עמוד הבית / הזמנה לאסיפה הכללית עוצמה – 2018

הזמנה לאסיפה הכללית עוצמה – 2018

הנדון: הזמנה לאסיפה הכללית

של עמותת “עוצמה- פורום ארצי של משפחות נפגעי נפש”, מספר רשום  58-033-974-5

ניתנת לכם בזה הודעה על כינוסה של אסיפה כללית של העמותה, האסיפה תיערך ביום ג’  05.6.18  משעה 17:00-19:00 במשרדי חברת “נטפים”, דרך השלום 10, פינת הסוללים בתל-אביב (כ-250 מ’ מזרחה מקניון עזריאלי ומתחנת רכבת “השלום”).

סדר היום לאסיפה:

א.     נושאים ארגוניים + אישור דוחות.

ב.     דיווח על פעילות העמותה בשנת 2017 ותחילת שנת 2018

ג.      בחירות לוועד-המנהל, להנהלה המצומצמת ולוועדת הביקורת

(רשאי להצביע רק מי שחבר לפחות 6 חודשים. זכאים להיבחר לתפקידי ניהול רק חברים שהיו פעילים במשך כל השנה האחרונה).

ד.     סקירה ודיון קצר בנושאים מרכזיים שעל סדר יום העמותה

מצורף: דף הסבר + המלצת צוות הבחירות (בקישור הבא: דף הסבר לבחירות)

תקנון העמותה נמצא באתר “עוצמה”.

אל תשכחו להביא תעודת הזהות/רישיון נהיגה ממוחשב  לאסיפת הכללית

לידיעתכם –

  • הדו”ח הכספי של העמותה לשנת 2017 הוכן ע”י משרד רואה-חשבון חיצוני, משרד גילי רחמני, ויוגש לאישור באסיפה הכללית.
  • דו”ח ועדת ביקורת לשנת 2017 יוגש לאישור באסיפה הכללית וכן הדו”ח המילולי של הוועד המנהל לשנת 2017 יוגש לאישור האסיפה הכללית.

נוכחותכם חיונית. גם מצטרפים חדשים לעמותה מוזמנים להשתתף באסיפה הכללית.

בברכה

אלי שמיר ויוכי צו’בוטרו

בשם הועד המנהל

במידה ויחול שינוי במועד האסיפה תישלח הודעה חדשה כשבועיים לפני המועד החדש וגם  בדף הפייסבוק ובאתר של “עוצמה”.

כלי נגישות