עמוד הבית / אודות עוצמה / הישגים עיקריים / פעילות נמרצת להקמת מוקד המידע לבריאות הנפש

פעילות נמרצת להקמת מוקד המידע לבריאות הנפש

“עוצמה” פעלה באופן נמרץ להקמת מוקד המידע באחריות משרד הבריאות ולהפעלתו על בסיס הצרכים בשטח

באוקטובר 1999 פנינו לראש שירותי בריאות הנפש בבקשה להקים מוקד מידע ארצי ללקוחות בריאות הנפש והגשנו אפיון השירות המבוקש.

במהלך 3 השנים הבאות המשכנו לפנות לראש שירותי בריאות הנפש בתזכורות והמרצות לפעול ולקדם את הנושא, כולל מתן הערות לטיוטת המכרז להקמת מוקד מידע ללקוחות בתחום בריאות הנפש והערות מפורטות לטיוטות נוספות בשלבים שונים של התהליך (המסמכים ברשותנו), כך שבסופו של דבר בזכות פעילותנו בנוסח הסופי של המכרז ניתן מענה למירב התחומים שביקשנו לכלול באחריות לאספקת המידע.

במרץ 2002 במכרז יצא לדרך ומוקד המידע הוקם ופועל עד היום.

לפרטי הקשר של מרכז המידע.

 

כלי נגישות