עמוד הבית / חדשות עוצמה / עדכון מצוות מעמד המשפחה של “עוצמה” – יוני 2015

עדכון מצוות מעמד המשפחה של “עוצמה” – יוני 2015

יעדי צוות מעמד המשפחה

היעדים הראשונים במעלה בתחום זכויות המשפחה מבחינת “עוצמה” הם:

(א) יידוע/שיתוף הדדי במידע רלוונטי לטיפול במתמודד בין גורמי טיפול רפואי ושיקומי לבין המשפחה;

(ב) מעורבות המשפחה בטיפול ובשיקום המתמודד;

(ג) מענה טיפולי מחייב בעקבות פניית משפחה במצבי הידרדרות המחלה ובחירום פסיכיאטרי, כולל שירותי מד”א;

(ד) מעמד וכלים לבקרה אפקטיבית על שירותי בריאות שניתנים/לא ניתנים למתמודד.

(ה) זכות למענה לצרכי בני משפחה בגין הנטל הכבד הכרוך בקיומה של מחלה/מגבלה פסיכיאטרית קשה במשפחה, ובהשלכותיה.

בין היתר, “עוצמה” פעלה ופועלת בדרכים שונות לקדם הכרה בצורך במעמד מיוחד למשפחות של מתמודדים, שיאפשר למשפחה להיות מעורבת, לטובת המתמודד, בשירותי הטיפול והשיקום שהוא נזקק להם ובאלו שהוא מקבל. העמותה דורשת שככלל, המעמד לא יהיה מותנה במינוי בן משפחה לאפוטרופוס, כיוון שמעמד “חסוי” יכול לפגוע בתהליך השיקומי. לכן רצוי לצמצם אותו למקרים שבהם הוא הכרחי.

צוות מעמד המשפחה הוקם במטרה להביא להכרה עקרונית במעמד הולם לקרוב משפחה של אדם עם מחלה/מגבלה פסיכיאטרית וליישומו בהנחיות מחייבות. חלק מההנחיות כבר כלול בחוקים מיוחדים בתחום.

חוק טיפול בחולי נפש לא קובע הכרה, אבל מגדיר “קרוב” ונותן לו מעמד מפורש ונפרד ממעמד אפוטרופוס, כולל לקבלת מידע ואפשרות למעורבות בטיפול בחולה על פי שיקול רפואי. במשתמע, הוא נותן מעמד גם ליישום בדיקה בהליך אזרחי-רפואי כפוי, במענה לפניית בן משפחה לפסיכיאטר המחוזי (הוצאת הוראת בדיקה כפויה ע”י הפסיכיאטר המחוזי), במצבי הידרדרות המחלה להתקף פסיכוטי מסוכן, ובתנאי שמתמלאים הקריטריונים שבחוק.

בנושא זה יש כיום מחלוקת לגבי הפרשנות לכוונת המחוקק, ו”עוצמה” נאבקת לפתיחת המחסום שהציבו פסיכיאטרים מחוזיים על אופציה זו, מול תופעה הולכת וגוברת של הפניית משפחות למשטרה על ידי גורמי טיפול רפואי. יש למשפחה הזכות לערער על החלטות בשלבים שונים של תהליך לטיפול אזרחי כפוי, במסגרת בקרה ואיזון בין זכויות.

חוק שיקום נכי נפש בקהילה לא כולל הכרה חוקית במקומה ומעמדה של המשפחה, אבל קובע מעמד לקבל סיוע, תמיכה וטיפול במידת הצורך במסגרת מרכיב המשפחות בסל השיקום למתמודד. בזכות זה  פועלים  מרכזי המשפחות בקהילה. כמו כן יש מעמד לנציגי משפחות במועצה הארצית לשיקום  נכי נפש בקהילה, בנפרד ממעמד נציגי המתמודדים.

נציגי “עוצמה” מתמקדים בנושאים שרלוונטיים ישירות לצרכי המשפחות כמו גם לצרכי מתמודדים עם מגבלה קשה גם ברמיסיה שפוגעת ביכולתם להתארגן ולייצג את עצמם בקביעות ולאורך זמן.

