 באוגוסט, נפגשו נציגות עוצמה עם ד”ר ארי לאודן הממונה על בריאות הנפש בקופ”ח לאומית. לקופה, הקטנה יחסית, פריסה ארצית רחבה שחייבה התגייסות משמעותית מתחילת הרפורמה הביטוחית. בכל אחד מארבע מחוזות הקופה, ממונה אחראי על בריאות הנפש.

הקופה “קונה שירותים” מכל בתי החולים וקופות החולים ומספקי שירות נוספים. העובדה מאפשרת אמנם מגוון שירותים לבחירה אך מאידך מסבכת את הבירוקרטיה הנחוצה לבחירתם. בין השירותים הייחודיים לקופה, אפשרות לשיחות וידאו עם מטפלים ו”פיילוט” עם חברת “צבר” לעניין אשפוז בית במקרים שאין צורך בהמשך אשפוז. כמו כן, נערכת בקופה בקרה, לגבי המשך הטיפול בקהילה במעבר מאשפוז לקהילה

ב-29 ביולי, ביקרה נציגת עוצמה במרפאות בריאות הנפש של קופת חולים כללית בנצרת עילית. האחראי על הפסיכיאטריה במחוז צפון של קופת חולים כללית, ערך סיור בחברת נציגתנו במרפאות אשר נפתחו עם השקתה של הרפורמה הביטוחית. מדובר במרפאות רב מקצועיות לבוגרים ולנוער, הממוקמות זאת לצד זאת. נציגת עוצמה הרצתה בפני אנשי הסגל המקצועי של המרפאות. בהרצאתה הציגה את חזון העמותה ביחס לעולם בריאות הנפש, טיפול ושיקום, תוך התייחסות לחסמים המעכבים שינוי, ולאפיקי הפעולה הננקטים על ידי עוצמה להגשמתו.

4. ארגוני החברה האזרחית

איגוד הפסיכיאטריה הישראלי

ב- 3 ביולי, השתתפה נציגת עוצמה בישיבה משותפת של ארגוני מתמודדים, משפחות ובכירי האחראים על ברה”נ במשרד הבריאות ובקופות החולים, לנושא “השנים האבודות” – קידום הבריאות הגופנית של אנשים עם תחלואה נפשית קשה (תנ”ק). לנושא הוקמה ועדה, ביוזמת איגוד הפסיכיאטריה הישראלי, שמטרתה לנסות ולמצוא דרכים לטפל בנושא תוחלת החיים של המתמודדים עם תנ”ק. זאת, מאחר ומחקרים מוכיחים שהיא נמוכה ב15 אחוז ושיעור התמותה שלהם גבוה בממוצע פי 2 עד 4 מאשר זה של האוכלוסייה הכללית.

בישיבת הוועדה זוהו החסמים העיקריים במערכת, לרבות הפרדה בין שירותי ברה”נ לשירותי הבריאות הכללית לעניין העברת מידע ומעקב אחר הבריאות הגופנית. הוצע לקדם פעולות מניעה, איתור, טיפול ומעקב אחר מתמודדים עם תנ”ק בקהילה.

בנייר העמדה שנוסח לסיכום הישיבה והופץ בין המשתתפים, לא נזכרת המשפחה במפורש אך אין ספק שההתייחסות ל”שילוב צוות פרא-רפואי (סיעוד, עו”ס) בתקשורת עם המטופל ועם גורמי התמך בקהילה”, כוללת את שיתוף המשפחה.

פורום הארגונים בבריאות הנפש

ב- 9 ביולי, השתתפו נציגות עוצמה בישיבת הפורום, המתכנס בהובלת האגודה לזכויות החולה. מאחר ודווח על קול קורא להגשת מועמדות לוועדה המייעצת לנציבות השוויון לאנשים עם מוגבלות, הובעה התקווה כי לוועדה ייבחר לפחות נציג אחד מתחום בריאות הנפש. מספר ארגונים, לרבות עוצמה, הציגו מועמדים מטעמם לחברות בוועדה המייעצת.

הוצגה פעילות “אנוש” באו”ם, במסגרת מעמדה כגוף מייעץ לאו”ם החל משנת 2017.

בפני הפורום הוצג סיפור מקרה המצריך מעורבות וממשק בין גורמי טיפול בבריאות הנפש וגורמי רווחה. הוחלט על ליוויו על ידי “איכות בשיקום” ומעקב של הפורום. זאת, על מנת להעשיר את ההבנה באשר לצורך במתן מענה הולם במסגרת הליכי העבודה על נוסחו של תע”ס 1.9 החדש.

ב- 14 באוגוסט, השתתפו נציגות עוצמה במפגש נוסף של הפורום. במהלכו, דווח על פגישה שהתקיימה בין נציגי עמותת זכויות החולה לבין ד”ר דורון תודר, מנהל תפעול בריאות הנפש בחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים במשרד הבריאות. המשתתפים העלו נושאים שונים להמשך השיח עם ד”ר תודר.

בישיבת הפורום התארח דר עידו לוריא, יו”ר החברה לבריאות הנפש בקהילה, והוחלט על שיתוף פעולה בין ארגוני הפורום לבין החברה לבריאות הנפש בקהילה.

