עמוד הבית / דע/י את זכויותיך - חוקים ונהלים / אופן הפניה לנציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי בנושא טיפול בבריאות הנפש

אופן הפניה לנציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי בנושא טיפול בבריאות הנפש

בעקבות הרפורמה פנתה עוצמה לנציבות הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי בכדי לברר את אופן הפניה בנושאים הקשורים בבריאות הנפש. מתשובת הנציבה עולה בבירור כי אופן הפניה לנציבות בנושא טיפול בבריאות הנפש זהה לכל יתר הפניות לנציבות

לדברי נציבת הקבילות, עו”ד שני מתן, מאז תחילת הרפורמה טיפלה הנציבות בעשרות פניות בנושאים רבים ומגוונים הקשורים בבריאות הנפש. לדוגמא: בחירת רופא פסיכיאטר בקופה, המשך טיפול פסיכיאטרי בקהילה ובבי”ח, אבחון פסיכולוגי, בקשות מידע לגבי הרפורמה (בעיקר בחירת נותני שירותים) ועוד.

ע”וד מתן מבקשת לשים דגש על הפרטים הבאים בעניין אופן הפניה לנציבות:

  1. הנציבות מטפלת בפניות כנגד קופות חולים בעניין כלל השירותים הבריאותיים המגיעים לאדם מאת קופת החולים בה הוא רשום כמבוטח (דוגמת טיפולים, בדיקות, בחירת נותני שירות וביטוחים משלימים), וביניהם שירותי בריאות הנפש.

תלונות הנוגעות ליחס ולמתן שירות על ידי כלל הגורמים במערכת הבריאות (שהם לא קופות החולים) יש להפנות לקבלת טיפול ומענה באגף השירות במשרד הבריאות. מידע נוסף בענייני פניה למשרד הבריאות ניתן תמיד לקבל במוקד “קול הבריאות” 5400*.

  1. בקישורים הבאים תמצאו את אתר הנציבות ואת דרכי יצירת הקשר עמה:לאתר הנציבות ומידע נוסף בנושא קבילות – לחצו כאן
    ל
    הגשת קבילה (ניתן להגישה במספר דרכים, כולל במייל, בטופס מקוון, בפקס או בדואר רגיל) – לחצו כאן

על מנת לזרז את הטיפול בפניה, חשוב כי הפונים יפנו לנציבות בצירוף מכתב המסביר את הבעיה בה הם נתקלו, וכן את תשובת הקופה (במידת וישנה) ותיעוד רפואי רלוונטי.

במידה והפניה מבוצעת באמצעות עמותת עוצמה, יש לצרף טפסי ייפוי כוח וויתור על סודיות רפואיות חתומים וערוכים כדין.

יש להמציא את המסמכים המבוקשים דרך אחת הכתובות המצוינות למעלה. לאחר קבלת המסמכים, הנציבות פונה לקופת החולים ולגורמים המקצועיים הרלוונטיים לבירור הפניה. עם סיום הבירור, ישלח מענה.

כלי נגישות