עמוד הבית / אודות עוצמה / הישגים עיקריים / פעילות עוצמה בתחום הזכות להתאמות לצרכי אנשים עם מוגבלות נפשית על בסיס חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות-1998

פעילות עוצמה בתחום הזכות להתאמות לצרכי אנשים עם מוגבלות נפשית על בסיס חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות-1998

(עדכון אחרון – אפריל, 2016)

הודות לפעילות ותיקי “עוצמה”, קיימת הכרה חוקית בזכות להתאמות (גם) לצרכי אנשים עם מגבלות על רקע נפשי, על בסיס עקרונות חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות-1998 (להלן: “החוק“). היום, הכללת אנשים עם מוגבלות נפשית באוכלוסיית היעד של החוק נראית לכאורה טריוויאלית, אבל זה לא היה כך בזמנו. מדובר בהישג בסיסי משמעותי ביותר שעומד לזכותו של ישראל אלדר ז”ל, שכהן כראש פורום המשפחות בירושלים. את עיקר הנטל הכבד לשלב התאמות בפועל לצרכי אנשים עם מוגבלות נפשית נושאת על כתפיה כבר שנים רבות חברת העמותה, מרים בר-ניר

החוק מתמקד בעיקר בהיבטים עקרוניים, כאשר רב ההתאמות היישומיות נדחו לשלב התקנות. כמו תהליך החקיקה, גם הדיונים על התקנות מתנהלים בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.

הישגים חשובים של “עוצמה” בדגש על המישור היישומי, נכון למועד כתיבת פרק זה בהישגי העמותה, הם פרי הסברה מתמשכת ואינטנסיבית של המשמעות של מוגבלות נפשית וצרכים הנובעים ממנה, ותוצאה ישירה של סנגור ומאבקים לאורך כל השנים שתהליך חקיקת החוק ועד היום, והמלאכה עוד לא תמה. הקושי העיקרי בדיונים על התאמות יישומיות הוא להסב את מיקוד הדיונים במענים בלעדיים למוגבלויות פיזיות וחושיות ולהעלות לסדר היום, בקדימות הראויה, את הצרכים שכרוכים במוגבלות נפשית שבמקרים רבים לא מובנת למי שלא מצוי בתחום מקרוב. מקשה עוד יותר העובדה שבנבדל מתחומי מוגבלות אחרים, נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הפועלת לפי החוק) לא כוללת גורם מקצוע מתחום בריאות הנפש. מלאכת ניסוח התקנות ואישורן עוד לא תמה.

את עיקר הנטל הכבד לשלב התאמות לצרכי אנשים עם מוגבלות נפשית נושאת על כתפיה כבר שנים רבות חברה אחת מהעמותה, מרים ברניר, בהתייעצות עם פעילים אחרים. ההצלחות העיקריות הן:

1. בתחום נגישות לבריאות: במישור המדיני-עקרוני – הרחבת תקנות הנגישות לבריאות מהנגשה מבנית, שרלוונטית במיוחד לאנשים עם מוגבלות פיזית, להנגשה לשירותי בריאות, שיש לה משמעות רבה עבור אנשים עם מגבלות בתחום בריאות הנפש הן במצבי רמיסיה והן בשלבי התדרדרות המחלה הפסיכיאטרית. במועד כתיבת פרק זה – משרד הבריאות סיים את תקנות הנגישות למבנים ולפניו תקנות נגישות לשירות.

2. במסגרת התקנות (בתוקף) של משרד המשפטים ברמת הפרט (בשיתוף ותמיכה של “בזכות”, “מטה מאבק הנכים”, אקי”ם ואלו”ט)

  • הנפקת תעודה מהמוסד לביטוח לאומי לזכאים לקבלת שירות ללא המתנה בתורים;
  • החלת פטורי התשלום שניתנים לאנשים עם מוגבלות גם על המלווים שלהם (כגון בכניסה לגנים לאומיים);
  • זכאות למלווה במקום ציבורי, שיסייע בהתמצאות.

3. התאמות בתחום התעסוקה: הדרכה למעסיק, סיוע אנושי למתמודד ויום עבודה חלקי ומקוצר. לזכות לאי-אפליית בני משפחה של אנשים עם מוגבלות בתעסוקה (הקבועה בחוק) התווספה קבלת ימי חופשה למחלת בן מעל גיל 18.

4. התאמות בתחום חינוך, הכשרה והשכלה:

  • שירותי הכשרה מקצועית (בתוקף): תרומת “עוצמה” היא הכללת האפשרות לאדם עם מוגבלות נפשית להשתתף במרכזי התמיכה ללימודים, כשהתנאי היחיד הוא תיעוד מעודכן על אופי המוגבלות מטעם מומחה למוגבלות (בנבדל מהתניה באישור מורשה נגישות השירות ו/או מאבחן ליקויי למידה).
  • נגישות להשכלה גבוהה (אושרו ע”י הוועדה, ממתינות לאישור השר; ייכנסו לתוקף ב-2017-2018):

תרומת “עוצמה”: אחוזי הנכות אינם תנאי לזכאות להנגשה. כל נכה נפש יוכל לקבל את הסיוע ואת ההנגשה המתאימים על מנת לממש את יכולותיו. האחראי לקביעת התאמות יהיה מוסמך ויוכל להיוועץ עם בעל-סמכא בנושא הנכות. נכה יוכל להביא מוסמך מטעמו (“עוצמה” הצליחה לבטל את הדרישה להחלטת מורשה נגישות השירות כקובע בלעדי).

5. תקנות לשעת חירום: משרד הבטחון טרם סיים את גיבוש התקנות.

כלי נגישות