עמוד הבית / דע/י את זכויותיך – חוקים ונהלים (page 2)

דע/י את זכויותיך – חוקים ונהלים

נוהל פניות ציבור לשכת פסיכיאטר מחוזי – מחוז ת”א

להלן הקריטריונים הנדרשים להתערבות בכפייה ע”פ סעיף 6 א’ בחוק לטיפול בנכי נפש 1. הוא חולה וכתוצאה ממחלתו פגום, במידה ניכרת, כושר שיפוטו או כשרו לביקורת מציאות. 2. הוא עלול לסכן את עצמו או את זולתו סיכון פיזי מידי. 3. סירב להיבדק על ידי פסיכיאטר.  במידה והמתמודד עם מוגבלות נפשית מוכר ...

מידע נוסף

נהלים לרכישת ציוד לשילוב ראשוני בקהילה

שילוב המתמודדים עם מוגבלויות נפשיות בקהילה הוא בעל פן כלכלי. רכישת ציוד ראשוני למגורים הוא אחד האמצעים לקידום תכניות השיקום הפרטניות בתחומי התפקוד השונים. על פי חוק שיקום נכי נפש, המתמודד ומשפחתו זכאים לסיוע כספי בגובה של עד 3,500 ₪ לרכישת ציוד ראשוני למגורים פרטניים בקהילה  אשר יש לו ערך בתכנית ...

מידע נוסף