עמוד הבית / הניוזלטר החודשי של עוצמה / סיכום פעילות עוצמה: אוגוסט-ספטמבר 2018

סיכום פעילות עוצמה: אוגוסט-ספטמבר 2018

צוותי הפעולה השונים של עוצמה מוסיפים לפעול, ללא הרף, בפעילות לובי וסנגור לקידום ענייניהם של  המתמודדים ובני משפחותיהם. אנו שמחים לפרסם עדכון ובו דיווח על חלק מהפעילויות בהן “עוצמה” נטלה חלק בחודשים אוגוסט-ספטמבר 2018.

בבית פנימה – פעילות “בתוך” העמותה

קורס הכשרת פעילים

חברי הקורס הוסיפו להשתלם גם במהלך החודשים אוגוסט-אוקטובר ונהנו מתוכנית קורס מעשירה בתחום בריאות הנפש. החברים ייפגשו לסיום הקורס ב–6.11.18, וישלימו את המעבר מחניכים בקורס ההכשרה לפעילים בעמותה. אנו מברכים את הפעילים החדשים בהצלחה בדרכנו המשותפת.

מרכזי משפחות

יום העיון השנתי מילם תל אביב

בוועדת היגוי מיולי 2018 השתתפו נציגים מקשת רחבה של בריאות הנפש: נציגי סל שיקום, קופ”ח, ביטוח לאומי, בי”ח איכילוב, נציגי משפחות מילם ת”א ונציגות עוצמה: יוכי ואילה. בוועדה הוחלט על נושא ותכני יום העיון.

ואכן, ב3.9.2018 התקיים יום העיון השנתי של מילם תל אביב בסינמטק ת”א: “הקול נשאר במשפחה”. יום העיון עסק בתקשורת בינאישית והשפעתה על תהליכי ההחלמה, תקשורת בונה ותקשורת דרך סיפורי חיים.

ועד משפחות בית חולים כפר שאול “איתנים”

נציגי עוצמה צבי כץ ורות שטיינר נוטלים חלק בפעילות ועד משפחות בבית החולים כפר שאול איתנים, המתכנס אחת לשבועיים.

עוצמה בכנסת

נגישות לשירות במצבי חירום

כאמור בניוזלטר הקודם, ב-10.7.18 התקיים דיון בוועדת משנה של ועדת העבודה, הבריאות והרווחה בנושא נגישות בשעת חירום. התקנות עוסקות בפינוי ממסגרות בשעת חירום, לרבות בתי חולים פסיכיאטריים (אך אינן עוסקות במתן מענים למתמודדים החיים בקהילה שלא במסגרת מוסדית). נציג עוצמה, יגאל, השתתף בדיונים המקדימים במשרד הביטחון והעלה גם את הצורך בתקנות לשעת חירום בקהילה (נושא שידונו בו בנפרד). נציגת עוצמה, מרים בר ניר, השתתפה בדיונים בכנסת.

נציגתנו העבירה הערות לטיוטת תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות שירותים בקשר למצבי חירום במסגרות לאנשים עם מוגבלות) התשע”ח-2018. בטיוטה יש התייחסות למסגרות יום, הוסטלים של שירותי שיקום תעסוקה, אשפוז פסיכיאטרי ולמקבל שירות מטעם מסגרת ונמצא בביתו.

תרומתנו לטיוטה:

סעיף ההגדרות “איש קשר” (במקרה של פינוי יש ליצור קשר עם “איש קשר”) – הוסף בן משפחה (אם האדם לא הביע רצונו ואין לו אפוטרופוס). בן משפחה הוגדר: בן זוג, בת זוג, בת, בן, אם, אב, אח או אחות, סב, סבתא, דוד, דודה, בן דוד, בת דודה;

סעיף 3 (נוהל כללי לפינוי מסגרת) – הנוהל הכללי לפינוי מסגרת יכלול הנחיות, לרבות לגבי העברת מידע שבידי המסגרת בנוגע לתרופות, מזון, ציוד אישי, מידע חיוני שנדרש שיהיה זמין למי שמסייע לו בעת הפינוי ולאחריו (בין היתר, פרטים מזהים, אנשי קשר, צרכים קיומיים, תרופות משמרות חיים ומינון נתינתן, בדיקות רפואיות חיוניות ודרכי ההתקשרות לקבלתם);

סעיף 19 – תרגול בקרת מוכנות והדרכה – ההדרכה למתן שירות תומך ראשוני בשעת חירום תכלול גם צרכים וביטויי תגובה שונים של אנשים עם מוגבלות מסוגים שונים.

מליאת ועדת העבודה הבריאות והרווחה היתה אמורה להצביע על התקנות הנ”ל לאחר הדיון שנקבע ליום  12.9.18 – אך הדיון בוטל.

