עמוד הבית / חדשות עוצמה / עוצמה ביקשה להצטרף כידיד בית משפט לעתירה בנושא שכר דירה למשתקמים

עוצמה ביקשה להצטרף כידיד בית משפט לעתירה בנושא שכר דירה למשתקמים

עוצמה ביקשה להצטרף כידיד בית משפט לעתירה שהגישו ספקי מסגרות השיקום, נגד משרד הבריאות, בדרישה להגדיל את הסיוע בשכר דירה למשתקמים, שלא עודכן שנים ארוכות., עד למצב שבו הפער בין העלות הריאלית בשכ”ד לבין הסיוע לשכ”ד עומד על יותר מ-80 אחוז.

בפני בית המשפט העליון תלויה ועומדת עתירה בה מתבקש בג”צ לקבוע כי על הסיוע בשכר דירה, בכל מסגרות הדיור (הוסטלים ודיור מוגן) לעמוד על סכום כולל של 1400 שקל. כיום זכאים משתקמים חסרי דירה לסיוע בשכר דירה בסך של 770 שקל המשולם על ידי משרד השיכון.

בתשובה מקדמית של המדינה, אשר ביקשה את דחיית העתירה, נטען כי הסיוע בשכר דירה נתון לשיקול דעת המדינה, כחלק ממדיניות רווחה ותקציב.

מנגד נטען על ידי העותרים – וכן על ידי עוצמה, אשר הגישה בקשה להצטרף לעתירה במעמד של ידיד בית המשפט – כי הסיוע בשכר דירה הינו זכות של המשתקמים, המעוגנת בחוק השיקום, ואחד משירותי סל השיקום הקבועים בחוק.

בהמשך לדיון שהתקיים ביום 10.2.20 ניתן בהחלטה מיום 13.2.20 צו על תנאי המורה למשרד הבריאות לנמק “מדוע לא יסייע לנכי נפש, כהגדרתם בחוק שיקום נכי נפש בקהילה… לממן שכר דירה במסגרות הדיור המפורטות בתוספת לחוק, לצורך שילובם של המשתקמים בקהילה”. על המדינה להגיש את נימוקיה בתוך 90 יום.

במסמך המצורף – הצו על תנאי שניתן על ידי בית המשפט (PDF): צו על תנאי נגד משרד הבריאות

נמשיך לעדכן.

כלי נגישות