עמוד הבית / הניוזלטר החודשי של עוצמה / סיכום פעילות עוצמה: דצמבר 2017-פברואר 2018

סיכום פעילות עוצמה: דצמבר 2017-פברואר 2018

צוותי הפעולה השונים של עוצמה פועלים ללא הרף בפעילות לובי וסינגור בעד המתמודדים ובני משפחותיהם. אנו שמחים לשלוח אליך עדכון ובו דיווח על פעילות עוצמה בחודשים האחרונים. בעדכון זה תמצאו קישורים לנושאים הבאים:

 • נגישות לשירות
 • נגישות לבריאות
 • התאמת נגישות פרטנית לתלמידים
 • נגישות בתחבורה הציבורית
 • פעילות למען מתמודדים במסגרת פעילות הכנסת וועדותיה
 • עדכון בנושא מאבק הנכים להגדלת קצבאות הנכות
 • חקיקה בנושא חינוך מיוחד
 • ונושאים נוספים, כולל כנסים, סיורים וימי עיון שחברי וחברות עוצמה לקחו בהם חלק פעיל לטובת המתמודדים ובני משפחותיהם.

אנו מזמינים אתכם לקרוא, התרשם ולהצטרף לפעילות העמותה.

סילביה מדניקוב,

יו”ר עוצמה

נגישות לשירות

נציגי עוצמה פועלים ללא לאות בנושא הנגישות לשירות  בתחומי החיים השונים והשמעת קולם של נפגעי הנפש. לשם כך נציגנו משתתפים בפגישות עם גורמים שונים, לרבות בישיבות ועדות בכנסת, ומקיימים פגישות עם בעלי תפקידים בנציבות השוויון, משרד הבריאות, קופות החולים והרווחה.

נגישות לבריאות

לאחרונה אנו עוסקים באינטנסיביות רבה בנושא נגישות לבריאות במספר פורומים, הן מול משרד הבריאות והן מול נציגויות של קופות החולים. בחלק מהפגישות משתתפים גם גורמים מהרווחה.

בפגישות אנו מדגישים את הצורך בסיוע וליווי אישי למתמודד, שהוא הכרחי, כשבעיקרון אנו מבקשים מהקופות להציע את הפתרונות. כמו-כן, אנו מדגישים את הצורך בהדרכה של אחיות ורופאים בכדי שיתנו שירות אישי ומסייע למתמודד, יעזרו למתמודד בסבך הבעיות הבירוקרטיות ויתמכו בו בשלבי הטיפולים לו הוא זקוק.

כל קופה מתחילה לעבוד על פתרונות שלה, כשאחת הטענות היא בעיית זיהוי האנשים שנדרש עבורם שירות מיוחד. יחד עם זאת, נראה שיש התקדמות בנושא. כך, למשל, עובדים על פתרון טכני, שמספר טלפון שיזוהה במערכת כזקוק להנגשה יועבר מיד לנציג אנושי.

התרשמנו שכל הגורמים מכירים את הבעיות המאפיינות את האוכלוסיה שלנו, ואין צורך להכביר על כך מילים.

בעניין ביקורי בית – כל הקופות טענו, שמי שמרותק לביתו מסיבה זו או אחרת זכאי לביקור בית. נרצה לקבל מכל הקופות מידע ספציפי בנושא זה.

קופ”ח כללית בתהליך של הכנת חוברת שתפרט את הזכויות.

התאמת נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה

בהמשך לדיווחנו בניוזלטר הקודם, נציגות עוצמה הוסיפו לפעול ללא לאות בנושא תקנות הנגישות לתלמיד ולהורה. בחודש דצמבר 2017 הן השתתפו בפגישה שהתקיימה בין נציגי משרד החינוך לנציגי הארגונים, בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות; ונטלו חלק בישיבות ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת בנושא התאמת נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה.

ב – 16.1.18 ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה את תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה), התשע”ח-2018. עם האישור בוועדה יעברו התקנות לחתימת שר החינוך. התקנות טרם נכנסו לתוקף.