פעילות מול משרדי הממשלה וקופות החולים

פגישת תת וועדה של המועצה לבריאות הנפש לדירוג תרופות וטכנולוגיות

נציגנו, פרופ’ אלי שמיר, חבר בתת הוועדה של המועצה הלאומית לבריאות הנפש לדירוג תרופות וטכנולוגיות המועמדות לכניסה לסל הבריאות.

בפגישת תת הוועדה שהתקיימה ב-2.8.18 בתל השומר הוגשו שתי תרופות להפרעות קשב וריכוז (שהוגשו גם בשנה שעברה); תרופה למניעת התמכרות לאלכוהול; וכן, טכנולוגיה נוירו-פרמקוג’ן (הוגשה ע”י חברת כצט): בדיקות גנטיות שתכליתן לאפשר בחירה של תרופה אנטיפסיכוטית מתאימה ביותר למחלה (אפיון דינמי) ופחות מזיקה בתופעות הלוואי (אפיון קינמטי).

דעת חברי הוועדה שטכנולוגיות גנטיות הם כיוון מבטיח ביותר לעתיד, אבל בשלב זה הטכנולוגיה של כצ”ט ושל חברות אחרות עדיין בשלבי ניסוי ואין להן אישורים רפואיים בחו”ל. לכן, תת הוועדה תצא בגילוי דעת שתומך בהמשך המחקרים והניסויים בטכנולוגיות אלה.

לגבי תרופות למניעת התמכרויות: דעת חברי הוועדה, גם בשנים קודמות, שעם כל החשיבות של התרופות הללו אין הן צריכות להיות בסל הפסיכיאטריה, אלא בסל הכללי של בריאות הציבור. בדירוג ראשון הומלץ קידום תרופה להפרעות קשב וריכוז לילדים.

פגישה עם מנכ”ל משרד העבודה והרווחה

ביום 5.8.2018 התקיימה פגישה בנושא הדרת אנשים עם מוגבלות נפשית משירותים חברתיים, בהשתתפות האגודה לזכויות החולה, אנוש ולשמ”ה.

בנוסף למנכ”ל אביגדור קפלן, נוכחו בכירים נוספים מטעם משרד הרווחה: יועצת המנכ”ל, ראש מנהל איכות פיקוח ובקרה של משרד העבודה, המפקח על מחלקות שירותים חברתיים ואחראי על הסטנדרטים, ראש מנהל מוגבלויות, ראש מנהל פיקוח וראש מנהל שירותים חברתיים.

מטעם הארגונים נכחו נציגים מאנוש, עמיתים לזכויות, לשמ”ה, ראשי האגודה לזכויות החולה, ראש השירות הסוציאלי בחטיבה הפסיכיאטרית בשיב”א, נציגי מרכזי הזכויות החברתיות בנגב של המכללה האקדמית ספיר, ונציגתנו, נילי אהרונוב.

לגבי הדרישה לבטל את  סעיף 1.9 בתקנון עבודה סוציאלית (תע”ס 1.9) הארכאי, המתנה קבלת שירותים מהרווחה בתנאים מגבילים ומשפילים, היתה הסכמה של המנכ”ל שיש לבטל תקנה זו לאלתר. נראה שהושגה הבנה שסל שיקום אינו מיועד למצוקות חיים וגם אינו משרת אלא חמישית מאוכלוסיית המוגבלים נפשית, המועדים ביותר לעוני.

לגבי  הדרישה לקבלת שירותים חברתיים באופן שוויוני – העיקרון הובן והתקבל. יחד עם זאת טען המנכ”ל שהמשרד צריך לפעול גם מול הרשויות המקומיות (המממנות בעצמן 25% מתקציב הרווחה שברשותן), וגם לראות “כיצד לקשור את הכל עם משרד הבריאות וקופות החולים”. נשמעה טענה שהמשרד לא תוקצב לשירותים לאנשים עם מוגבלות נפשית ועל כך הוקמה מחאה ודרישה שאת מה שיש – יש לחלק באופן שוויוני לכולם.

פגישה עם רכז השיקום החדש של ת”א – גיא אלמוג רכז שיקום אזור תל אביב 1

ב–8.8.18 נפגשו נציגות עוצמה עם רכז השיקום אזור תל אביב 1. מטרת הפגישה היתה היכרות עם רכז השיקום החדש ועם שינויים מערכתיים שונים בתחום השירותים האזוריים בשיקום. התקבל המידע הבא:

גיא אלמוג ממונה על אזור תל אביב 1 שכולל את: הרצליה, רמת השרון, אור יהודה ותל אביב-יפו.

דנה שרף ממונה על אזור תל אביב 2 שכולל את: חולון, בת-ים, רמת-גן, גבעתיים, קרית-אונו ובני- ברק.

