עמוד הבית / דע/י את זכויותיך - חוקים ונהלים / רשימת פסיכיאטרים מחוזיים ומסגרות אשפוז

רשימת פסיכיאטרים מחוזיים ומסגרות אשפוז

לרשימה מעודכנת של פסיכיאטריים מחוזיים ומסגרות האשפוז השונות – מסגרות אשפוז  (מסמך xl)

אודות יותם בן מאיר

נסו גם

מוקדי השירות לתלונות הציבור של קופות החולים

בכדי להביא לשיפור הרפורמה ולמציאת מענה לבעיות הצצות בעקבות יישומה בפועל, מומלץ להפנות פניות להצעות לשיפור ...