עמוד הבית / תחומי פעילות

תחומי פעילות

פעילות עוצמה בוועדות, מועצות ורשתות ארגונים בישראל

להלן, מפת הייצוגים של 'עוצמה' במועצות ארציות ולאומיות, ועדות הכנסת ומשרדי הממשלה, ובארגונים שונים הפועלים למען מתמודדים עם מוגבלות נפשית. המועצה הארצית לשיקום נכי נפש בקהילה – מועצה סטטוטורית לפי חוק השיקום-2000. שני נציגי משפחות מעמותת 'עוצמה' חברים במינוי שר הבריאות (החל משנת 2001). המועצה הלאומית לבריאות הנפש – נציג ...

מידע נוסף

לובי וסנגור

עמותת "עוצמה" היא עמותה מסנגרת. מראשית דרכה, העמותה פועלת לשינוי פני בריאות הנפש בישראל ונאבקת על שמירה וקידום זכויותיהם של נפגעי נפש. זאת, באמצעות חקיקת חוקים ותיקון תקנות.

מידע נוסף