עמוד הבית / הניוזלטר החודשי של עוצמה / סיכום פעילות עוצמה – אפריל 2018

סיכום פעילות עוצמה – אפריל 2018

שלום רב,

צוותי הפעולה השונים של עוצמה מוסיפים לפעול, ללא הרף, בפעילות לובי וסנגור  לקידום ענייניהם של  המתמודדים ובני משפחותיהם. אנו שמחים לשלוח אליך עדכון ובו דיווח על פעילויות בהן “עוצמה” נטלה חלק בחודש אפריל.

1. חוק חינוך חובה

עוצמה מוסיפה לשתף פעולה עם ארגונים רבים נוספים בתחום חוק חינוך, למניעת חקיקה שתפגע בשילוב תלמידים עם מוגבלויות בחינוך הרגיל ובלימת מהלכים נוספים שמתרחשים במשרד החינוך, במטרה לצמצם את השירותים השונים שאמורים להינתן לתלמידים שיש להם צרכים מיוחדים.

ב – 24.4.18 חודשו ישיבות ועדת החינוך של הכנסת בנושא תיקון חוק חינוך מיוחד. למרות שמשרד החינוך לחץ לזרז את ההליכים בטענה שללא תיקון בחוק חינוך מיוחד ימצאו עצמם הרבה תלמידים ללא מענה באחד בספטמבר, קיבל יו”ר הוועדה ח”כ מרגי החלטה לעבור על הסעיפים ולשמוע את כל ההשגות וההצעות של הארגונים. בשל הפגרה לא נכחו חברי כנסת רבים, שהיו בישיבות הקודמות, אבל נכחה והשתתפה ח”כ קארין אלהרר שמכירה את עמדות הארגונים ומייצגת אותם נאמנה.

לקראת סיום הישיבה עלה הנושא של ניסיון משרד החינוך להשתלט, בעזרת התיקון לחוק, על הוועדות הקובעות את זכאויותיהם של התלמידים לשירותי חינוך מיוחד (כיום יש למשרד נציגות בוועדות, אבל לא שליטה). בהקשר זה נחשפו הנחיות של המשרד להתנהל בניגוד לחוק הקיים, בהוראה מפורשת להקטין את התקציב המוקצה לשירותי חינוך מיוחד. חשוב לציין שבהנחיות אלו צוין במפורש  כי בשנה הקרובה לא תינתנה  זכאויות לשירותי חינוך מיוחד לילדים בעלי קשיים רגשיים. תגובת ח”כ מרגי היתה מאוד חריפה, הוא טען שאם הדברים יתגלו כנכונים, יפסיק את הדיונים בוועדה על הצעת החוק הממשלתית. בעקבות התפתחויות אלו נוסח מכתב של הארגונים לשר בנט הדורש ממנו להוציא הנחיות שיש להמשיך ולהתנהל בהתאם לנוהל הקיים, כל זמן שאין שינוי בחקיקה.

מהלכים נוספים:

גיוס דעת קהל – הופצו סרטון ועצומה הקוראים  לשר החינוך להפסיק את הפגיעה בשילוב. להלן הקישור: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1403318173147790&id=248723598607259

פניה ליועץ המשפטי – משרד החינוך מבקש בתיקון בחוק שהנהלים הקשורים בוועדות השונות ייקבעו במשרד החינוך ויימסרו באמצעות חוזרי מנכ”ל. הארגונים דורשים שהנהלים ייקבעו בתקנות בוועדת החינוך של הכנסת. נעשתה פניה ליועץ המשפטי לממשלה בבקשה כי יתערב בעניין.

על התפתחויות נוספות נעדכן בהמשך.

2. כנס פרידה מפמלה – מנהלת סל שיקום באזור ירושלים

נציגי עוצמה השתתפו ב – 25.4.18 בכנס פרידה מרגש מפמלה – מנהלת סל שיקום באזור ירושלים, אחרי עשרות שנים של פעילות בתחום השיקום. המברכים ציינו את התפתחות השיקום, מבית חולים בו חיו חולים עשרות שנים, לבושים בבגדי חקי, בחדר עם מיטה וארון ובקושי התייחסו אליהם כבני אדם, אל מול מה שמתרחש היום.

יחיאל שרשבסקי דיבר על ראשית חוק השיקום והזכיר את חלקה של תמר גוז’נסקי ואת  הלחץ של המשפחות.

בכנס נתנו מקום מכובד למתמודדים שהופיעו בנגינה ושירה. כמובן דובר רבות על עבודתה, אישיותה ותרומתה של פמלה לשיקום.

