עמוד הבית / דע/י את זכויותיך - חוקים ונהלים / רשימת פסיכיאטרים מחוזיים ומסגרות אשפוז

רשימת פסיכיאטרים מחוזיים ומסגרות אשפוז

לרשימה מעודכנת של פסיכיאטריים מחוזיים ומסגרות האשפוז השונות – מסגרות אשפוז  (מסמך xl)

אודות יותם בן מאיר

נסו גם

שיקום ושילוב בקהילה – מידע וזכויות בבריאות הנפש. יולי 2016

למידע המעודכן והמלא, הנוגע למימוש זכויות מתמודדים ובני משפחותיהם בכל הקשור לשיקום בקהילה, פתחו את המסמך ...