כאמור בניוזלטר הקודם, התקנות עוסקות בהתאמות הנגישות להן זכאים תלמידים עם מוגבלות הלומדים במערכת החינוך והורי תלמידים שהם אנשים עם מוגבלות. עיקר ההישגים שהושגו בתחום מבחינתנו – ביטול רשימת הנכים (כלומר: ההתייחסות אינה לפי סוג הנכות אלא לפי צורכי התלמיד). הוספה רשימה ארוכה של התאמות לכל סוגי הנכויות, ביניהם התאמת דרכי הבחינות לתלמיד, והוכנסה אפשרות לערעור במקרה של מחלוקת (הבאת העניין להכרעת ממונה ואפשרות הגשת ערר).

נגישות בתחבורה הציבורית

עוצמה ביקשה להביא בפני הכנסת את קולם של נכי הנפש בתחום התחבורה הציבורית, ובתחילת חודש דצמבר הוגשה לוועדת הכלכלה של הכנסת עמדת “עוצמה” בדבר הצורך בהנגשת התחבורה הציבורית לנפגעי הנפש.

עמדנו על כך כי אנשים עם מוגבלות נפשית מהווים את קבוצת הנכים הגדולה ביותר מבין מקבלי קצבת הנכות, ונדרשים לתחבורה ציבורית לצורך מימוש זכותם לחיים בקהילה; וכי חרף נחיצותה של התחבורה הציבורית לקבוצת נכים גדולה ומשמעותית זו, העיסוק בהנגשתה של התחבורה הציבורית מתעלם דרך קבע מה”נכויות השקופות”. הצגנו דרישות להנגשות חיוניות בתחום.

השתתפות באירועי הכנסת וועדותיה

חלק נכבד מפעילות הלובי והסנגור שלנו בעד המתמודדים ובני משפחותיהם מתקיים בכנסת. נציגנו נוטלים חלק פעיל בוועדות הכנסת ובאירועים השונים שהכנסת מקיימת. החודשיים שחלפו היו גדושי פעילות, וכללו בילוי זמן רב של נציגנו בכנסת.

מאבק הנכים בנושא הגדלת קצבאות הנכות

נציגותינו השתתפו בכל ישיבות ועדת העבודה הרווחה והבריאות בכנסת שהתקיימו בנושא הצעת חוק הביטוח הלאומי – הגדלת קצבת הנכות.

כזכור, מחאת הנכים פרצה לפני שלוש שנים בדרישה להשוואת קצבאות הנכים לגובה שכר המינימום במשק. ב-29 בספטמבר 2017, בתיווכו של יו”ר ההסתדרות אבי ניסנקורן, הגיעה ממשלת ישראל להסכם עם ארגוני הנכים להעלאת קצבת הנכות בסכום כולל של 4.2 מיליארד ₪, בארבע פעימות, מ – 2018 ועד 2021 והצמדתה לשכר הממוצע במשק.

לצערנו, הצעת החוק שהונחה על שולחנה של הכנסת בעניין הגדלת קצבת הנכות לא כללה את ההסכם במלואו, לרבות עיגון כל המסגרת התקציבית (4.2 מיליארד ₪), פירוט הפעימות הבאות והצמדת הקצבה לשכר הממוצע במשק החל משנת 2018. עמותת עוצמה הצטרפה למאבק של ארגוני הנכים ועמדה בקשר לתיאום עמדות עם עמותת “נכה – לא חצי בן אדם”, ואף השתתפה בקמפיין האינטרנטי שלה – “לא נסכים לחצי הסכם”.

בדיונים האחרונים שהתקיימו בכנסת ביקשנו לשמר, תחת המגבלות הקיימות, חלק מההישגים שהושגו בהסכם המקורי.

הסכם הנכים (על שינוייו…) עבר בכנסת ב-12.2.2018, ובעקבותיו יועלו הקצבאות הבאות: נכות כללית (הקח”ן – קצבה חודשית נוספת – תצורף לקצבה הבסיסית ברמתה הגבוהה – 452 ₪), שירותים מיוחדים, ילד נכה וקצבת אזרח ותיק (למי שעבר מקצבת נכות כללית לאזרח ותיק).

