עמוד הבית / דף הסבר לבחירות 2018 באסיפה הכללית

דף הסבר לבחירות 2018 באסיפה הכללית

21 במאי 2018

חבר/ה יקר/ה הינך מתבקש/ת לקרוא בעיון את דף ההסבר.

לקראת הבחירות במסגרת האסיפה הכללית שתערכנה ביום ג’ ה-05.6.2018 בשעה 19.00-17.00. המקום המיועד – במשרדי חברת “נטפים”, דרך השלום 10, תל-אביב (במרחק של כ- 5 דק’ מתחנת רכבת השלום).

הוקם צוות של שני פעילים: פרופ’ אלי שמיר ויוכי צובוטרו, שניהם חברי הוועד המנהל של העמותה. המלצת הצוות: אנו מציעים הרכב מומלץ לשלושת הגופים הנבחרים. עשינו זאת על סמך פעילותם של המועמדים במישור הארצי ו/או האזורי עד היום (בדגש על השנה האחרונה), נתבקשה ונתקבלה הסכמת המומלצים לכהן בגופים הנבחרים.

ההרכב המומלץ לשלושת הגופים הוא:

להנהלה המצומצמת, 5 חברים: סילביה מדניקוב ,פרופ’ אלי שמיר ,מרים בר-ניר, נילי אהרונוב, וריבי צוק .

לוועד המנהל, 10 חברים: חברי ההנהלה המצומצמת + 5 חברים נוספים: אורית ירושלמי, שוש ארמוזה, יגאל מנחמי , יוכי צובוטרו וורדה פילובסקי .

לוועדת הביקורת, 2 חברים: רינה קליין ולאה לוי.

רואה חשבון חיצוני לשנת 2018:  משרד רואה חשבון – גילי רחמני (ממשיך).

אם ברצונך להציע מועמד/ים אחרים לגוף זה או אחר, אשר עומדים בקריטריוני התקנון – הינך מתבקש להודיע על כך בכתב לצוות הבחירות לא יאוחר מה- 01.06.2018, לתיבת דואר 1157, גבעתיים 53111, ולציין על גבי המעטפה: “עבור ועדת הבחירות/ עוצמה”.

תהליך הבחירות:

הרכב הגופים הנבחרים ייקבע ברוב קולות רגיל של המצביעים. לכל חבר – קול אחד*, וההצבעה אישית. ההצבעה תהיה גלויה. מניין הקולות יתבצע ע”י וועדת בחירות, שתיבחר במקום על ידי האסיפה הכללית. לא יכהנו בועדת הבחירות חברי הוועד המנהל וההנהלה המצומצמת המכהנים, ולא איש מהמועמדים. אלי ויוכי ימסרו לוועדת הבחירות את רשימת הזכאים לבחור.

אלי שמיר ויוכי צ’יבוטרו  – בשם וועד המנהל

כלי נגישות