עמוד הבית / מאמרים מקצועיים / מסגרות למניעת אשפוז לטיפול במתמודדים עם מגבלות נפשיות

מסגרות למניעת אשפוז לטיפול במתמודדים עם מגבלות נפשיות

ישנן מספר מסגרות למניעת הפסיכיאטרי המוצעות בישראל אותן נביא בהמשך. מאחר וחלקן במימון פרטי ובמימון ציבורי, נזכיר כי חשוב לזכור לבדוק זאת כשפונים לברר בנוגע לאפשרות לעשות שימוש באחת מהן.

לצד המסגרות הקיימות של מרפאות בריאות הנפש בקהילה, שאת פרטיהן ניתן למצוא בקישור הבא, משרד הבריאות מקדם כיום מסגרות טיפוליות שונות בקהילה כחלופה שמטרתה מניעת אשפוז הפסיכיאטרי.

הראשונה היא מסגרת חדשנית למניעת אשפוז הקרויההבית המאזן. הבית המאזן הוא מסגרת קהילתית מוגנת שמכילה עד 10 מטופלים, ותטפל בפגועי נפש המתמודדים עם משבר נפשי חריף באמצעות ליווי, טיפול ותמיכה, שלא במסגרת אשפוז. הטיפול ב”בית המאזן” אינו מתאים לכל אחד וקיימים קריטריונים לקבלה או אי-קבלה, שבהם ניתן לצפות בקישור הבא.

משרד הבריאות שואף כי השירות של “הבית המאזן” יירכש ע”י קופות החולים עבור מטופליהם. קופת חולים מאוחדת מובילה את המהלך מבחינת קופות החולים ומקימה את השירות ב”חירם”קופת חולים כללית תומכת גם היא ביוזמה של בי”ח קפלן בשיתוף אנוש – אשר תקום ברחובות, באוקטובר 2018.

להלן פרטי היזמים ומסגרות ה”בית מאזן”:

מנהל יישוב שם מסגרת יזמים מס’ מטופלים תאריך פתיחה דואל
פרופ’ פסח ליכטנברג ירושלים סוטריה (גברים) פרופ’ פסח ליכטנברג 8 1/9/2016 licht@cc.huji.ac.il
פרופ’ פסח ליכטנברג ירושלים סוטריה (נשים) פרופ’ פסח ליכטנברג 8 29/10/2017 licht@cc.huji.ac.il
ד”ר ערד קודש הרדוף חירם מאוחדת + חירם 7-10  משוער 1/2018 arad.k@meuhedet.co.il
ד”ר דידי ישראלי רחובות בית מאזן אנוש קפלן בי”ח קפלן (כללית) + אנוש  8-10 משוער 10/2018 DAVID.Israeli4@gmail.com
יעל ברוך כרמיאל בית של תקווה יעל ברוך 9 12/2017 azil2@walla.co.il

 

כלי נגישות