עמוד הבית / דע/י את זכויותיך - חוקים ונהלים / נוהל ממשק קופות חולים שיקום – תוספת

נוהל ממשק קופות חולים שיקום – תוספת

1.קופת החולים תפעל להפצת המידע על הזכאות לשירותי שיקום בבריאות הנפש מתוקף החוק לשיקום נכי נפש בקהילה (2000) למבוטחיה ומשפחותיהם הזכאים וזקוקים לשירותי השיקום.

2. המידע על הזכאות לשיקום יופץ באמצעים מגוונים כגון עלון מידע אצל רופאי המשפחה, אתר האינטרנט של הקופה, פרסום באמצעי התקשורת ועוד.

3. צוותי קופת החולים, רופאי משפחה, רופאים מומחים, עובדים סוציאליים, אחיות, והמנהלים יקבלו הדרכה על מערך השיקום בבריאות הנפש על מנת שיוכלו להנגיש את המידע לציבור המבוטחים.

4. רופאי המשפחה יפנו בני משפחה אשר מדווחים על בן משפחה המתמודד עם מחלת נפש למרכזי הייעוץ למשפחות, שם יוכלו לקבל סיוע, ייעוץ והדרכה בהתמודדות עם מחלת הנפש של בן המשפחה.

5. צוות קופת החולים ידריך ויכוון את המבוטח במימוש זכויותיו לקצבת נכות במוסד לביטוח לאומי .

6. צוות קופת החולים יבנה יחד עם המבוטח תהליך של מוכנות לשיקום לפני הגשתו לוועדת השיקום. התהליך יכלול חשיפה למידע על שירותי השיקום המגוונים והכרות עם רצונו וציפיותיו של המבוטח לגבי תהליך השיקום האישי .

7. צוות קופת החולים יסייע למבוטח בהגשת מועמדותו לוועדת השיקום, על פי הנהלים של משרד הבריאות .

8. צוות הקופה ייצג את המבוטח בוועדת השיקום, יתווך ויסנגר עליו מול הוועדה.

9. עם סיום תהליך וועדת השיקום, יסייע העובד המקצועי למבוטח ליצור קשר עם השירות השיקומי שאושר לו בוועדה על מנת לקדם את יישום תכנית השיקום.

כלי נגישות