עמוד הבית / חדשות עוצמה / עדכון מצוות נגישות של “עוצמה” יוני 2015

עדכון מצוות נגישות של “עוצמה” יוני 2015

מאת מרים בר ניר, צוות נגישות

פרק הנגישות הוא אחד הפרקים בחוק השוויון לאנשים עם מוגבלות . פרק הנגישות התחלק לשניים: נגישות לשירות ונגישות למבנים. נגישות למבנים פונה בעיקר לנכים פיזיים וחושיים, ונגישות לשירות מתייחסת גם לנכות הנפשית.

בנציבות השוויון לאנשים עם מוגבלות תיקנו את תקנות הבסיס להתאמת נגישות: בעקרונות היסוד, בערכאות שיפוטיות, בשירותי ביטחון והצלה, שירותי מסחר, שירותי הדרכה, שירותי רווחה, דת, הארחה, ספורט ופנאי, שירות ציבורי, ועוד. משרדים אחרים הכניסו את הנגישות למוסדות חינוך, נגישות לביטוח, דרכים נגישות ועוד.

פעילות “עוצמה” בנושא החלה בשנת 2005, ובכל דיון לפני החקיקה ואחר כך בתת ועדה של וועדת העבודה הרווחה  והבריאות היה צורך להעלות את הצרכים המיוחדים של הנכות הנפשית שאינה מוכרת ובוודאי אינה אהודה במיוחד. הצלחנו בעמל רב ובתמיכה של מטה מאבק הנכים, אלו”ט, ב”זכות” ואקי”ם לקבל מהמוסד לביטוח לאומי תעודת זכאות לאי עמידה בתור ופטור לתשלום למלווה, כמכשיר שינגיש שירותים לנכי נפש. נושא הליווי האישי, הקבלה והתמיכה נכנס לרבים ממשרדי הממשלה, כמו גם בהנגשת ההשכלה הגבוהה, הנגשת תעסוקה ועוד.

תהליך העבודה אינו מסתיים בחקיקה  ובפרסום, ונדרשים תיקונים. לדוגמה, הכנסת הרכבת הקלה בירושלים גרמה לצורך בהכנסת נגישות לרכבת (בנושא תחבורה – הפרק כלל רק את שינוי המיסוי למובילי אנשים עם מוגבלות פיזית והיה צורך להרחיבו).

אנו עומדים כעת בפני סיום תקנות הנגישות לשירות של משרד הבריאות, נושא שיקר לכולנו. בקרוב ייחתמו תקנות נגישות למבנים ציבוריים ופרטיים של נותני השירות הרפואי ואחר כך ייחתמו תקנות השירות.

לצורך כך נשמח לתוספת כוח של מי שיכול לתרום, ויכול להגיע לפגישות ההכנה שמתקיימות בירושלים או באזור המרכז, ואחר כך בכנסת. גם אחרי שייחתמו התקנות, היעד ליישום הוא שנת 2017 או 2018 ונצטרך עזרה בפיקוח על יישום התקנות.

עוד נזכיר, כי בחוק  השוויון יש פרקים שטרם נחקקו בהם תקנות כמו דיור וסיוע אנושי. בעדכוני התקנות יהיה צורך  עם כניסת הרפורמה  בבריאות הנפש (בינתיים התקנות של משרד הבריאות אינן כוללת רפורמה).

היעד שלנו הוא לראות את נכי הנפש מקבלים כל שירות באופו מכובד נגיש וצודק.

כלי נגישות