עמוד הבית / חדשות עוצמה / עדכון מפעילות עוצמה בנציבות השוויון לאנשים עם מוגבלות

עדכון מפעילות עוצמה בנציבות השוויון לאנשים עם מוגבלות

 

נציגי “עוצמה” בנציבות השוויון לאנשים עם מוגבלות נפגשו עם הנציב מר אברמי טורם ומדווחים כדלהלן:

  1. האחראית על בריאות הנפש בנציבות השוויון דיווחה שבנציבות עושים מאמץ להגדיל את השתתפות משרד השיכון בתשלום עבור סיוע בדיור ומבקשים להכניס את נכי הנפש כזכאים לדיור הציבורי.
  2. בנושא “נטל כבד”, שפירושו שחרור מיישום תקנות נגישות עקב נטל כלכלי כבד, הובטח שנימוק זה לא יחול על הנגשה נפשית.
  3. מאחר והקדנציה של חברותנו בוועדה המייעצת לנציבות השוויון הסתיימה ולא הייתה אפשרות טכנית לקדנציה נוספת, הובטח שתתבצע פגישה בנציבות עם נציגי עוצמה פעם ברבעון, וכן שנציגי עוצמה ישותפו בוועדות משנה לוועדה המייעצת שיוקמו בנושאים שונים.
  4. נציגי עוצמה ישותפו בדיוני ההכנה “שולחנות עגולים” של תקנות הנגישות בתחום ההנגשה הפרטנית בחינוך.
  5. הנציבות תפעל למען הכנסת פעילויות של חינוך והסברה על נכות נפשית בבתי הספר וכן התרמות ע”י תלמידי בתי ספר לתחום הנכות הנפשית.
  6. נציגי עוצמה דרשו הנחה של 50% בכרטיסיות בתחבורה הציבורית ויתר נגישות בקניית כרטיסים לרכבת הקלה.

 

נמסר לנו כי היחידה המשפטית לפניות הציבור הוגדלה, וכי ניתן לפנות אליה בכל הנושאים הנוגעים ליישום חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תקנותיו, ונהלים אחרים העוסקים בשוויון ושילוב של אנשים עם מוגבלות בחברה, לרבות נושאי נגישות. פרטים באתר הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות במשרד המשפטים.

כלי נגישות