3. סדנא בחסות יספר”א ותכניות עמיתים – “יצירת קהילות מזמינות לאנשים המתמודדים עם מגבלה פסיכיאטרית”

ב – 24.4.18 השתתפו נציגות עוצמה בסדנא בשם” יצירת קהילות מזמינות לאנשים המתמודדים עם מגבלה פסיכיאטרית”  בהנחיית פרופ’ מרק זלצר מאוניברסיטת טמפל שבפילדלפיה, מומחה בתחום השתלבות בקהילה של מתמודדים. הסדנא נערכה בחסות יספר”א ותכניות “עמיתים”.

השתתפו נציגים של יספר”א ושל מנהלי תכניות עמיתים, אך לא היו בקהל נציגים של מתנ”סים, כלומר: בפועל לא היתה נוכחות של אנשים מהקהילה, דבר שצוין ככישלון מסוים של הסדנא. יחד עם זאת, מתוך ההרצאות על פרויקטים ניסיוניים בחו”ל, קבלנו רעיונות כיצד להתחיל בחיבור בין הקהילה והמתמודדים.

נציגות עוצמה העלו את הצורך במתנדבים מעמותות שונות וכן על צורך בגיוס יותר מאסיבי של מתנדבים על ידי המפעילים של פרויקט עמיתים, בכדי להגיע לאנשים שאינם מסוגלים להשתתף בפעילויות המתנס”ים ללא ליווי.

עם חידוש פעילותה של המועצה לשיקום, עוצמה תבקש להעלות לדיון את הנושא של יצירתן של קהילות מזמינות, ובכלל זה המלצה להפנייתו של חלק מהתקציב המיועד לחברה ופנאי לתוכניות שיש בהן ליצור חשיפה ואינטראקציה בין חיי הקהילה ופרטים בקהילה לבין מתמודדים, וכן הכללתו של חיבור בין הקהילה לבין המתמודד כאחד מיעדי החונכות ותפקידי החונך.

4. ועדה לבחינת החוק לטיפול בחולי נפש

בהמשך להמלצת המועצה הלאומית לבריאות הנפש מינה יו”ר המועצה, פרופ’ בלייך, ועדה לבחינת החוק לטיפול בחולי נפש, תוך מיקוד באשפוז האזרחי הכפוי, בראשותו של פרופ’ יובל מלמד. הועדה התבקשה לבחון האם יש מקום לשינוי החוק ולהציע את הצעותיה בעניין זה תוך הנחיה כי היא מוזמנת להציע מספר הצעות ואינה מחוייבת להגיע לדעה אחידה.

ריבי צוק, נציגת עוצמה במועצה הלאומית לבריאות הנפש, נמנית על חברי הועדה הנ”ל. ביום 17.4.18 התקיים דיון ראשון בוועדה בהשתתפותה.

5. פורום דיור קהילתי

נוכח ההכרה כי מימושה של הזכות למגורים בקהילה של אנשים עם מוגבלות מצריכה (בצד שירותי תמיכה וליווי) גם את האפשרות המעשית לקיומה של קורת גג, יזם ארגון “בזכות” את הקמתו של פורום של ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות לקידומן ולגיבושן של זכויות כאמור.

ביום 16.4.18 התקיימה פגישת עבודה ראשונה של הפורום, בה נטלו חלק נציגי עוצמה. מטרת המפגש היתה שיתוף הארגונים חברי הפורום במידע שנצבר ובפעילות שהתבצעה על ידי הארגונים השונים לקידום הנושא.

הפורום דן, דיון ראשוני, בצעדים נדרשים ופתרונות אפשריים על מנת שקורת גג תהיה ברת השגה לאנשים עם מוגבלות, בין במסלול של שכירות ובין במסלול של רכישת דירה.

6. שירות מרפאתי בבריאות הנפש

עם השקתה של הרפורמה בבריאות הנפש קם הצורך לבחון מקרוב את הסטנדרטים והדרישות מהטיפול האמבולטורי (שירותי הטיפול הניתנים בבריאות הנפש הניתנים בקהילה). ככלל, עוצמה קוראת זמן רב להעמקת השירותים בקהילה באופן שיהיה בו להטיב את הטיפול ולצמצם את הצורך באשפוזים. בעת האחרונה בחנה עוצמה נושא זה מקרוב, בין השאר גם על רקע התחושה כי עד עתה הרפורמה נכשלה מלפתח מענים נדרשים לחולים בתחלואת הנפש הקשה.

כחלק מההידרשות לנושא זה פנתה עוצמה, ביחד עם ארגונים נוספים, לסגן שר הבריאות בדבר הצורך בהגדרתם של מדדים ברי מדידה לזמינות השירות (אורך התורים) ונגישותו (המרחק המירבי מבית המטופל למקום מתן השירות).

7. פעילות שוטפת

הצטרפו לעמוד הפייסבוק שלנו – עשו לנו לייק, קטלגו אותנו כsee first ותקבלו עדכונים שוטפים

רוצים/ות להצטרף לפעילות העמותה? פרטים בקישור הבא: https://www.ozma.org.il/טופס-בבנייה-לא-להשתמש/

כלי נגישות