עמוד הבית / חדשות עוצמה / עוצמה לקחה חלק בכנס בנושא בריאות הנפש וזכויות אדם

עוצמה לקחה חלק בכנס בנושא בריאות הנפש וזכויות אדם

ריבי צוק, חברת עוצמה, השתתפה בכנס בנושא בריאות הנפש וזכויות אדם בחסות המרכז האקדמי רופין.
דבריה של ריבי צוק נסבו על הצורך לראות את סוגיית זכויות האדם של אנשים עם מוגבלות נפשית בפריזמה רחבה. האמנה לשווין זכויות לאנשים עם מוגבלות עוסקת במגוון האמצעים הנדרשים על מנת למנוע את הדרתם החברתית של אנשים עם מוגבלות ובכלל זה המוגבלות הנפשית.
אין לזהות את השיח על קידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות נפשית עם דיון בסוגיית האשפוז בכפיה. סוגיה זאת, חשובה ומהותית ככל שתהא, אינה אלא היבט אחד של זכויות האדם של המתמודדים עם מוגבלות נפשית.
האסטרטגיה והשלבים של המאבק לקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות צריכים להביא בחשבון את מאפייניה הייחודיים של
המוגבלות הנפשית וליתן את הדעת לכך כי בכל רגע נתון רק חלק קטן מהמתמודדים שוהה באשפוז (כ-3%) ויתרתם בקהילה.
גיוון, שינוי, העמקה והנגשה של השירותים בקהילה (שירותי טיפול ושיקום כאחד) ומיגור הסטיגמה הם יעדים מרכזיים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות. קידום ממשי ואמיתי של אלה יביא לצמצום הצורך באשפוזים, ובכלל זה באשפוז הכפוי. ניסיון לצמצום האשפוז, לרבות האשפוז הכפוי, כיעד העומד בפני עצמו, ללא שינוי של מערך השירותים ומתן מענים מתאימים, סופו שיביא לפגיעה בזכויות האדם של המתמודדים, על דרך הקרימיניליזציה וההזנחה, ולא לקידומן של אותן זכויות.
כלי נגישות