עמוד הבית / חדשות עוצמה / עמדת עוצמה: אי שוויון בקצבת הנכות הבסיסית – פגיעה חמורה בקצבת הקיום

עמדת עוצמה: אי שוויון בקצבת הנכות הבסיסית – פגיעה חמורה בקצבת הקיום

העלאת קצבת הנכות הבסיסית, סוגיה קשה וכואבת, נידונה כיום בהצעות חוק בכנסת וכן בוועדות שמונו במשרדי הממשלה (בראשות זליכה, שימחון) ומלווה בהפגנות של נכים וכיסוי תקשורתי נרחב. מחובתנו להתריע בפני מגמות שנשמעו לאשר העלאה משמעותית רק למדורגי נכות רפואית קרובה ל100%, ולנכים אחרים – העלאה מוקטנת.

העלאה דיפרנציאלית כזו תהווה אפליה חמורה ופוגענית בקבוצה גדולה של נכים, במיוחד אלה הסובלים ממוגבלות ותחלואה נפשית, קבוצה שמהווה כשליש מכלל מקבלי קיצבת הנכות, שרבים ממנה חיים הרבה מתחת לקו העוני ומתקיימים מקצבת נכות בסיסית של כ-2340 ש”ח בחודש, ללא כל תוספת של ניידות, מכשור ואביזרים – שניתנים לנכויות אחרות.

הסבר רקע:

אסור לשכוח – קצבת הנכות הבסיסית היא קצבת קיום ולא קצבה רפואית. ממנה הנכים אמורים להתפרנס, לשלם עבור דיור, מזון, תחבורה, תרופות, טיפולי שיניים יקרים ויתר צורכי הקיום. במקרים רבים, עול התמיכה בפרנסתם נופל על משפחות ההורים. העוני גם תורם להידרדרות רפואית ולעתים לאשפוזים פסיכיאטרים חוזרים, ממושכים ויקרים למערכת הרפואית – שניתן היה למנוע.

ביטוח לאומי מגדיר שתי קטגוריות בנכות:

  1. דרגת נכות רפואית
  2. דרגת אי-כושר.

ולשתיהן נוסף התואר “יציבה” או “זמנית”.

כמעט כל מקבלי הקצבה שאין להם מגבלות גופניות או מוגבלות חושיות, דירוגם בשתי הקטגוריות הוא 75% ומטה. הם מקבלים קיצבת נכות בסיסית בלבד.

הביטוח הלאומי מודע למצב התעסוקה של הנכה וגם מאשר שדרגת אי-כושר יציבה  (75% וגם נמוך מזה), מבטאת חוסר יכולת להשתכר בעבודה סדירה. חלק מהנכים מבקרים במועדונים תעסוקתיים ומקבלים מהם רק עשרות שקלים בחודש כהוצאות נסיעה, וחלקם עובדים כמה שעות ביום במפעלים מוגנים בשכר מזערי של כמה מאות שקלים בחודש. הוצאות קיומם, בצמצום רב, תלויות כמעט אך ורק בקצבת הנכות הבסיסית, כי לרבים אין משפחות שמסוגלות לתמוך בהם.

אנו מתריעים: קצבת הנכות הבסיסית היא קצבת קיום שניתנת בגלל אי-יכולת להתפרנס מעבודה סדירה. החרגת נכי הנפש (ואחרים) מתוספות משמעותיות  ושוויוניות לקצבת הנכות הבסיסית תמשיך להנציח את חייהם במצוקת קיום קשה, בנוסף על מצוקות הנכות והתחלואה. זהו עוול כבד שמגדיל את הנטל על החברה ועל פניו מנוגד לחוק השוויון לאנשים עם מוגבלות 1998.

הועד המנהל של עמותת “עוצמה”

יו”ר- סילביה מדניקוב.

 

העתקים

לביטוח הלאומי – קצבאות נכות.

יו”ר הועדות: פרופ’ אבי שימחון מטעם משרד רה”מ;  ד”ר ירון זליכה מטעם משרד האוצר.

יו”ר ועדת עבודה רווחה ובריאות בכנסת-ח”כ אלי אלאלוף.

חכי”ם דוד ביטן, אילן גלאון, איציק שמולי, קרין אלהרר.

נציב השוויון לאנשים עם מוגבלות, משרד המשפטים – אברמי טורם.

מנכ”ל משרד הבריאות – משה בר סימן-טוב.

פרופ’ אריק רימרמן, אוניברסיטת חיפה.

רונית דודאי – משרד הבריאות, ממונת שיקום ארצי.

עמותת “לישמה” – לשילוב מתמודדים והעצמה בבריאות הנפש.

עמותת “בזכות” – המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלות.

כלי נגישות