באזור ת”א 1 קיים קשר עם כל מערך בריאות הנפש באיכילוב (מחלקות, אשפוז יום ומרפאה), מערך בריאות הנפש בתל השומר, כולל המחלקה לטיפול בהפרעות אכילה, וכן, עם המרפאה ברבי מבכרך ועם מרפאה נוספת בהרצליה. כלומר, במקומות אלו מתקיימות ועדות סל שיקום באופן מוסדר, בדרך כלל כל חודש.

כמו כן מתקיימות ועדות בקופ”ח מכבי אחת לחודש, ואחת לחודשיים עם קופ”ח מאוחדת. קופת חולים כללית, המעניקה את שירותיה גם באמצעות פסיכיאטרים פרטיים, לא מינתה גורם מטעמה המרכז את כל החומר הדרוש לצורך קיום הוועדות, ואין מקום קבוע לקיום פגישות הוועדות של מבוטחי הקופה (להוציא מטופלי רמת חן).

פגישה עם המנהל המקצועי של מערך האשפוז הפסיכיאטרי הממשלתי (חטיבת בתי החולים הפסיכיאטריים)

ב-12.8.18, נפגשו נציגנו עם ד”ר דורון תודר, המנהל המקצועי של מערך האשפוז הפסיכיאטרי הממשלתי – חטיבת בתי החולים הפסיכיאטריים (להלן: “החטיבה”).

בפגישה הוסבר כי החטיבה הוקמה כדי לענות על הצורך בהפרדה בין המדינה כרגולטור לבין המדינה כספק שירות. בפגישה נדונו עניינים שונים, ביניהם הנושאים שלהלן:

  • העברת מחלקות האשפוז לבתי החולים הכלליים: נמסר כי אין החלטה להעברת מחלקות האשפוז הפסיכיאטרי לבתי החולים הכלליים, וכי תכנון ופיתוח המערך הקיים מתקיים בהנחה שלא יחול שינוי בעניין זה. המשרד מודע לצורך במתן מענה רפואי הולם  לחולים הסובלים הן ממחלה פיזית המצריכה טיפול רפואי והן ממחלת נפש פעילה, ושוקל פתיחתן של מחלקות פסיכיאטריות בבתי החולים הכלליים, שייתנו מענה רפואי מלא לקבוצת חולים זו. אשפוז אנשים הסובלים ממחלת נפש בלבד צפוי להמשיך בעיקרו בבתי החולים הפסיכיאטריים.
  • הפרדה בין חולים משפטיים לחולים אזרחיים.
  • הקטנת הצפיפות בבתי החולים לשיפור הטיפול הרפואי והקטנת העומס על הסגל הסיעודי, תנאי המלונאות: לנציגנו נמסר על הכוונה להוציא מבתי החולים הפסיכיאטריים חולים ממושכים, לייעד את בתי החולים למחלקות אקוטיות, ובעודף המיטות שיווצר ליתן מענה לאוכלוסיות מיוחדות שאין להן כיום מענים. לא צפויים צמצום או הגדלה של מספר מיטות האשפוז.
  • מרכזי מידע ותמיכה למשפחות (מית”ל) במערך האשפוז: נציגי עוצמה העלו את הדרישה לקיומם בפועל של מרכזי משפחות בכל בתי החולים הממשלתיים כפי המתחייב מנוהל משפחות, וכן, את הצורך בתוספת תקנים של עובדים סוציאלים לצורך הפעלתם ביעילות. עוצמה נענתה כי אין מקום לתוספת תקני עו”ס למרכזי משפחות בשים לב לחוסרים מהותיים, כבדים ומשמעותיים בתקינה בתחומי טיפול שונים.
פגישה עם יונתן אמסטר

ב – 6.9.18 קיימו נציגותינו פגישה עם יונתן אמסטר בה העלו את דרישות העמותה ביחס לגיבושו של סטנדרט מרפאות ותוכנו. בין השאר הועלו הנושאים הבאים:

הדרישה המועלית על ידי עוצמה ושורה של ארגונים נוספים לקציבתו והגדרתו של זמן ההמתנה המירבי לאבחון ולתחילת טיפול.

הדאגה הרבה בה רואה עוצמה את אופן יישומה של הרפורמה בבריאות הנפש, שלא השכילה עד כה לשנות את המציאות שבה מרכז הכובד של הטיפול הפסיכיאטרי נותר בבתי החולים, אשר אך החמירה את מצבה של תחלואת הנפש הקשה.