יצוין שחוק זכויות החולה לא נותן כל מעמד למשפחה, אלא אם כן יש לה מעמד משפטי של אפוטרופוס או בא כוח מטעם המתמודד.

תכנית הצוות לקידום היעדים:

  1. הצוות ימשיך בפעילות משותפת עם קובעי מדיניות בריאות הנפש במשרד הבריאות לשילוב זכויות המשפחה בחוקי הבריאות הרלוונטיים היום על בסיס שיווניות, שיכללו התאמות לצרכים מיוחדים של המשפחה כך שלא תופלה לרעה בשל מהות המחלה/המגבלה. במקום שבו דרוש שינוי חקיקה, נציגי הצוות יפעלו לקביעת פתח לשינוי עתידי.
  2. בקדימות גבוהה ובתיאום ושיתוף הצוות למיגור תופעת הקרימינליזציה* של אנשים פגועי נפש בישראל, תתבצע פעילות מתוגברת למאבק כנגד אי יישום חובות טיפוליות של גורמי מקצוע ובעלי תפקידים במערכת הבריאות במענה לפניית משפחה, והפניית המשפחה להתלונן במשטרה נגד חולה שסימפטומים של מסוכנותו נחשבים עבירה על החוק (אשפוז כפוי במערכת בריאות הנפש דרך מעצר והליך פלילי לחולה).
  3. הצוות ייצג את עמדת העמותה בדיונים על ההצעה הממשלתית לתיקון חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. בבסיס ההצעה עומד שינוי תפיסתי ולפיו יש לצמצם אפוטרופסות לאדם עם מחלה/מוגבלות למינימום הכרחי, ובלבד שיש מי שדואג עבורו לצרכים בסיסיים שהוא אינו יכול לדאוג להם בעצמו. הצעת החוק כוללת אופציה חדשה בארץ למינוי מיופה כוח מתמשך, כולל ע”י אדם עם מחלה/מוגבלות, ולעריכת הנחיות רפואיות מקדימות בעת שיש לו בוחן מציאות תקין למשמעות ולהשלכות. בתחום הבריאות, ההנחיות ייכנסו לתוקף במצב שהאדם מאבד את בוחן המציאות, ואז מיופה הכוח יהיה מוסמך לייצג את רצונו החופשי. לפי הנוסח הנוכחי, במידת הצורך, האפוטרופוס הכללי יהיה רשאי למנות אפוטרופוס לייצוג טובתו של האדם מול ייצוג רצונו.
  4. הצוות יגבש המלצה לוועד המנהל לגבי אפשרות להגשת הצעת חוק מיוחד לזכויות משפחות של אנשים בגירים עם מחלה/מגבלה פסיכיאטרית. לצערנו, מובילי הצעת החוק הכללי לזכויות משפחות של אנשים עם מוגבלויות מסרבים עד כה לכלול בה מעמד לזכויות המשפחה בכל התחומים החשובים לנו עבור בן המשפחה המתמודד. הצוות יבחן את מעמד המשפחה בחוק האוסטרלי החדש המיוחד לאנשים עם מחלה/מגבלה מנטלית: MENTAL HEALTH ACT החדש, כדגם אפשרי לקידום יעדינו.

—————————

*תופעת הקרימינליזציה פירושה: הפניית משפחה הפונה לטיפול רפואי למתמודד במצבי התקף פסיכוטי מסוכן וסירוב לטיפול – להתלונן נגדו במשטרה, וריבוי המעצרים והמאסרים של אנשים עם מחלת נפש בגלל סימפטומים שנחשבים עבירה על החוק.

להצטרפות לחברות ב”עוצמה” ולפעילות בצוות מעמד המשפחה ניתן לפנות ליוכי צ’ובוטרו, 052-3670386 או בדוא”ל לכתובת: jochy@bezeqint.net

כלי נגישות