עוד דווח על היערכות משרד הבריאות לקראת הכנתו של מכרז לשירותי שיקום בדיור המוגן והוחלט על המשך הדיון בעניין זה בשיבת פורום הארגונים הקבועה לחודש ספטמבר.

האגודה לזכויות החולה – קמפיין  5 מיליארד לבריאות

ב- 14  ביולי, השתתפו נציגינו במפגש של השותפות לקמפיין היזום על ידי האגודה לזכויות החולה. נסקרה הפעילות במסגרת הקמפיין מינואר 2019. במסגרתו, נעשה וייעשה ניסיון ללחוץ על מקבלי ההחלטות להגדלת תקציב הבריאות, למטרת הכללתו בקווי היסוד של הממשלה הבאה.

דווח על המשך פעילות תקשורתית להדגשת המשבר, המשך קידום רעיון הקמת וועדת משנה לוועדת התקציב שתדון במצבה הקשה של מערכת הבריאות, פנייה מחודשת לראשי המפלגות לאחר סגירת הרשימות להתחייבות חוזרת להגדלת תקציב הבריאות. כמו כן, נקבע שיאותרו בכל מפלגה ח”כים פעילי בריאות ליוזמה של פעולות פרלמנטריות. ח”כים ישותפו בדפי הפייסבוק שלהם על מנת לשחרר הצהרות תמיכה במטרות הפורום ובפועלו.

דר זאב פלדמן יו”ר ארגון רופאי המדינה הדגיש את שיתוף הפעולה היעיל בקמפיין בין ארגוני החולים, הרופאים והאחיות.

5. סיורים ימי עיון והרצאות

ועידת ישראל לרפואה

ב- 13 באוגוסט, השתתף נציגנו בשולחן עגול בנושא “מעבר מאשפוז לקהילה” במסגרת הוועידה.

מסגרות בריאות הנפש

ב-25 באוגוסט, השתתפה יו”ר עוצמה בסיור במסגרות מערך בריאות הנפש. הסיור החל בביקור בקהילה האקולוגית ברמלה. הקהילות האקולוגיות מיועדות למקרים מורכבים בהם לצד ההפרעה הנפשית מתקיימת הנמכה קוגניטיבית משמעותית. הקהילות האקולוגיות ברמלה ובפרדס חנה, תוכננו בקפידה, וניתן היה להתרשם מפעילותן המבורכת עבור מי שהיו חסרי מענה שיקומי קודם לכן.

עוד ביקרנו במרכז לטיפול יום בהפרעות אכילה בבית החולים רעות בתל אביב. המרכז מהווה מענה ייחודי וחשוב להפרעות אכילה, ונפתח לאחר סגירתן של מרפאות לתכלית זאת אשר פעילותן לא התאפשרה בתקופת הרפורמה.

סיור נוסף התקיים במחלקות הנוער בבית החולים אברבנאל. מחלקת הנוער ה”רגילה” ומחלקה למקרים מורכבים, בהם לצד ההפרעה הנפשית קיימת הנמכה קוגניטיבית משמעותית.  מבנה חדש, המיועד למחלקות אלו ולבית ספר לחולי המחלקות, מצוי בבניה, והתקווה היא שיביא לשיפור התנאים הפיזיים הקשים במחלקות.

6. כתבות וראיונות בתקשורת

ב-23 יולי התפרסמה בידיעות אחרונות וב-YNET כתבתה של ענבל טויזר “אפשר היה למנוע את האשפוזים שלי אם רק היו מטפלים בי”, שעסקה במצוקת התורים הקשה בבריאות הנפש. עוצמה נטלה חלק בתחקיר ובאיסוף העדויות לצורך הכתבה. העיתונאית פגשה בתיווכנו עדים שסיפורי המקרה שלהם הובאו בכתבה. לקריאת הכתבה – לחצו כאן.

 ב- 8 באוגוסט, שודרה ב”כאן הערב” ברשת ב, כתבתה של דקלה אהרן שפרן, בתום ארבע שנים לרפורמה ובעקבות דו”ח המועצה הלאומית לבריאות הנפש. יו”ר עוצמה ריבי צוק, ציטטה בכתבה מדברי סגן שר הבריאות מר יעקב ליצמן, במכתב לארגונים בבריאות הנפש. במכתבו, הוא מביע הכרה בצורך לקצר את זמני ההמתנה לשירותי בריאות הנפש באופן משמעותי.

ריבי צוק הביאה בכתבה את עמדת עוצמה כי אין לאפשר לקופות החולים לקבוע באופן עצמאי זמני המתנה מומלצים לטיפול, וכי על אלה להיקבע בסטנדרט מחייב שיקבע על ידי משרד הבריאות.

לשמיעת הראיון המלא – לחצו כאן.

7. הצטרפו לפעילות עוצמה עוד היום

רוצים/ות להצטרף לפעילות העמותה? פרטים בקישור הבא.

רוצים/ות רק לקבל עדכונים חודשיים לגבי פעילות העמותה? פרטים בקישור הבא.

למעקב אחרי דיווחים שוטפים על פעילות עוצמה ובנושאים הקשורים למתמודדים ובני משפחותיהם, הירשמו לעמוד הפייסבוק שלנו (עשו LIKE לעמוד): https://www.facebook.com/psychosocialdisabilities/?ref=settings

כלי נגישות