עמוד הבית / אבני דרך בהקמת עוצמה / אבני דרך: פעילות “עוצמה” להנגשת מידע לציבור בתחום בריאות הנפש – 1995-2000

אבני דרך: פעילות “עוצמה” להנגשת מידע לציבור בתחום בריאות הנפש – 1995-2000

מידע אמין – אחראי, מוסמך ומפוקח, עדכני, זמין ונגיש על שירותים וזכויות, עם כתובות/טלפונים לפנייה לפי המצב והצורך – הוא חיוני ביותר לנפגעי נפש ולמשפחותיהם, וכן לגורמי מקצוע בתחום

עוצמה העלתה את הצורך במאגר מידע ולחצה להפעלת מוקד מידע טלפוני כבר החל מסוף שנות ה-90. זאת, על רקע החסר החמור במידע בשטח. ב-2003 הופעל לראשונה מוקד מידע ארצי טלפוני בתחום בריאות הנפש (להלן: ברה”נ) על בסיס מסמך אפיון שהעבירה עמותת עוצמה לראש שירותי ברה”נ הקודם, ובתיאום עם העמותה ונציגיה. המפעיל הראשון של מוקד המידע הארצי היה ער”ן, ואחריו – מת”ן (ששירותיה לא ספציפיים לתחומנו).

הזכות לקבלת מידע בתחום השיקום עוגנה בחוק שיקום נכי נפש בקהילה-2000: “השר יפעל למתן שירותי מידע זמינים בכל הנוגע לזכויותיהם של נכי הנפש לפי חוק זה, לרבות שירותי השיקום העומדים לרשותם והנותנים אותם”. כיום, מרכזי הייעוץ וההכוונה למשפחות, שקמו במסגרת מרכיב המשפחה בסל השיקום שבחוק, מחויבים גם הם, בין היתר, לספק מידע למשפחות על שירותי שיקום בקהילה.

כלי נגישות