הצורך להסדיר בסטנדרט מרפאות מגוון של נושאי ליבה ובכלל זה: הגדרתו של מודל מרפאות שיש בו ליתן מענה לצרכי הנגשה וצרכי טיפול רב מקצועי אינטגרטיבי לתחלואה קשה. הצורך במתן מגוון מענים בקהילה למצבי משבר. הכורח לכלול ביקורי בית כחלק משירותי הרפואה בבריאות הנפש. הצורך בהסדרתו של הממשק טיפול-שיקום. הצורך במעקב פעיל של המרפאות אחרי חולים מורכבים.

חוות דעת משפטית בעניין היוזמה להפרדת אגף השיקום מאגף בריאות הנפש

ביום 22.9.18 ניתנה לעוצמה, ביחד עם ארגונים נוספים (יספר”א, בזכות ואנוש), חוות דעת משפטית מאת הרצוג פוקס נאמן ושות’, עו”ד, בנוגע ליוזמה הנשקלת על ידי המשרד להפרדת ניהול שירותי השיקום משירותי בריאות הנפש. מחוות הדעת של עו”ד נטע דורפמן רביב, עולה כי המהלך המתוכנן עומד בסתירה להוראת סעיף 22 לחוק לטיפול בחולי נפש. על כן וממילא, אינו יכול להוות החלטה מנהלית תקפה וחוקית.

חוות הדעת נשלחה למנכ”ל משרד הבריאות. נעדכן בהתפתחויות.

ארגוני החברה האזרחית, כנסים, ימי עיון והרצאות

אסיפה כללית של עמותת לשמ”ה – לשילוב מתמודדים והעצמה בבריאות הנפש (ע”ר)

נציגנו, פרופ’ אלי שמיר, נענה להזמנה שנשלחה להשתתף כאורח, נציג המשפחות, באסיפה הכללית של עמותת לשמ”ה לאישור דוחות לשנת 2017, אשר התקיימה ב-9.8.18 ב”קלאב האוס” בירושלים.

מנכלית “לשמ”ה”, תמי מצלאווי, ניהלה את האסיפה בצורה מקצועית ומכובדת. רו”ח העמותה הציג  את הדוח הכספי שאושר על ידי החברים. הוחלט להרחיב את וועד לשמ”ה מחמישה חברים לשבעה חברים.

ועדת היגוי יספר”א

ב-12.9.18 השתתפה נציגת עוצמה בוועדת היגוי יספר”א, שעסקה בהכנות לקראת הכנס השנתי של יספר”א בסימן שחיקת עובדים בתחום השיקום הפסיכיאטרי.

הפגנת העובדים הסוציאליים במשרד הבריאות

ב-16.9.18, פעילות עוצמה, לילי ודרורה, נטלו חלק בהפגנת העובדים הסוציאליים במשרד הבריאות, בדרישה ליישום צו ההרחבה לעו”סים במסגרות סל שיקום בבריאות הנפש.

רקע למאבק: בפברואר 2017, נחתם צו הרחבה בעניין העובדים הסוציאליים, הקובע שתנאיהם של עובדים סוציאליים בעמותות המפעילות שירותים למען המדינה, יושוו לתנאיהם של עובדים סוציאליים בשירות המדינה. צו ההרחבה הוחל באופן מהיר על עובדי העמותות המספקים שירותים עבור משרד הרווחה, אך לא על עובדי העמותות המספקות שירותים למשרד הבריאות. דבר זה יצר עיוות שגרם להפליה קשה ובלתי ניתנת להצדקה בין עובדים סוציאליים המועסקים במסגרת השיקום בבריאות הנפש לבין עובדים סוציאליים המועסקים במסגרות שיקום מקבילות לבעלי מוגבלויות אחרות.

יו”ר איגוד העובדים הסוציאליים, בשיתוף יו”ר ההסתדרות אבי ניסנקורן וגורמים נוספים, פעלו לתיקון המעוות. בשל הפגיעה הקשה ביכולתן של מסגרות השיקום לשמר ולגייס עובדים מקצועיים בנסיבות דלעיל, והפגיעה הקשה במשתקמים, פעלה גם עוצמה בעניין זה. נציגת עוצמה, ביחד עם ארגונים נוספים, נטלה חלק בפגישות בנושא עם סגן שר הבריאות הרב ליצמן, יו”ר ועדת העבודה והרווחה  וחברי כנסת נוספים.

המאבק הניב פרי ובחודש אוקטובר התבשרנו כי צו ההרחבה יוחל גם על העובדים הסוציאליים המועסקים באמצעות התקשרויות במערכת הבריאות הציבורית. בכך באה לסיומה סאגה ארוכה ותוקן המעוות.

הצטרפו לעוצמה היום

הצטרפו לעמוד הפייסבוק שלנו – עשו לנו לייק, קטלגו אותנו כsee first  וקבלו עדכונים שוטפים.

רוצים/ות להצטרף לפעילות העמותה? פרטים בקישור הבא.

כלי נגישות