עמוד הבית / חדשות עוצמה / עדכונים ביחס לשירותי בריאות הנפש בקהילה (בהתאם להנחיות מיום 15.3.20)

עדכונים ביחס לשירותי בריאות הנפש בקהילה (בהתאם להנחיות מיום 15.3.20)

1. עדכונים כלליים של הנחיות משרד הבריאות

העדכונים השוטפים מתפרסמים באתר משרד הבריאות. להלן הקישור: https://www.health.gov.il/Subjects/disease/corona/Pages/default.aspx

שימו לב כי מטופלים הנדרשים לבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות לא יוכלו להגיע למרפאה.

2. שירות מרחוק

לחלק מהמטופלים, בהתאם להנחיות ולשיקול דעת קליני, ינתן שירות מרחוק טלפוני כחלופה למפגש פרטני.

לחלק מהמטופלים, בהתאם להנחיות ולשיקול דעת קליני, יוצע שירות מרחוק הכולל גם צפיה הדדית.

טיפולים כאמור לא יוקלטו.

3. טיפולים קבוצתיים

מושעים בשלב זה ועל המטפלים להציע חלופות טיפול מרחוק.

4. טיפול בלפונקס (קלוזפין) לחולים בבידוד

לחולה הנמצא בבידוד ביתי עקב חשד להידבקות (מגע עם חולה מאומת; חזרה מחו”ל) – יתאפשר ניפוק הקלוזפין גם עד 14 ימים מבדיקת הדם האחרונה (במקום 7  ימים הנדרשים בשגרה). לפי שיקול דעת הרופא המטפל, יונפק לו המרשם להבטחת רציפות הטיפול.

במקרה של חולה הנמצא בבידוד, והנמצא בתוך פרק זמן של 18 השבועות הראשונים לטיפול בקלוזפין, יתאפשר לו למשוך מבית המרקחת את התרופה לתקופת הבידוד עד שבועיים (במקום שבוע בהנחיות השגרה).

במקרה של חולה שנגמרו לו הכדורים בעת הימצאותו בבידוד ביתי, ניתן יהיה להעביר דרך קרובי משפחתו, מרשם לשבועיים נוספים וזאת ללא צורך בבדיקת דם נוספת.

5. מתן זריקות ארוכות טווח לחולים בבידוד

המרפאה תשקול מתן הטיפול על ידי צוות ביקור בית או החלפה זמנית של הטיפול בזריקות לטיפול תרופתי (פומי) כשהמרשם ימסר באמצעות בן משפחה או שיקום אחר.

6. טיפולי יום

ימשיכו להתקיים באופן חלקי.

כל מטופל יגיע לפחות 3 פעמים בשבוע לפגישה טיפולית פרטנית.

במידה ויוחלט על הפסקת טיפול היום יוצע טיפול חלופי (בנוכחותו במרפאה או טיפול מרחוק).

7. טיפול מרפאתי כפוי (טמ”כ)

ככל שהמטופל נמנע מלהגיע בשל חשש מהיחשפות לנגיף הקורונה יוצע להסתייע בשירות של טיפול מרחוק.

במקרה של מטופל המקבל טיפול תרופתי ארוך טווח (זריקות) ומסרב להגיע ניתן לתת את הטיפול בבית המטופל בביקור בית של צוות המרפאה.

טיפול מרפאתי כפוי בצו בית המשפט תקף עד לסוף התקופה המרבית שנקבעה בו כל עוד לא ניתנה החלטה אחרת.

טיפול מרפאתי כפוי בהוראה של פסיכיאטר מחוזי יהיה בתוקף עד המועד הנקוב בהוראה. לצורך חידוש יש לפנות למרפאה/ לפסיכיאטר המחוזי.

כלי נגישות