עמוד הבית / הפצת אינפורמציה ובקרת שירותי המדינה / קריאה לפעולה: סייעו לפורום הסטנדרט לטיפול מרפאתי

קריאה לפעולה: סייעו לפורום הסטנדרט לטיפול מרפאתי

הישיבות של הפורום לקביעת הסטנדרט לטיפול מרפאתי נועדו לפתח סטנדרטים לטיפול מיטבי בקופות החולים השונות אליהן הועבר הטיפול הנפשי בעקבות הרפורמה בבריאות הנפש. לאחרונה התבקשה נציגת עוצמה בפורום להגיב על שאלות הקשורות לקשר שבין הרופא במרפאה לבין המשפחות, כיצד אנו רואים את הקשר הזה ומה אנו מצפים ממנו.

בפורום משתתפים פסיכיאטרים האחראיים על בריאות הנפש בארבע קופות החולים, מנהל המערך האמבולטורי בבריאות הנפש במשרד הבריאות, עובדת סוציאלית בכירה, וכן נציגים מארגון “בזכות” ו”לשמ”ה”. ל”עוצמה”, כאמור, נציגה קבועה בפורום.

הפורום מתכנס אחת למספר שבועות והנציגים השונים מגישים רעיונות והשגות לגבי הטיפול המרפאתי. נושאים בולטים הנידונים בפורום כוללים: התייחסות לתפקידו של הרופא הראשוני; הגברת הנגישות לטופסי 17; רצף טיפול-שיקום; ביקורי בית; יצירת אחידות בטיפול בין כל הקופות; מידע נגיש וקיצור תורים.

מי שבסופו של דבר יקבע את הסטנדרטים יהיה משרד הבריאות אך יש חשיבות גדולה לשיתוף גופים מהשטח. אנו פונים אליכם, בני משפחות המתמודדים, להשמיע את קולכם על מנת שנוכל לייצגכם בישיבות הפורום, כמו גם להביע את דעתכם בנושא.

ניתן ליצור עימנו קשר (אנונימי וללא מסירת פרטים מזהים) באחד משתי מהדרכים הבאות:

השארת תגובה או הודעה (עדיף) בעמוד הפייסבוק.

כלי נגישות