הפעימה הראשונה תהיה בחודש מרץ 2018. עד סוף שנת 2019, הממשלה תחליט על אופן הגדלת הקצבאות ב – 2 הפעימות הנוספות (בשנת 2020 ובשנת 2021).

שינויים בקצבת נכות כללית:
 • קצבת הנכות עולה ל – 3,272 ₪ (כולל קח”ן כאמור לעיל).
 • הדיסריגרד עולה ל – 3,700 ₪
 • קצבת השר”מ עולה ב – 200 ₪
 • קצבת אזרח ותיק לנכה עולה ב – 235 ₪.
 • 50 מיליון ₪ יחולקו לילדים נכים.
 • 50 מיליון ₪ יחולקו לעיוורים.

חקיקה בנושא חינוך מיוחד

ארגון “עוצמה” שותף באופן פעיל במאבקם של ארגונים רבים נוספים (ובראשם ארגון “בזכות”) למען שילובם של תלמידים שיש להם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל. מדובר בשתי הצעות חוק, האחת של משרד החינוך והשנייה הצעת חוק פרטית של 20 חברי כנסת, אשר נוסחה וקודמה על ידי הארגונים.

הצעת משרד החינוך היא לתיקון חוק חינוך מיוחד. הארגונים מתנגדים לה, משום שהיא פוגעת ביעד השילוב, במיוחד בכך שהיא מבקשת לתת תקציב נמוך יותר לתלמיד המשולב מאשר לתלמיד הלומד במסגרות החינוך המיוחד. הצעת החוק השנייה מבקשת להחליף את חוק חינוך מיוחד ולחוקק חוק חדש שעיקרו הקצעת תקציבים לתלמידים על פי צרכיהם, ואפשרות בחירה של ההורים באיזו מסגרת (משלבת או מיוחדת) יממשו ילדיהם את התקציב המגיע להם. הנושא חשוב לנו באופן מיוחד כיוון שהכוונת תלמידים שיש להם קשיים רגשיים ונפשיים לכתות חינוך מיוחד אינה נותנת מענה אמתי לצרכיהם, ואינה מאפשרת להם לממש את יכולותיהם.

וועדת השרים לענייני חקיקה החליטה ביום א’ 18/02/2018 להעביר את שתי ההצעות לקריאה ראשונה במליאת הכנסת. המאבק בשלב זה מתרכז בפנייה לחברי כנסת ולתקשורת.

העלאת בעיית הנכים בהגיעם לגיל זקנה

נציגתנו השתתפה במהלך החודשים דצמבר-פברואר בישיבות וועדה מיוחדת בכנסת להכנת תוכנית לאומית לגיל השלישי, שדנה בבעיית הנכים בהגיעם לגיל זקנה, לרבות בנושא העוני בזקנה.

היום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בכנסת

נציגתנו השתתפה ביום הבינלאומי לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אותו ציינה הכנסת בתחילת חודש דצמבר.

הועדה לצמצום ההגבלות המכניות במשרד הבריאות

נציגנו השתתפו בפגישת מעקב של הוועדה לצמצום ההגבלות המכניות במשרד הבריאות, בראשות ד”ר בועז לב (נציב קבילות במשרד הבריאות). פגישות בקרה של הועדה יתקיימו כל 6 חודשים.

ראש אגף משרד הבריאות, ד”ר טל ברגמן, הציגה נתוני ירידה בקשירות בכל בתי החולים בשנה האחרונה – ירידה של 50% בממוצע.

