עמוד הבית / דע/י את זכויותיך - חוקים ונהלים / עדכון חשוב: ועדת ערר לאחר ועדת סל שיקום (נובמבר 2017)

עדכון חשוב: ועדת ערר לאחר ועדת סל שיקום (נובמבר 2017)

על פי חוק השיקום נכי נפש בקהילה, לכל מתמודד עם מוגבלות נפשית עומדת הזכות להגיש בקשה לוועדת ערר. זכות זאת מופיעה בהחלטת הוועדה הניתנת לכל משתקם לאחר וועדת סל שיקום. בוועדת הערר משתתפת נציגה מטעם עוצמה. להלן ההוראות למי שמבקש להגיש עתירה לוועדת הערר:

"על פי חוק השיקום אתה זכאי לערער על החלטת וועדת השיקום.

עליך לכתוב את הערעור ואת נימוקיך ולצרף מסמכים שלדעתך תומכים בעמדתך.

את הערעור יש לשלוח לא יאוחר מ–45 יום מתאריך ההחלטה באמצעות קול הבריאות, טלפון 5400*

הערעור ידון תוך 60 יום מתאריך הגשתו.

ועדת הערר הינה ועדה עצמאית ויש לה סמכות לשנות או לבטל את החלטת ועדת השיקום."

אודות יותם בן מאיר

נסו גם

Israeli_Ministry_of_Health_logo

שיתוף ציבור בני המשפחה של זכאים לשירותי שיקום בבריאות הנפש בנושא שיקום תעסוקתי

משרד הבריאות עומד בפתחו של תהליך הסדרת שירותי השיקום התעסוקתי לזכאי סל שיקום, המופעלים ומפוקחים ...