עמוד הבית / יעדי העמותה

יעדי העמותה

יעדי עמותת עוצמה הם:

  1. הבטחת שירותים ראויים בקהילה, רצף טיפולי והנגשת מידע בתחום בריאות הנפש בעידן שלאחר ביצוע הרפורמה הביטוחית.

  2. הכרה ציבורית בקשר ההדוק שבין היקף ומגוון שירותי הקהילה לבין הצורך באשפוז, לרבות אשפוז בכפיה.

  3. ביסוסם של שירותים ראויים למצבי חירום ולמתן מענים למצבי משבר בקהילה, הרחבתם של שירותים קיימים ופיתוח מגוון שירותים חדשים חסרים, בכללם צוותי משבר, בתים מאזנים וביקורי בית.

  4. פיתוחם והטמעתם של שירותים שיהיו מותאמים לאוכלוסייה גדולה של מתמודדים המצויה מחוץ למעגלי השיקום והטיפול בקהילה, ובכלל זה פעולות יישוג מגוונות, לרבות הפעלה של צוותים ניידים רב מקצועיים.

  5. שיתוף פעולה ואינטגרציה בין שירותי הטיפול לשירותי השיקום.

  6. הסרתם של חסמים לקבלתם של שירותי רווחה.

  7. יצירת התנאים שיאפשרו מגורים עצמאיים בקהילה לכלל המתמודדים.

כלי נגישות