הנושא העיקרי שעלה לדיון, מדוע משרד הבריאות לא מעביר את התקנים שהובטחו כתוספת, (בעיקר לאחיות בתחום הסיעוד, ולנושאים אחרים, כגון: העסקת המאושפזים). ד”ר בועז לב אמר שניתן לפנות אליו בקבילה – מתוקף תפקידו כנציב קבילות במשרד הבריאות במצבים של הגבלות מכניות עקב מחסור בכוח אדם. נציגנו הציע לעקוף את מגבלת התקנים על-ידי מתן תקציב גדול יותר למנהלי בתי החולים לצורכי העסקה, תרבות ופנאי, ועזרה בסיעוד. ברם, הוברר, כי הבעיה העיקרית היא הפרוצדורות וההגבלות הקשות, שמקשות על המנהלים לקנות שירותים, שלא במסגרת תקנים.

התקבל דיווח על תוכניות הבינוי לשיפור תנאי המלונאות בבתי החולים הפסיכיאטריים. נציגנו ביקש לחדד שהדבר לא ישמש כתירוץ לעיכוב תהליכי העברת מחלקות לבתי החולים הכלליים.

לאור ניסיון הבנייה החדש בכפר שאול, דרשה נציגתנו, שתכנון תוספות הבינוי יכלול התייעצות עם הצרכנים ובעיקר עם בני משפחותיהם – שאחרת נעשות טעויות שקשה מאוד עד בלתי אפשרי לתקן אותן בדיעבד.

כנסים, סיורים ופגישות נוספות

נציגנו נטלו חלק בכנסים שונים וקיימו סיורים ופגישות ברחבי הארץ, להלן נציין חלק מהם:

 1. כנס נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מציבים חזון 2030 באיירפורט סיטי.
 1. כנס השנתי ה – 8 של משרד הבריאות בשפיים, בנושא “מערכת הבריאות המתמודדת עם אי-שוויון 2017”.
 1. כנס השנתי של יספרא בנושא תרופות פסיכיאטריות, שהתקיים בחודש דצמבר באודיטוריום הכט, באוניברסיטת חיפה. נציגתנו נילי אהרונוב, הביאה את מבטן של המשפחות בנושא.
 1. ועדת הפסיכיאטריה, פסיכולוגיה ומשפט של מחוז תל אביב בלשכת עורכי הדין, במפגש בנושא “בתי חולים פסיכיאטריים ומנהלים – אחריות פלילית ואזרחית.
 1. מפגש לקידום הכנסת הנוירופידבק לסל הבריאות הציבורי, שהתקיים במכון גרטנר בתל השומר.
 1. אירועי קרן טאובר בירושלים
 1. סיור בכישורית, הממוקמת על אדמות קיבוץ כישור שבגליל המערבי. הכישורית הינה בית לחיים לבוגרים בעלי צרכים מיוחדים בתחום הנפשי, ההתפתחותי והרגשי. שתי הקהילות, כישורית וכישור, מהוות ביחד מודל שילובי ייחודי בו גרים זה לצד זה אנשים “רגילים” ובעלי צרכים מיוחדים.
 1. השתתפות נציגתנו במפגש של מנהלי מחלקות והנהלת בית חולים אברבנאל עם בני משפחות – נציגתנו השתתפה במפגש של מנהלי מחלקות והנהלת בית חולים אברבנאל עם בני משפחות, שהתקיים בחודש דצמבר 2017.

בפגישה העלינו, בין היתר, את העניינים הבאים:

 • דרישה שבמיון ובמחלקות האשפוז יוצג יותר חומר על מרכזי המשפחות;
 • דרישה להצבת שילוט למית”ל;
 • הצענו להכניס בני משפחה “מומחים” למחלקות או למקום אחר שיוחלט, ולתת מספרי טלפון של בני משפחה “מומחים” לזקוקים לכך;
 • דרישה שבמחלקות יודיעו למשפחות על מפגשי המשפחות החודשיים, כדי להרחיב את הגרעין הקבוע של המשתתפים;
 • החמאנו על השינוי החיצוני של בית החולים ועל השינויים שאנו מרגישים ושומעים מבני משפחות אחרים.

במפגש עלה נושא הקשירות ושמענו את סיפורה האישי והנוגע ללב של לינור – מתמודדת שעברה קשירות בעברה.

כלי נגישות